Kauppatieteiden kirjoitusohjeet

Kirjoitusohjeina noudatetaan soveltuvin osin Vaasan yliopiston julkaisusarjojen kirjoitusohjeita. Nämä ohjeet koskevat kauppatieteiden seminaaritöitä, kandidaatintutkielmia sekä pro gradu -tutkielmia.

Näiden ohjeiden lisäksi amanuenssi sekä myös yksiköt, oppiaineet ja ohjaavat professorit voivat antaa tarkentavia ohjeita. Epäselvissä tapauksissa kirjoitusohjeiden suhteen käänny kyseisten tahojen puoleen.

Päivitetty 24.01.2019 - Opiskelijat
Login