Opinto-oppaat


Opintoja suunnitellessa täytyy tietää, mitä on tarjolla ja milloin, joten avuksi tarvitaan ainakin opinto-opas ja opetusaikataulu.

Vaasan yliopiston koulutusaloilla on omat perustutkinto-opiskelijoiden opinto-oppaat. Opinto-oppaat sisältävät opintojaksojen yksityiskoh­tai­set opetussuunnitelmat, sivuainekokonaisuudet ja opintojaksokuvaukset sekä tietoa yksiköistä, koulutusaloista, opiskelusta ja suoritettavista tutkinnoista. Löydät linkit koulutusalakohtaisiin oppaisiin sivun oikeasta laidasta. Ajankohtaiset opintojaksokuvaukset löydät myös WebOodista.

Kaikkiin tutkintoihin vaadittavat kieliopinnot sisältyvät Kielikeskuksen opinto-oppaaseen.

Tohtoriohjelmien ohjeet koskevat jatko-opintoja.

Myös Avoimella yliopistolla on oma opinto-opas.

Päivitetty 16.09.2019 - Verkkotoimitus
Login