Opinnot

Kauppatieteiden opinnot antavat monipuolisen kuvan liiketoiminnan eri osa-alueista. Pääaine tietotekniikka tai tuotantotalous valitaan ensimmäisen vuoden opintojen jälkeen. Kandidaatin tutkinnon loppuvaiheessa ja maisterin tutkinnossa opiskelija saa hyvät valmiudet omasta pääaineestaan. Opinnoissa korostuvat myös kansainväliset valmiudet.

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä ja sen voi suorittaa päätoimisesti opiskellen kolmessa vuodessa. Kandidaatin tutkinnon jälkeen suoritetaan kauppatieteiden maisterin tutkinto 120 opintopistettä.

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto koostuu seuraavista opinnoista:

  • Orientoivat opinnot 4 op
  • Yhteiset opinnot 20 op
  • Menetelmäopinnot 15-17 op
  • Kieli- ja viestintäopinnot 15 op
  • Liiketoimintaosaamisen opinnot 53 op
  • Pääaineen perusopinnot (sisältää tietotekniikkaa ja tuotantotaloutta) 25 op
  • Pääaineen aineopinnot (opiskelija valitsee pääaineensa mukaisesti joko tietotekniikan tai tuotantotalouden opinnot) 25 op
  • Kandidaatin tutkielma 10 op
  • Vapaavalintaiset opinnot 11-13 op

Orientoiviin opintoihin lukeutuu henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatiminen sekä tiedonhaun opinnot. Yhteisiin opintoihin sisältyy peruskursseja muun muassa tietojenkäsittelystä, taloustieteistä sekä talousoikeudesta.

Menetelmäopintoihin sisältyy taloustieteiden sekä alakohtaisia matemaattisiin perusteisiin liittyviä kursseja. Kieli- ja viestintäopintoihin kuuluu kotimaisten kielten sekä yhden vieraan kielen opintoja.

Liiketoimintaosaamisen opinnot antavat hyvät perustiedot kauppatieteiden eri aloilta. Perus- ja aineopinnot tähtäävät keskeisen käsitteistön ja teorian sekä keskeisten ilmiöiden ymmärtämiseen.  Ohjelman perusopinnot antavat hyvän käsityksen molempien pääaineiden sisällöstä ja pohjan aineopintojen suorittamiseen.

Pääaineen aineopinnoissa opiskelija saa laaja-alaiset perusteet pääaineensa mukaisesti joko tietotekniikan alalta (mm. ohjelmoinnin ja tietojärjestelmäsuunnittelun tai teknisen viestinnän osalta) tai tuotantotalouden osalta (mm. tuotannonohjauksen ja logistiikan osalta).

Vapaavalintaisiin opintoihin opiskelija voi valita esimerkiksi kansainvälistymistä tukevia opintoja.

Kauppatieteiden maisterin tutkinto suoritetaan kandidaatin tutkinnon jälkeen. Maisterin tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä ja sen voi päätoimisesti opiskellen suorittaa kahdessa vuodessa. Kauppatieteiden maisterin tutkinnon suorittaneet saavat samalla ekonomin arvon. Maisterin tutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden lisensiaatin ja tohtorin tutkintoihin.

X

Lähetä palautetta tästä sivusta

Nimesi

Sähköpostiosoitteesi

Palautteesi

 
Päivitetty 07.03.2014 - Verkkotoimitus
Login