Sivuaine- ja muut opinnot

Vaasan yliopistossa voi tutkintoon johtavien opintojen lisäksi opiskella myös yksittäisiä kursseja ja opintokokonaisuuksia joustavan tai erillisopinto-oikeuden kautta.  Yliopiston tutkinto-opiskelijoille on tarjolla laaja valikoima sivuaineita.

  • Sivuaineopinnot
    Tietoa Vaasan yliopiston tiedekuntien sivuainetarjonnasta. Sivuaineita voi tietyin rajoituksin suorittaa myös JOO-opintoina tai erillisinä opintoina.

  • Joustavan opinto-oikeuden (JOO) -opinnot
    Opiskelija, jolla on tutkinnon suorittamisoikeus JOO-sopimusyliopistossa tai -korkeakoulussa voi opiskella Vaasan yliopistossa sellaisia opintoja, joita ei ole tarjolla kotiyliopistossa tai -korkeakoulussa.

  • Erilliset opinnot
    Vaasan yliopiston kielten ja viestinnän, hallintotieteiden, kauppatieteiden ja teknisten tieteiden sekä Kielipalvelut-yksikön opintojaksoja voi opiskella yksittäisinä kursseina tai opintokokonaisuuksina ns. erillisinä opintoina, esimerkiksi aikaisempaa korkeakoulututkintoa täydentävinä opintoina.
Päivitetty 08.08.2014 - Verkkotoimitus
Login