panorama_leh0221_m.jpg

Laskentatoimen ja rahoituksen kandidaattiohjelma

Sisältää automaattisen opinto-oikeuden myös maisterin tutkintoonLaskentatoimen ja rahoituksen kandidaatin opinnot antavat sinulle monipuoliset mahdollisuudet työskennellä yrityksen taloushallintoon, rahoitukseen ja tilintarkastukseen liittyvillä tehtäväalueilla. Näitä ovat esimerkiksi johdon päätöksentekoa tukevat laskelmat, yrityksen rahoitus ja rahoitusmarkkinat, kirjanpidon ja tilinpäätöksen laadinta, tilinpäätösanalyysi sekä tilintarkastus. Opit teorian lisäksi myös muita työelämässä tarvittavia valmiuksia kuten tunnetuimpien järjestelmien käyttöä sekä erilaisten esitysten laadintaa. Tämä osaaminen muodostaa pohjan toimia niin kotimaisilla kuin kansainvälisillä työmarkkinoilla, ja ennen kaikkea luo sinulle edellytykset jatkaa opintojasi maisteritasolla.

Laskentatoimen ja tilintarkastuksen opinnot keskittyvät yrityksen taloushallinnon ja tilintarkastuksen erityisalueille, rahoituksen opinnot yrityksen rahoituksen ja rahoitusmarkkinoiden erityisalueille. Kandidaattiohjelmassa opiskelet kaikkea edellä mainittua, mutta voit myös osittain painottaa opintojasi oman mielenkiintosi mukaisesti.

Kandidaattiopintojen jälkeen syvennät osaamistasi vaativimpienkin tehtävien tasolle maisterivaiheen opinnoissa, valintasi mukaan joko Laskentatoimen ja tilintarkastuksen koulutusohjelmassa tai täysin englanninkielisessä Rahoituksen koulutusohjelmassa (Master’s Degree Programme in Finance).

Laskentatoimen ja tilintarkastuksen kandidaatti- ja maisteritason opinnoista sinulla on lisäksi mahdollisuus koota itsellesi kokonaisuus, joka vastaa HTM- ja KHT-ammattitilintarkastustutkintoihin vaadittavia opintoja.

Laskentatoimen ja rahoituksen kandidaatin tutkinnon opinnot muodostuvat kaikille yhteisistä opinnoista sekä koulutusohjelmakohtaisista opinnoista.

Laskentatoimen ja rahoituksen kandidaattiohjelman tavoitteena on rakentaa opiskelijalle kotimaiset ja kansainväliset valmiudet yrityksen liiketalouteen liittyviin jatko-opintoihin ja työtehtäviin.

Päivitetty 17.03.2015 - Verkkotoimitus
Login