Yhteiset opintojen ohjauspalvelut

Kaikille opiskelijoille yhteiset opintojen ohjauspalvelut koostuvat mm. kielipalveluista, vaihto-opiskeluun ja opiskelijoiden hyvinvointiin sekä mm. koulutuksen tietojärjestelmiin liittyvistä palveluista.

Kielikeskus vastaa tutkintoon sisältyvistä äidinkielen, toisen kotimaisen kielen sekä vieraiden kielten opetuksesta. Kielipalvelut järjestävät myös kieliopintoihin liittyvät tasotestit ja korvaavat kielikokeet.

Vaihto-opiskelu ulkomailla tuo tutkintoosi arvokkaan lisän kokemuksena ja kielitaidon karttumisena. Vaihtoa suunnitellessasi voit olla yhteydessä Hakija- ja liikkuvuuspalveluiden henkilökuntaan.

Urapalvelut tukee opiskelijoiden työllistymistä mm. ilmoittamalla harjoittelumahdollisuuksista, antamalla uraohjausta ja pitämällä urakursseja.

Opintopsykologin ohjaus keskittyy opintojen etenemisen vaikeuksiin, kuten esim. motivaatioon liittyviin kysymyksiin, jaksamiseen, jännittämiseen, stressin hallintaan ja ajankäytön suunnitteluun, opiskelukyvyn ylläpitämiseen sekä opiskelu- ja oppimistaitojen kehittämiseen.

Hakijapalveluista voit kysyä muun muassa hakukelpoisuuteen, hakuaikaan, valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja valinnan tuloksiin, opiskelupaikan vastaanottamiseen liittyviä kysymyksiä.

Avoimen yliopiston opiskelijapalvelun ja Avoimen yliopiston opintojen ohjauksen palvelut löydät Luotsi-rakennuksen 2. kerroksesta.

Koulutuksen järjestelmäpalvelut vastaa mm. WebOodi-opiskelijatietojärjestelmästä, lukujärjestysohjelma Lukkarista, sähköisestä tenttipalvelusta sekä opiskelutilastoista ja -rekistereistä.

Opiskelun ja opetuksen palveluiden johto

Päivitetty 25.04.2018 - Verkkotoimitus
Login