Tekniikka

Energia-alan menestys edellyttää kestävää kehitystä edistävää osaamista. Sen ydintä ovat tehokkaan energiantuotannon ja -jakelun sekä ympäristöystävällisten ratkaisujen hallitseminen. Tällaiseen osaamiseen perustuva energiateollisuus turvaa yhteiskunnan hyvinvoinnin perustan ja teknillisessä tiedekunnassa energiakeskeisyys toimii johtoajatuksena niin koulutuksen kuin tutkimuksenkin saralla.

Opinnot ovat myös monipuolisia ja vastaavat hyvin työelämän tarpeisiin. Teknillisessä tiedekunnassa voit opiskella joko tekniikkaa tai yhdistää tekniikan ja kauppatieteiden opinnot monitahoiseksi kokonaisuudeksi.

Teknillisten tieteiden tohtoriohjelma kattaa kaikki Vaasan yliopiston teknillisen tiedekunnan tutkimusalat. Tohtoriohjelmasta valmistuu tekniikan tohtoreita (TkT), kauppatieteiden tohtoreita (KTT) ja filosofian tohtoreita (FT). Tohtoriohjelman tavoitteena on kouluttaa korkeatasoisia, itsenäiseen tutkimustyöhön kykeneviä asiantuntijoita teollisuuden, elinkeinoelämän, akateemisen maailman sekä muiden organisaatioiden palvelukseen.

Päivitetty 15.08.2013 - Verkkotoimitus
Login