Verkko-opinnot ja itsenäiset opinnot

tietokone.png

Verkko-opinnot

Verkko-opinnot antavat mahdollisuuden opiskella joustavasti paikkakunnasta riippumatta ja verkko-opetustarjontaa pyritäänkin jatkuvasti laajentamaan. Osa verkko-opinnoista suoritetaan kokonaan verkossa, osaan liittyy verkko-opetuksen lisäksi lähiopetusta ja osa opinnoista on itseopiskelujaksoja, joiden materiaali ja tehtävät julkaistaan verkossa.

Ajan ja paikan suhteen joustavaa

Verkko-opiskelu on opiskelupaikan ja -ajan suhteen joustavaa. Opiskelijalla tulee olla käytössään tietokone ja nettiyhteys. Joihinkin verkko-opintoihin kuuluu myös lähitapaamisia, joista mainitaan erikseen opintojaksokuvausten yhteydessä. Useimmissa verkko-opinnoissa työskentely etenee opettajan etukäteen suunnitteleman aikataulun mukaan yleensä viikkojen tarkkuudella. Hyviin oppimistuloksiin päästäkseen osallistujien kannattaa noudattaa kurssille suunniteltua aikataulua, jotta oppimiselle ja tiedon prosessoimiselle jää riittävästi aikaa.

Verkko-oppimisympäristö Moodle

Verkko-opiskelussa riittävät perustaidot Internetin ja sähköpostin käytössä. Vaasan yliopistolla on käytössä verkko-oppimisympäristö Moodle, johon pääsee yliopiston verkkosivujen kautta.

Jos kaipaat apua Moodleen ja kurssille kirjautumisessa, tutustu Moodle-ohjeeseen. Lisäksi ohjeistusta oppimisympäristön käyttöön voi saada kurssin alussa mahdollisesti järjestettävällä lähiopetuskerralla. Myös opettajan ja avoimen yliopiston opiskelijapalvelun tuki on saatavilla koko opintojakson ajan.

Kurssille rekisteröitymisessä vaaditaan kurssiavain. Mitä teen?

Moodlessa kurssille rekisteröitymisessä tarvittava kurssiavain lähetetään normaalisti kurssin aloituspäivänä tekstiviestinä tai sähköpostitse. Se voidaan myös tiedottaa osallistujille kurssin aloitusluennolla.

Päivitetty 05.08.2019 - Levón-instituutti
Login