panorama_vine.jpg

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma

Viestinnän moniosaajaksi digitalisoituvassa maailmassa

Kolmivuotisessa koulutusohjelmassa tarkastelet kriittisesti kielen, viestinnän ja median ilmiöitä monitieteellisestä näkökulmasta.

Ajan hermolla oleva kandidaattiohjelma perustuu ajatukseen siitä, että kulttuurienvälisyys ja erilaiset ammatit sekä jatkuvasti kehittyvät viestintävälineet luovat paitsi uusia mahdollisuuksia myös haasteita kielenkäytölle ja viestinnälle nyky-yhteiskunnassa.

Koulutusohjelman johtajana (viestintätieteiden pääaine) toimii yliopistonlehtori FT Niina Nissilä

Päivitetty 27.09.2019 - Verkkotoimitus
Login