Opinto-oppaat


Opintoja suunnitellessa täytyy tietää, mitä on tarjolla ja milloin, joten avuksi tarvitaan ainakin opinto-opas ja opetusaikataulu.

Varsinaisten opinto-oppaiden lisäksi yliopisto julkaisee yhteistyössä ylioppilaskunnan kanssa Uuden opiskelijan ABC -oppaan, joka on tarkoitettu lähinnä uusille opiskelijoille oppaaksi akateemiseen opiskeluun.

Kaikkiin tutkintoihin vaadittavat kieliopinnot sisältyvät Kielipalvelut-yksikön opinto-oppaaseen.

Vaasan yliopiston tiedekunnilla/koulutusaloilla on omat perustutkinto-opiskelijoiden opinto-oppaat. Opinto-oppaat sisältävät opintojaksojen yksityiskoh­tai­set opetussuunnitelmat, sivuainekokonaisuudet ja opintojaksokuvaukset sekä tietoa tiedekunnista, koulutusaloista, opiskelusta ja suoritettavista tutkinnoista. Löydät linkit tiedekunta-/koulutusalakohtaisiin oppaisiin sivun oikeasta laidasta. Ajankohtaiset opintojaksokuvaukset löydät myös WebOodista.

Tohtoriohjelmien ohjeet koskevat jatko-opintoja.

Myös Avoimella yliopistolla on oma opinto-opas.

Päivitetty 29.08.2017 - Verkkotoimitus
Login