Sivuaine- ja muut opinnot

Vaasan yliopistossa voi tutkintoon johtavien opintojen lisäksi opiskella myös yksittäisiä kursseja ja opintokokonaisuuksia joustavan tai erillisopinto-oikeuden kautta.  Yliopiston tutkinto-opiskelijoille on tarjolla laaja valikoima sivuaineita.

 • Sivuaineopinnot
  Tietoa Vaasan yliopiston koulutusalojen sivuainetarjonnasta. Sivuaineita voi tietyin rajoituksin suorittaa myös JOO-opintoina tai erillisinä opintoina.

 • Joustavan opinto-oikeuden (JOO) -opinnot
  Opiskelija, jolla on tutkinnon suorittamisoikeus JOO-sopimusyliopistossa tai -korkeakoulussa voi opiskella Vaasan yliopistossa sellaisia opintoja, joita ei ole tarjolla kotiyliopistossa tai -korkeakoulussa.

 • Erilliset opinnot
  Vaasan yliopiston kielten ja viestinnän, hallintotieteiden, kauppatieteiden ja teknisten tieteiden sekä Kielikeskuksen opintojaksoja voi opiskella yksittäisinä kursseina tai opintokokonaisuuksina ns. erillisinä opintoina, esimerkiksi aikaisempaa korkeakoulututkintoa täydentävinä opintoina.

 • Lasten ja nuorten tiedekerhot ja koulutukset
  Vaasan yliopiston yhteydessä toimiva Pohjanmaan LUMA-keskus edistää  luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian opetusta ja oppimista.
Päivitetty 24.09.2019 - Verkkotoimitus
Login