Tuotantotalouden ja tietojärjestelmätieteen sekä tekniikan tarjoamat sivuaineet

Automaatiotekniikka

 • Automaatiotekniikan sivuaine DI-opiskelijoille (25 op) ja muiden tutkintojen opiskelijoille (25 op)
 • Sivuaineen vastuuhenkilö: professori Jarmo Alander

Energiatekniikka

 • Energiatekniikan sivuaine DI-opiskelijoille (25 op) ja muiden tutkintojen opiskelijoille (25 op)
 • Energiatekniikan sivuaine FITech-Turku (20 op)
 • Sivuaineen vastuuhenkilö: professori Seppo Niemi

Matematiikka

 • Matematiikan sivuaine (25 op) ja Matematiikan sivuaine DI-opiskelijoille (25 op)
 • Sivuaineen vastuuhenkilö: professori Seppo Hassi

Sähkötekniikka

 • Sähkötekniikan sivuaine DI-opiskelijoille (25 op) ja muiden tutkintojen opiskelijoille (25 op)
 • Sivuaineen vastuuhenkilö: professori Timo Vekara

Talousmatematiikka ja tilastotiede

 • Talousmatematiikan ja tilastotieteen sivuaine (25 op)
 • Sivuaineen vastuuhenkilö: professori Tommi Sottinen (talousmatematiikka), professori Seppo Pynnönen (tilastotiede)

Tietoliikennetekniikka

 • Wireless Industrial Automation as a Minor Subject (25 ECTS)
 • Sivuaineen vastuuhenkilö: professori Mohammed Elmusrati

Tietotekniikka

 • Tietotekniikan sivuaine muiden opintosuuntien opiskelijoille (25 op / laaja 50 op)
 • Sivuaineen vastuuhenkilö: professori Jouni Lampinen

Tilastotiede

 • Tilastotieteen ja stokastiikan sivuaine (25 op)
 • Sivuaineen vastuuhenkilö: professori Seppo Pynnönen

Tuotantotalous

 • Tuotantotalouden sivuaine (25 op)
  Huom! Sivuaineopiskelu tuotantotaloudessa on rajoitettu. Haku tuotantotalouden sivuaineeseen on kerran vuodessa lukuvuoden alussa, haku päättyy elo-syyskuun vaihteessa.
 • Sivuaineen vastuuhenkilö: Ville Tuomi

Yritysjohdon menetelmät -sivuainekokonaisuus (25 op)

 • Sivuaineen vastuuhenkilö: professori Tommi Sottinen

Kansainväliset opinnot -opintokokonaisuus (väh. 25 op)

 • Opintokokonaisuus muodostuu seuraavista osioista:
  • OPIS0010 Kansainväliset opiskeluvalmiudet 2 op
  • OPIS0042/43 Vaihto-opiskelujakso 2-5 op
  • OPIS0052/53 Vaihto-opinnot

Lisäksi seuraava monitieteinen opintojaksokokonaisuus:

 • Sähköisen kaupankäynnin opintokokonaisuus (28 op)
Päivitetty 08.10.2020 - Opiskelijat
Login