Sijoittumisseuranta

Hyvä Vaasan yliopistosta vuonna 2017 valmistunut

Haluaisimme kuulla kokemuksistasi työelämässä ja lähestymme sinua sijoittumiskyselyllä, jolla hankimme tietoa akateemisten työllistymisestä ja siihen mahdollisesti liittyvistä ongelmista. Lisäksi haluamme saada suoraa palautetta koulutuksesta Vaasan yliopiston entisiltä opiskelijoilta.

Jokainen vastaus on tärkeä!

Tällä kyselyllä saatavia tietoja hyödynnetään mm. opintojen kehittämisessä sekä opiskelijoiden ohjauksessa. Vastaamalla autat nykyisiä ja tulevia opiskelijoita. Tieto valmistuneiden urapoluista on heille erittäin arvokasta, kun he pohtivat opintojaan ja työmahdollisuuksiaan.

Linkki kyselyyn

Vastauksesi käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti. Antamasi tiedot yhdistetään henkilökohtaisen tunnisteen avulla opintorekisteristä saatuihin taustatietoihin (esim. koulutusala ja pääaine). Lisäksi tunniste helpottaa palautusten seurantaa. Vastauksista koostettavassa aineistossa ei säilytetä tunnistettavia henkilötietoja, ja tulokset raportoidaan aina siten, ettei yksittäisen vastaajan antamaa palautetta voida tunnistaa. Aineistot säilytetään anonymisoituina sähköisessä muodossa Yhteiskuntatieteellisessä tietoarkistossa (uta.fi/fsd).

Kyselyn tietosuojaseloste

Osoitetiedot: Väestörekisterikeskus
Lisätietoja kyselystä: Sunna Vainiomaa, Asiantuntija, urapalvelut, sunna.vainiomaa@univaasa.fi

Päivitetty 04.12.2018 - Opiskelijat
Login