Hallintotieteiden opintojen ohjaus

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi(at)univaasa.fi

Koulutusvastaava Marja Vettenranta

Huone: F310 (Fabriikki 3. krs)
Puh: 029 449 8175
Vastaanotto:
- Sähköinen ajanvaraus Moodlessa tai sopimuksen mukaan

 • opintojen ohjaus (maisteri- ja jatkotutkinnot), maisteri-HOPSit
 • opiskelijavalinnat ja hakuneuvonta
 • opetussuunnitelmat
 • harjoittelu
 • valmistumiseen liittyvät kysymykset
 • opiskelijoiden oikeusturva

Amanuenssi Susanna Mäenpää

Huone: F412 (Fabriikki 4. krs)
Puh: 029 449 8545
Vastaanotto:
- Sähköinen ajanvaraus Moodlessa tai sopimuksen mukaan

 • opintojen ohjaus ja HOPSit (kandidaattikoulutus)
 • opetus- ja tenttiaikataulut
 • opintojen hyväksilukeminen, AHOT-vastaava, sivuainepuollot
 • vaihto-opinnot (Learning Agreement)
 • valmistumiseen liittyvät kysymykset

Amanuenssi Katri Pöntinen

Huone: F416 (Fabriikki 4. krs)
Puh. 029 449 8443
Vastaanotto: sähköinen ajanvaraus Moodlessa tai sopimuksen mukaan

 • uraohjaus
 • harjoittelu

Assistentti Kaija Salonen-Malkakorpi

Huone: F414 (Fabriikki 4. krs)
Puh: 029 449 8167
Sähköposti: FOOPassistentti(at)univaasa.fi

 • opintosuoritusten rekisteröinti ja salivaraukset
 • läsnäolotodistukset, opintorekisteriotteet ja VR:n/HSL:n todistukset
Päivitetty 12.06.2019 - Verkkotoimitus
Login