Opintojen ohjaus / Omaohjaaja / Kielet ja viestintätieteet

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi(a)univaasa.fi. Voit lähettää sähköpostia myös osoitteeseen opintoneuvonta.hum(a)univaasa.fi.

Päällikkö Eija Heinonen-Özdemir

Huone: F476 (Fabriikki 4. krs)
Puh: 029 449 8149
Vastaanotto: vastaanotto ti 12-14 tai sopimuksen mukaan sähköpostitse etukäteen sopien

 • liikkeenluovutukseen liittyvät asiat (KIKY, KOTI, Saksan kieli ja kulttuuri, VINE englannin kieli ja nykysuomi, CCS, KEY, MAISS)
 • omaohjaaja: kielikylpykoulutuksen koulutusohjelman opiskelijat sekä jatko-opiskelijat
 • opiskelijavalinnat
 • opiskelijan oikeusturvaan liittyvät asiat
 • tutkintorakenne
 • muut humanistisen alan opintoasiat

Asiantuntija Hanna Snellman

Huone: F475 (Fabriikki 4. krs)
Puh: 029 449 8170
Vastaanotto: ti ja to klo 10-11.30

 • omaohjaaja: englannin kielen, saksan kielen, ruotsin kielen, ruotsi äidinkielenä sekä suomi toisena kotimaisena kielenä pääaineopiskelijat (VINE, KOTI, KEY, MAISS)
  • AHOT-vastaava, opintojen hyväksilukeminen
  • vaihto-opinnot (Learning Agreement)
 • sivuainepuollot, JOO-opinnot
 • opetus- ja tenttiaikataulut (koulutusohjelmat/koodit: KOTI, GERM, VINE, CCS, KEY, MAISS)

Amanuenssi Hanna Korpela

Huone: F473 (Fabriikki 4. krs)
Puh: 029 449 8159
Vastaanotto: elokuussa sähköinen ajanvaraus (linkki Moodlen työpöydällä), syyskuusta lähtien vastaanotto torstaisin klo 13-15.

 • omaohjaaja: viestintätieteiden ja nykysuomen opiskelijat (VIEK, VINE, VIMA & TEVI)
  • opintojen ohjaus, opintojen tarkistus
  • opintojen hyväksilukeminen
  • vaihto-opinnot (Learning Agreement)
  • erillistodistukset
 • opetus- ja tenttiaikataulut (koulutusohjelmat/koodit: VIEK, VIMA, TEVI)
 • www-sivut

Amanuenssi Elisa Kauraniemi

Huone: F413 (Fabriikki 4. krs)
Puh: 029 449 8346
Vastaanotto:

 • pro gradu -tutkielmat

Asiantuntija Marjukka Isaksen

Huone: F419 (Fabriikki 4. krs)
Puh: 029 449 8458
Vastaanotto: sähköinen ajanvaraus Moodlessa tai sopimuksen mukaan
 • omaohjaaja: IMCo

Amanuenssi Katri Pöntinen

Huone: F416 (Fabriikki 4. krs)
Puh. 029 449 8443
Vastaanotto: sähköinen ajanvaraus Moodlessa tai sopimuksen mukaan

 • uraohjaus
 • harjoittelu

Assistentti Kaija Salonen-Malkakorpi

Huone: F414 (Fabriikki 4. krs)
Puh: 029 449 8167
Vastaanotto: virka-aikana

 • opintosuoritusten rekisteröinti ja salivaraukset
Päivitetty 16.08.2019 - Verkkotoimitus
Login