panorama_leh0599-tif.jpg

Johtamisen ja organisaatioiden kandidaattiohjelma

Sisältää automaattisen opinto-oikeuden myös maisterin tutkintoonJohtamisen opinnot on tarkoitettu sinulle, joka haluat ymmärtää yrityksen toimintaa mahdollisimman kokonaisvaltaisesti, haluat henkilöstöammattilaiseksi, toivot pääseväsi kansainvälisiin tehtäviin tai haluat vaikkapa liiketalouden kouluttajaksi tai yrittäjäksi.

Johtamisen pääaine mahdollistaa useita urapolkuja – voit päätyä asiantuntijaksi, erilaisiin esimies- ja johtamisrooleihin tai yrittäjäksi. Pääaineestamme valmistuneet opiskelijat työskentelevät mm. projektipäällikköinä, pankinjohtajina, kouluttajina, henkilöstöjohtajina, konsultteina, hallintopäällikköinä, yrittäjinä ja toimitusjohtajina. Valmistuneet ovat sijoittuneet monipuolisesti eri aloille: pankki- ja vakuutusalalle, kaupan alalle, palvelualoille, teollisuuteen ja julkissektorin organisaatioihin.

Johtamisen opinnot on laadittu siten, että niissä opitaan yrityksille tärkeän tiedon hankintaa, analysointia ja hyödyntämistä. Asioita tarkastellaan erilaisten yritysten, toimialojen ja kulttuurien näkökulmasta. Johtamisen opiskelijana saat erinomaiset lähtökohdat työelämään. Opetuksessa yhdistetään teoriaa ja käytäntöä tehokkaasti ja mielenkiintoisella tavalla. Oppiaineen opettajat ovat pedagogisesti ammattitaitoisia ja pystyvät soveltamaan erilaisia opetusmenetelmiä, kuten case- ja projektityöskentelyä, ongelmalähtöistä oppimista (PBL), lukupiirejä ja verkko-opetusta.

Johtamisen kandiopinnot pohjautuvat kolmeen ydinosaamisalueeseen:

  • itsensä johtaminen
  • ihmisten johtaminen
  • liiketoiminnan ymmärtäminen ja analysointi.

Kunkin kolmen ydinosaamisalueen teemoja käsitellään sekä ajankohtaisten kysymysten että tulevaisuuden haasteiden näkökulmista. Asioita tarkastellaan niin kansallisessa kuin kansainvälisessäkin kehyksessä.

Johtamisen opinnot tuottavat vahvan tieto- ja taitopohjan, joiden varassa kauppatieteilijä pystyy hallitsemaan tavoitteiden saavuttamiselle tärkeitä asioita monenlaisissa tehtävissä ja organisaatioissa.

Johtamisen opinnoissa opitaan muun muassa laatimaan yrityksille liiketoimintasuunnitelmia ja strategioita, määrittelemään tavoitteita ja seurantajärjestelmiä, kehittämään toimintaa tukevia organisaatiorakenteita ja sujuvia prosesseja, suunnittelemaan yhteistoimintaverkostoja, kehittämään henkilöstöjohtamisen prosesseja ja johtamaan ihmisiä.

Päivitetty 07.09.2016 - Verkkotoimitus
Login