Koulutusalakohtainen opintojen ohjaus

mg_7250.jpg

Tiedekuntien/koulutusalojen opintojen ohjauksesta vastaavat henkilöt (mm. koulutusvastaava, amanuenssi, asiantuntija) antavat opintoihin ja tutkintojen rakenteisiin liittyvää opintojen suunnittelun ohjausta ja neuvontaa.

Oppiaine- ja tiedekuntakohtaisesta opintojen ohjauksesta vastaavat oppiaineiden/koulutusohjelmien opettajat ja tiedekuntien/koulutusalojen opintojen ohjauksesta vastaavat henkilöt.

Oman oppiaineen sisällöllisistä kysymyksistä ja muista suunnitelmista voi keskustella oppiaineen/koulutusohjelman HOPS-vastaavan tai muiden opettajien kanssa. Yksittäisiin opintojaksoihin liittyvää ohjausta antavat opinnoista vastaavat opettajat tai muut vastuuhenkilöt.

HOPS-vastaavien tiedot löydät Opinnot ja opiskelu -sivuilta kohdasta Opintojen suunnittelu ja opiskelutaidot > Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS: tiedekunta-/koulutusalakohtaiset ohjeet.

Päivitetty 26.01.2018 - Verkkotoimitus
Login