Urapalveluiden opintojaksotarjonta 2020-2021

Oman osaamisen tunnistaminen (2 op)

 • OPIS0110 viestintätieteet (22.10.-18.11., toinen toteutus keväällä 19.2.-26.3.2021)
 • pakollinen viestintätieteiden kandidaattiohjelman opiskelijoille
 • OPIS0120 kauppatieteet (22.10.-19.11.2020, lisäksi kaksi toteutusta keväällä 14.1.-11.2.2021 ja 17.2.-24.3.2021)
 • OPIS0130 tekniikka (5.11.-3.12.2020)
 • OPIS0100 hallintotieteet (14.1.-11.2.2021)
 • toteutetaan kokonaan etäopetuksena syksyllä 2020
 • HUOM! Tämä on pakollinen osa JOHT2038 Osaamispääoma ja itsensä johtaminen uudistuvassa työelämässä –opintojaksoa (sisältyy moduuliin "Työelämävalmiudet uudistuvan, hajautuneen ja digitaalisen työn kontekstissa")

Työmarkkinatietous (1 op)

 • OPIS0005 tekniikka (7.-29.10.2020)
 • OPIS0031 hallintotieteet (24.-25.11.2020)
 • OPIS0081 viestintätieteet (huhti-toukokuu 2021)
 • OPIS0088 kauppatieteet (ajankohta ilmoitetaan myöhemmin)
 • toteutetaan kokonaan etäopetuksena syksyllä 2020

Asiantuntijan ja esimiehen työelämätaidot (2 op)

 • OPIS0150 kauppatieteet (tarkempi ajankohta ja toteutustapa ilmoitetaan myöhemmin)

Portfolio (1 op) UUSI!

 • OPIS0160 kaikki alat (22.9.-23.10.2020)
 • suositellaan viestintätieteiden opiskelijoille

Opiskelutaidot (2 op) UUSI!

 • OPIS0190 kaikki alat
 • suositellaan etenkin fukseille
 • non-stop verkkokurssi lokakuusta heinäkuuhun

Oman osaamisen markkinointi ja työnhaku (2 op)

 • OPIS0140 kaikki alat (30.11.2020-29.1.2020, 2 ryhmää)
 • toteutetaan etäopetuksena lukuunottamatta viimeistä kertaa, joka toteutetaan mahdollisuuksien mukaan lähitapaamisena

Itsensä työllistäminen (1 op) UUSI!

 • OPIS0170 kaikki alat (toteutetaan keväällä 2021)

Työelämätaidot-case UUSI!

 • OPIS0180 kauppatiede (toteutetaan keväällä 2021)

Tarkemmat opintojaksokuvaukset löydät Opinto-opas Lotasta kohdasta: Moduulit, sivuainetarjonta ja muut opinnot -> Muut opinnot -> Akateemiset työelämätaidot

Ilmoittautumaan pääset Weboodin kautta viimeistään lähempänä opintojakson alkamisajankohtaa.

Urapalveluiden työpajoja ei järjestetä syksyllä 2020.

Päivitetty 14.09.2020 - Opiskelijat
Login