Uraohjaus

Uraohjauksella tarkoitetaan auttamista opiskelijan tulevan työuran pohtimisessa ja suunnittelussa. Ohjauksen tavoitteena on kartoittaa henkilökohtaisia vahvuuksia ja omaa osaamista sekä lisätä itsetuntemusta. Päämääränä on opintojen etenemisen edistäminen, valmistuminen ja työllistyminen koulutusta vastaaviin tehtäviin.

Urasuunnittelu kannattaa aloittaa jo opintojen alkupuolella mm. sivuainevalintoja pohtiessa. Varsinaisesti uraohjaukseen kannattaa varata aika viimeistään opintojen loppuvaiheessa, kun miettii, mitä työelämältä odottaa. Aika ohjaukseen tulee varata etukäteen. HOPS, työhakemus ja ansioluettelo kannattaa lähettää ohjaajalle ennen ohjausta tai ainakin ottaa mukaan.

Ohjauskeskustelu kestää noin tunnin. Tarvittaessa tapaamisia voi olla useita.

Suunnittelun avuksi voit käydä tutustumassa urasuunnittelun välineisiin Opintojen suunnittelu ja opiskelutaidot -verkkosivulla kohdassa Urasuunnittelu.

Päivitetty 07.12.2018 - Verkkotoimitus
Login