Opintojen ohjaus / Tuotantotalous ja tietojärjestelmätiede sekä tekniikka

Koulutusalojen opintojen ohjauksesta vastaavat henkilöt antavat opintoihin ja tutkintojen rakenteisiin liittyvää opintojen suunnittelun ohjausta ja neuvontaa.

Jokaisella opiskelijalla on koulutusohjelmansa mukaan nimettynä omaohjaaja, joka auttaa opiskeluun liittyvissä asioissa, esim.

 • opintojen suunnittelu ja henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)
 • muualla suoritetut/suoritettavat opinnot ml. AHOT-prosessi
 • vaihtoon lähtiessä Learning Agreement
 • pro gradu -tutkielman/diplomityön vastaanotto
 • valmistuminen
 • uraneuvonta.

Opintojen ohjaaja toimii samalla ko. koulutusohjelman koulutuskoordinaattorina eli hoitaa opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen liittyviä tukitoimia.

Voit tulla opintojen ohjaukseen vastaanottoaikoina tai sopia erillisen tapaamisen. Omaohjaajan kanssa kannattaa sopia erillinen tapaaminen mm. jos et pääse paikalle vastaanottoaikana tai tiedät, että asia vie aikaa. Erillisen tapaamisen voit sopia sähköpostitse, puhelimitse tai käymällä; voit itse ehdottaa sinulle sopivia aikoja.

Ohjelmakohtaisiin kysymyksiin vastaavat myös koulutusohjelmavastaavat ja HOPS-vastaavat  (KTK ja KTM sekä TkK ja DI). Opintojaksokohtaisiin kysymyksiin vastaavat ko. opintojakson opettajat (yhteystiedot ja vastaanottoajat löydät henkilöhaun profiilisivuilta).

Tuotantotalouden ja tietojärjestelmätieteen sekä tekniikan opintoasioissa neuvovat:

 

Asiantuntija Juuli Honko

Huone F422, Fabriikki 4. kerros
Puh. 029 449 8133
Vastaanotto: sähköinen ajanvaraus (linkki Moodlen dashboardissa) tai sopimuksen mukaan

 • omaohjaaja kauppatieteiden kandidaatin tutkinnossa, tuotantotalouden ja tietojärjestelmätieteen (ja tietotekniikan ja tuotantotalouden) ohjelmassa
 • koordinaattori teknillisten tieteiden tohtoriohjelmassa (lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot)

Koulutusvastaava Kaisu Säilä

Huone F421, Fabriikki 4. kerros
Puh. 029 449 8511
Vastaanotto: sähköisellä ajanvarauksella (linkki Moodlen dashboardissa) tai sopimuksen mukaan (esim. sähköpostitse sopimalla)

 • omaohjaaja kauppatieteiden maisterin tutkinnossa: tietojärjestelmätieteen maisteriohjelma (ja tietotekniikan ohjelma) ja teknisen viestinnän maisteriohjelma
 • perustutkintojen opinto- ja tutkintoasiat, tutkintorakenne
 • opiskelijavalinta
 • Vaasanseudun Urheiluakatemian yhteyshenkilö

Amanuenssi Kati Kangasniemi

Huone F418, Fabriikki 4. kerros
Puh. 029 449 8154
Vastaanotto: sähköinen ajanvaraus (linkki Moodlen dashboardissa) tai sopimuksen mukaan

 • omaohjaaja tekniikan kandidaatin tutkinnossa
 • tekniikan yhteistyö Vaasan ammattikorkeakoulun (VAMK) kanssa

Amanuenssi Karita Blom

Huone F417, Fabriikki 4. kerros
Puh. 029 449 8585
Vastaanotto: ke klo 10-12 sekä sähköinen ajanvaraus (linkki Moodlen dashboardissa) tai sopimuksen mukaan

 • omaohjaaja diplomi-insinöörin tutkinnossa, sähkötekniikan opintosuunnassa ja energiatekniikan opintosuunnassa

Asiantuntija Sannakaisa Holmlund

Huone F420, Fabriikki 4. kerros
Puh. 029 449 8150
Vastaanotto: ke klo 10-11 (ei 18.9., 25.9., 9.10.) sekä sähköinen ajanvaraus (linkki Moodlen dashboardissa) tai sopimuksen mukaan

 • omaohjaaja diplomi-insinöörin tutkinnossa, automaation ja tietotekniikan opintosuunnassa (ja automaatiotekniikan opintosuunnassa, ohjelmistotekniikan opintosuunnassa)
 • opiskelijan kokonaisvaltainen hyvinvointi
 • esteettömän opiskelun koordinointi


Asiantuntija Marjukka Isaksen

Huone F419, Fabriikki 4. kerros
Puh. 029 449 8458
Vastaanotto: Sähköinen ajanvaraus Moodlessa tai sopimuksen mukaan

 • omaohjaaja kansainvälisissä maisteriohjelmissa: Industrial Management, Industrial Systems Analytics,  Smart Energy, Industrial Digitalisation (Wireless Industrial Automation / Communications and Systems Engineering)

 

 


Amanuenssi Maria Tuuri

Huone F416, Fabriikki 4. kerros
Puh. 029 449 8344
Vastaanotto: sopimuksen mukaan sekä sähköinen ajanvaraus Moodlessa

 • omaohjaaja KTM Digitaalinen liiketoiminnan kehittäminen (ICT-muunto)
 • projektikoordinaattori FITech-Turku, FITech ICT

Amanuenssi Katri Pöntinen

Huone: F416 (Fabriikki 4. krs)
Puh. 029 449 8443
Vastaanotto: sähköinen ajanvaraus Moodlessa tai sopimuksen mukaan

 • uraohjaus
 • harjoittelu

 

Assistentti Satu Hietamäki

Huone F414, Fabriikki 4. kerros
Puh. 029 449 8995 
Sähköposti: FOOPassistentti@univaasa.fi

 • opintosuoritusten rekisteröinti, tilavaraukset
 • läsnäolotodistukset, opintorekisteriotteet ja VR:n/HSL:n todistukset

 

Päällikkö Eija Heinonen-Özdemir

Huone F476, Fabriikki 4. kerros
Puh. 029 449 8149

 • Fabriikin opiskelun ja opetuksen palvelut, tiimin esimies

 

Päällikkö Helena Varmajoki

Huone F413, Fabriikki 4. kerros
Puh. 029 449 8174
Vastaanotto: opiskelijatapaamiset etukäteen sovittuina aikoina

 • Työstävapaalla

 

 


Päivitetty 25.08.2019 - Verkkotoimitus
Login