Vuoden 2016 luennot

Luennot syksyllä 2016

Luennot järjestetään klo 18-19 Seinäjoen ja Vaasan pääkirjastoissa seuraavina päivinä:

Ti 20.9. Seinäjoki ja 22.9. Vaasa
Professori Timo Mantere

Luennon pdf

Katso videohaastattelu

Ti 18.10. Seinäjoki ja 20.10. Vaasa
Yliopisto-opettaja Nestori Siponkoski

Luennon pdf

Katso videohaastattelu

Ti 15.11. Seinäjoki ja 17.11. Vaasa

Professori Vesa Annola

”Parkkisakko” vai sopimus vai...?

Luennon pdf

Ti 13.12. Seinäjoki ja 15.12. Vaasa
Tohtorikoulutettava Hanna-Kaisa Pernaa

Hyvinvoinnin hauras oikeudenmukaisuus

Luennon pdf

Luennot keväällä 2016

Ti 19.1. Seinäjoki ja to 21.1. Vaasa
Yliopistotutkija Annukka Jokipii: Talouspetos ja vaaran merkit

"Huonon taloustilanteen uskotaan lisäävän petoksien määrää.  Osa paljastuneista talouspetoksista päätyy lehtien etusivuille, mutta usein niistä vaietaan. Millainen on tyypillinen petoksentekijä? Mistä merkeistä laskentatoimen ammattilaisen epäilys herää? Luennolla tutustutaan petoksentekijän profiiliin ja tunnusmerkkeihin, joiden perusteella laskentatoimen ammattilaiset arvioivat petosten todennäköisyyttä."

Luennot (pdf)

Artikkeli Pohjalaisessa ja Ilkassa: Pohjalainen 19.1.2016 Vaietut talouspetokset vievät
yrityksiltä satoja miljoonia- Media ja ulkopuoliset paljastavat osan petoksista, yritykset mieluiten salaavat

***

Ti 23.2. Seinäjoki ja to 25.2. Vaasa
Professori Hannu Katajamäki: Paikkaperustaisuuden suuri linja. Paikat ja paikallisuus yhteiskuntatieteen perinteessä.

"Syrjiikö nykyinen päätöksenteko kansalaisia asuinpaikan perusteella? Keskitetäänkö palveluja liikaa?  Eikö enää välitetä kansalaisten arjen sujumisesta?”

Paikkaperustainen tutkimusperinne on monipolvinen ja vanha. Näkökulmat, koulukunnat ja metodit ovat vaihdelleet, mutta perusasetelma on säilynyt. Keskiössä on alusta alkaen ollut yhteiskuntatieteen suuri kysymys yleisen ja erityisen suhteesta: millä tavoin yhteiskunnallinen kehitys ilmenee erilaisissa paikoissa ja millä tavoin erilaiset paikat vaikuttavat yhteiskunnalliseen kehitykseen.

Nykykeskustelun ongelmana on historiattomuus, jatkumon katkeaminen ja tarpeettoman painottunut makronäkökulma. Kansalaisten tasolla ei kuitenkaan ole keskiarvotodellisuutta, vaan hyvän elämän edellytykset ovat maantieteellisesti määräytyneitä sekä alue- ja paikkaperustaisia. Tämän huomiotta jättäminen johtaa ratkaisuihin, jotka syrjivät kansalaisia heidän asuinpaikkansa perusteella sekä kaventavat osallisuuden ja vaikuttamisen mahdollisuuksia.

Artikkeli Pohjalaisessa ja Ilkassa: Pohjalainen 23.2.2016 Professori avaa taustansa
Turun Nummenmäki muovasi Hannu Katajamäestä yhteiskuntatieteilijän ja aluetutkijan

***

Ti 15.3. Seinäjoki ja to 17.3. Vaasa
Tohtorikoulutettava Timo-Pekka Uotila: Tutkimusmatka johdon käsityksiin organisaation menestymisestä

“Johtamisella on merkitystä yrityksen menestymiselle. Erityisesti johdon käsitykset ohjaavat yritysten toimintaa. Kuinka nämä käsitykset syntyvät ja miksi niiden tunnistaminen on tärkeää? Luennolla käsitellään aihetta esimerkkien kautta.”

Luennot (pdf)

***

Ti 19.4. Seinäjoki ja 21.4. Vaasa
Professori Eija Mäkinen: Onko Suomessa turhia "kiusantekovalituksia"?

“Poliittisessa keskustelussa puhutaan usein turhista valituksista, kiusantekovalituksista ja ammattivalittajista. Mutta mikä on turha valitus tai kiusantekovalitus?

Onko meillä ammattivalittajia? Onko valituksia tarpeellista vähentää hallinnon tehokkuuden vuoksi?

Tule kuulemaan, mitä tutkimus kertoo valittajista ja valittamisen syistä ja perusteista.”

Luennot (pdf)

***

Ti 17.5. Seinäjoki ja 19.5. Vaasa
Professori Kimmo Kauhaniemi: Visioita tulevaisuuden sähköverkoista.

”Sähköenergia-alalla on käynnissä merkittävin muutos vuosikymmeniin. Lainsäädäntö edellyttää satsauksia sähköverkkojen luotettavuuteen samalla on uusiutuvien energialähteiden lisääntynyt käyttö alkaa näkyä sähkömarkkinoilla. Miltä alan tulevaisuus näyttääkään 20 vuoden aikajänteellä?”

Luennot (pdf)

Päivitetty 09.08.2017 - Verkkotoimitus
Login