Erilliset opinnot

Jos opiskelija ei halua suorittaa kokonaista tutkintoa, yliopiston opintoja voi suorittaa ns. erillisinä opintoina. Erillisten opintojen opiskelijalla ei siis ole tutkinnon suorittamisoikeutta. Opiskelija osallistuu normaaliin opetukseen, joten suurin osa opetuksesta on arkipäivisin päiväaikaan.

Vaasan yliopistossa erillisten opintojen oikeutta voi hakea

 • hallintotieteiden
 • viestintätieteiden*
 • kauppatieteiden
 • tekniikan ja
 • Kielikeskuksen opintojaksoille

*Viestintätieteisiin hakevia ohjataan suorittamaan opintoja avoimen yliopiston kautta. Mikäli opintoja ei ole tarjolla avoimena yliopisto-opetuksena, erillisiä opiskeluoikeuksia voidaan myöntää opintokokonaisuuteen "terminologia ja tekninen viestintä".

Erillisten opintojen opiskeluoikeus voidaan myöntää yksittäisiin opintojaksoihin tai laajempiin opintokokonaisuuksiin. Opiskeluoikeus voidaan kerralla myöntää enintään 35 opintopisteen opintoihin. Opiskeluoikeus on voimassa neljä lukukautta. Yksittäisten opintojaksojen opiskeluoikeus myönnetään kahdeksi lukukaudeksi (kolme tenttimahdollisuutta).

Opintojaksot ja opintokokonaisuudet on kuvattu sähköisissä opinto-oppaissa, jotka löytyvät mm. yliopiston Opiskelijat-sivustolta kohdasta Opinto-oppaat. Erillisten opintojen opiskeluoikeutta ei kuitenkaan myönnetä sellaisiin opintoihin, joita järjestetään Vaasassa avoimena yliopisto-opetuksena.

Erillisten opintojen opiskeluoikeus voidaan myöntää esim.:

 • avoimen yliopiston opintoja suorittaneelle, joka tarvitsee lisäopintoja voidakseen hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän kautta.
 • yliopistossa tutkinnon suorittaneelle lisäopintoja varten.
 • HT- ja KHT-tilintarkastajaksi vaadittavien opintojen täydentämistä varten.
 • erillisvalintojen kautta tutkinnon suorittamisoikeutta hakeville, jotka haluavat täydentää aikaisempia opintojaan ennen hakemista.

Erillisten opintojen opiskeluoikeutta haetaan omalla hakulomakkeella. Hakuaika seuraavan lukuvuoden opintoihin päättyy vuosittain huhtikuun lopussa.

Huhtikuun lopun hakuaika ei koske HT- ja KHT-tilintarkastajan tutkintoa varten opintojaan täydentäviä, vaan he voivat hakea opiskeluoikeutta ympäri vuoden.

Erillisiä opintoja suorittavat hyväksyy dekaani oppiaineiden lausuntojen perusteella. Yksikköjen, oppiaineiden ja Kielikeskuksen mahdollisuudet ottaa vastaan opiskelijoita vaihtelevat mm. resurssitilanteen ja opetusryhmien koon vuoksi. Opetusryhmiin ilmoittauduttaessa yliopiston omat tutkinto-opiskelijat (pää- ja sivuaineopiskelijat) ja muiden korkeakoulujen JOO-opiskelijat ovat etusijalla.

Erillisiä opintoja suorittamaan hyväksytyiltä peritään ilmoittautumisen yhteydessä kertamaksu, jolla katetaan opiskelijarekisterin ylläpidosta ja opintoneuvonnasta aiheutuvia kuluja.

 • Maksu on 15 euroa/opintopiste 1.1.2016 alkaen (ennen 1.1.2016 alkavat opiskeluoikeudet 10 euroa/opintopiste)
 • Alle 20 opintopisteelle myönnetään opiskeluoikeus kahdeksi lukukaudeksi, 20–35 opintopisteelle opiskeluoikeus myönnetään neljäksi lukukaudeksi.

Yhdellä hakulomakkeella voi hakea opiskeluoikeutta vain yhden yksikön järjestämiin opintoihin. Jos haet useaan yksikköön, täytä silloin oma hakemus/yksikkö. Hakemus liitteineen palautetaan hakijapalveluihin (merkitse kuoreen "haku erillisiin opintoihin"):

Vaasan yliopisto
Hakijapalvelut
PL 700
65101 VAASA

Avoimen väylää täydentävien tulee liittää hakemukseensa opintosuoritusote. Tutkinnon suorittaneiden on liitettävä hakemukseen jäljennös tutkintotodistuksesta ja opintosuoritusotteesta.

Hakijoille ilmoitetaan valinnan tuloksesta kirjallisesti.