panorama_immersion.jpg

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma

Opiskele kielikylpyopettajaksi - valmistut myös luokanopettajaksi ja aineenopettajaksi

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma on syksyllä 2014 Vaasan yliopistossa alkanut uusi koulutusohjelma, joka sisältää ruotsin kielen ja monikielisyyden opinnot, luokanopettajan monialaiset opinnot ja opettajan pedagogiset opinnot.

Opiskelijat suorittavat koulutusohjelmassa sekä humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon (HuK) että filosofian maisterin tutkinnon (FM). Koulutus järjestetään yhteistyössä Åbo Akademin kanssa. Valmistuttuaan  opiskelija voi toimia luokanopettajana ja erityisesti kielikylpyopettajana peruskoulussa, sekä ruotsin kielen aineenopettajana peruskoulussa ja lukiossa.

Esite: Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma

Päivitetty 08.09.2017 - Verkkotoimitus
Login