Vuoden 2014 luennot

ti 9.12. Seinäjoki ja to 11.12. Vaasa

Tutkijatohtori Petri Välisuo Vaasassa/Yliopistonlehtori Birgitta Martinkauppi Seinäjoella: Paljon melua tuulivoimasta?

"Tuuliturbiinit tuottavat paitsi sähköä mutta myös häiritsevää melua. Luennolla selviää, minkälaista on tuulivoimalan tuottama ääni, mistä se johtuu ja miten se etenee. Lisäksi tarkastellaan tuuliturbiinien terveysvaikutuksia ja tuulivoiman tulevaisuutta Suomessa."

Sanomalehti Pohjalaisen juttu

Luennot

***
ti 11.11. Seinäjoki ja to 13.11. Vaasa

Yliopistonlehtori, dosentti Seija Ollila ja TtT, erikoistutkija Jenni Kulmala/VTT, dosentti Fredrica Nyqvist: Millainen on hyvä vanhuus?

"Suomessa on yli miljoona ikääntynyttä kansalaista, joista suurin osa elää itsenäisesti.  Ennusteiden mukaan iäkkäiden määrä kasvaa voimakkaasti tulevaisuudessa. Mitä ikääntyminen merkitsee, millaiseksi oma vanhuutemme muodostuu ja  mikä on osallisuuden ja luottamuksen merkitys hyvässä vanhuudessa?"

Sanomalehti Pohjalaisen juttu

Luennot (pdf): Ollila Kulmala Nyqvist

***

ti 21.10. Seinäjoki ja to 23.10. Vaasa

KTM, tohtorikoulutettava Susanna Kultalahti: Esimies, tarvitsen sinua! Terveisin: Y-sukupolvi

"Vuosina 1980–2000 syntyneet ovat vuonna 2020 työelämän suurin joukko. Y-sukupolven ennustetaan muuttavan työelämän, heidän sanotaan haastavan esimiehet ja olevan hankalia johdettavia. Onko ikäjoukko todella niin vaikea kuin on annettu ymmärtää? Mikä Y-sukupolvea motivoi ja mitä he odottavat esimiehiltään? Mistä  arvot, asenteet ja mielipiteet kumpuavat?"

Sanomalehti Pohjalaisen juttu

Luennot (pdf)

***

ti 16.9. Seinäjoki ja to 18.9. Vaasa

FT, projektijohtaja Katri Karjalainen: Ajetaan me tandemilla, jutellaan ja opiskellaan! - Kielenopetuksen uusia tuulia

”Keskustelu toisen kotimaisen kielen opetuksesta ja kaksikielisistä kouluista käy vilkkaana. Yksi paljon kiinnostusta herättänyt toisen kotimaisen kielen opetusmenetelmä on luokkatandem. Siinä kaksi opiskelijaa, joilla on eri äidinkieli, työskentelevät yhdessä oppiakseen toistensa kieliä. Luennolla esitellään tätä Vaasassa kehitettyä opetusmenetelmää sekä siitä saatuja käytännön kokemuksia ja tutkimustuloksia.”

Pohjalaisessa ilmestynyt juttu 16.9.2014

Luennot (pdf)

**

ti 13.5. Seinäjoki ja to 15.5. Vaasa

Yliopisto-opettaja Olli Raatikainen: Mainonta ja tuotesijoittelu digitaalisissa peleissä

"Digitaaliset pelit ovat viime vuosina muuttuneet marginaaliryhmän ajanvietteestä sosiaalisesti hyväksyttäväksi kaiken kansan viihteeksi. Tämän vuoksi digitaaliset pelit ovat nykyisin myös merkittävä mainosmedia. Mutta millä tavalla mainonta peleissä vaikuttaa pelikokemukseen? Muistaako pelaaja pelin aikana näkemiään mainoksia vai ei? Luennolla pohditaan mainonnan vaikutuksia pelikokemukseen sekä mainonnan havainnointiin vaikuttavia tekijöitä."

Luennot (pdf)

**
ti 15.4. Seinäjoki ja ke 16.4. Vaasa

Tutkijatohtori Katarina Hellén: Onnellisuus, onnettomuus ja kuluttaminen

"Onnellisuus ja siihen vaikuttavat tekijät ovat kiehtoneet ihmisiä kautta vuosituhansien. Nykyaikana kiinnostuksen kohteena ovat onnellisuuden ja elintason sekä onnellisuuden ja kuluttamisen väliset yhteydet. Luennolla käsitellään onnellisuuden ja kuluttamisen välistä suhdetta ja esitetään tutkimustuloksia erilaisista kulutusstrategioista, jotka edistävät kestävää onnellisuutta."

Luennot (pdf)

**

ti 18.3. Seinäjoki ja to 20.3. Vaasa

Tutkijatohtori Niina Nissilä ja yliopisto-opettaja Suvi Isohella: Yksilöllistä, puhuroi, suorita - Mitä käyttöliittymien termien taakse kätkeytyy?

"Olemme lähes päivittäin tekemisissä erilaisten tietojärjestelmien kanssa, kun asioimme verkossa: työskentelemme, opiskelemme, hoidamme pankkiasioita, teemme ostoksia, harrastamme. Näissä kaikissa järjestelmissä on sanoja, jotka ohjaavat, opastavat, kehottavat toimimaan ja antavat palautetta enemmän tai vähemmän ymmärrettävästi. Luennolla pohdimme, miksi jotkut sanat ovat vaikeita ja aiheuttavat turhautumista."

Luennot (pdf)

**

ti 18.2. Seinäjoki ja to 20.2. Vaasa

Tutkijat Anne Mäkiranta ja Raija Koivisto: Lähienergia ja sen tulevaisuus

"Keskustelu suomalaisesta energiantuotannosta käy kuumana. Lähienergian tutkimus löytää ratkaisuja paikallisista uusiutuvista energialähteistä, kuten auringosta ja geoenergiasta. Luennolla esitellään alueellisia lämpöratkaisuja ja pohditaan energiatalouden kestävää tulevaisuutta."

Luennot (pdf)

**

ti 21.1. Seinäjoki ja to 23.1. Vaasa

Professori Ari Salminen: Yhteiskunta ja eettisyys

"Yhteiskuntamoraalista ja arvoista keskustellaan julkisuudessa vilkkaasti. Kansalaisten eettiset pohdinnat vaikuttavat julkisorganisaatioihin ja yrityksiin. Esityksessä pohditaan yritysten yhteiskuntavastuuta, eettisiä toimintamalleja ja korruption sekä lahjonnan torjumisen keinoja."

Luennot (pdf)

Päivitetty 12.12.2014 - Verkkotoimitus
Login