Kirjoitusohjeet / Tuotantotalous ja tietojärjestelmätiede sekä tekniikka

Opinnäytetöiden kirjoittamista varten on Vaasan yliopiston tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikössä laadittu kolme ohjetta:

  • Kauppatieteellisen alan kandidaatin- ja pro gradu -tutkielman laadintaohjeet,
  • Tekniikan alan kandidaatintutkielman ja diplomityön laadintaohjeet,
  • kaikille yhteinen Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikön yleiset kirjoitusohjeet.

Kirjoittaessaan opinnäytetyötään opiskelija käyttää ohjeista kahta, tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikön yleistä kirjoitusohjetta ja kyseisen opinnäytetyön laadintaohjetta. Kirjoitusohjeita käytetään myös kaikissa muissa opintoihin liittyvissä kirjallisissa töissä.

Ohjeiden tarkoituksena on, että kaikki Vaasan yliopiston tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikössä laaditut opinnäytetyöt täyttävät opinnäytetöille asetetut vaatimukset ja että ne ovat ulkoasultaan samanlaisia.

Kirjoitusohjeet:

(Suositellaan käytettäväksi myös seminaari- ja harjoitustöissä)

 


Päivitetty 15.10.2018 - Opiskelijat
Login