Sivuaine- ja muut opinnot

Vaasan yliopistossa voi tutkintoon johtavien opintojen lisäksi opiskella myös yksittäisiä kursseja ja opintokokonaisuuksia joustavan tai erillisopinto-oikeuden kautta.  Yliopiston tutkinto-opiskelijoille on tarjolla laaja valikoima sivuaineita.

  • Sivuaineopinnot
    Tietoa Vaasan yliopiston koulutusalojen sivuainetarjonnasta. Sivuaineita voi tietyin rajoituksin suorittaa myös JOO-opintoina tai erillisinä opintoina.

  • Joustavan opinto-oikeuden (JOO) -opinnot
    Opiskelija, jolla on tutkinnon suorittamisoikeus JOO-sopimusyliopistossa tai -korkeakoulussa voi opiskella Vaasan yliopistossa sellaisia opintoja, joita ei ole tarjolla kotiyliopistossa tai -korkeakoulussa.

  • Erilliset opinnot
    Vaasan yliopiston kielten ja viestinnän, hallintotieteiden, kauppatieteiden ja teknisten tieteiden sekä Kielikeskuksen opintojaksoja voi opiskella yksittäisinä kursseina tai opintokokonaisuuksina ns. erillisinä opintoina, esimerkiksi aikaisempaa korkeakoulututkintoa täydentävinä opintoina.
Päivitetty 12.12.2018 - Verkkotoimitus
Login