Opinnot Vaasassa

Avoin-yliopisto.png

 

 

Wolffintie 34
(Luotsi-rakennus, 2. kerros)
65200 VAASA
puh. 029 449 8004 
avoinyo(at)univaasa.fi

 

Vaasan yliopiston avoimen yliopiston opintotarjonta Vaasassa

Ensi lukuvuoden 2019 - 2020 opintoihin ilmoittautuminen alkaa ti 6.8.2019 klo 10

HUOM AVOIMEN OPISKELIJAT! Yliopistosta riippumattomista syistä avoimelta gmail.com- sekä hotmail.com -päättyviin sähköposteihin lähtevät viestit saattavat päätyä roskapostin joukkoon, joten tarkistathan myös sen!

valikuva.png

Opintotarjonta lukuvuonna 2018-2019

Syksy 2018 – Kevät 2019

YLEISOPINNOT
ayOPIS0008      Johdatus yliopisto-opiskeluun ja henkilökohtainen opintosuunnitelma (KTK), 2 op (alkaa 8.8.2018)
ayOPIS0006      Johdatus yliopisto-opiskeluun (HTK), 2 op (alkaa 8.8.2018)
ayOPIS0002      Tiedonhankintataidot 1, 1 op (verkko) (alkaa 22.10.2018)
ayOPIS0004      Tiedonhankintataidot 2, 1 op (verkko) (alkaa 14.1.2019)

LIIKETOIMINNAN PERUSTEET, 28 op (alkaa 10.9.2018)
ayJOHT1010    Johtamisen perusteet, 7 op (alkaa 10.9.2018)
ayTOIK1017    Talousoikeus liiketoiminnan edellytyksenä, 3 op (alkaa 17.9.2018)
ayTUTA1090   Yrityksen reaaliprosessit, 3 op (verkko) (alkaa 1.10.2018)
ayMARK1006   Markkinointi liiketoiminnan kentässä, 7 op (verkko) (alkaa 22.1.2019)
ayLASK1002    Kirjanpidon ja tilintarkastuksen perusteet, 2,5 op (alkaa 9.1.2019)
ayLASK1003    Kirjanpidon ja tilintarkastuksen harjoitustyö, 0,5 op (alkaa 9.1.2019)
ayLASK1011    Yrityspeli, 2 op (alkaa 7.3.2019)
ayLASK2048    Johdon laskentatoimi, 3 op (alkaa 3.5.2019)

Syksy 2018 ja Kevät 2019
ayLIIK1200       Johdatus liiketoimintaosaamiseen, 5 op (alkaa 10.9.2018)
ayLIIK1200       Johdatus liiketoimintaosaamiseen, 5 op (alkaa 14.1.2019)


JOHTAMINEN JA ORGANISAATIOT

Johtaminen ja organisaatiot, perusopinnot, 26 op (alkaa 10.9.2018)
ayJOHT1010    Johtamisen perusteet, 7 op (alkaa 10.9.2018)
ayJOHT2019    Henkilöstöjohtaminen, 7 op (alkaa 1.11.2018)
ayJOHT2020    Strateginen johtaminen, 7 op (verkko) (alkaa 1.1.2019)
ayLIIK1102      Yrityksen liiketoimintasuunnitelma, 5 op (alkaa 6.4.2019)

Johtaminen ja organisaatiot, aineopinnot 25 op (alkaa 19.9.2018)
ayJOHT2028     Yrityksen toiminnan kehittäminen, 7 op (verkko) (alkaa 19.9.2018)
ayJOHT2029     Organisaatiokäyttäytyminen, 7 op (verkko) (alkaa 1.10.2018)
ayJOHT3002     Cross-Cultural Management, 5 ECTS (online) (begins 2.1.2019)
ayTOIK2030     Henkilöstöoikeus, 6 op (alkaa 21.1.2019)

Johtamisen sivuaine, 26-28 op * (alkaa 10.9.2018)
ayJOHT1010    Johtamisen perusteet, 7 op (alkaa 10.9.2018)
ayJOHT2019    Henkilöstöjohtaminen, 7 op (alkaa 1.11.2018)
ayJOHT2020    Strateginen johtaminen, 7 op (verkko) (alkaa 1.1.2019)
Lisäksi yksi seuraavista:
ayJOHT2028    Yrityksen toiminnan kehittäminen, 7 op (verkko) (alkaa 19.9.2018)
ayJOHT2029    Organisaatiokäyttäytyminen, 7 op (verkko) (alkaa 1.10.2018)
ayJOHT3002    Cross-Cultural Management, 5 ECTS (online) (begins 2.1.2019)
* Jaksot toteutetaan yhtä aikaa perus- ja aineopintojen kanssa


LASKENTATOIMI JA RAHOITUS

Syksy 2018

Laskentatoimi ja rahoitus, perusopinnot 26 op (kokonaisuus alkanut keväällä 2018)
ayLASK2046     Kirjanpidon jatko ja tulossuunnittelu, 6 op (alkaa 4.9.2018)
ayLASK2050     Kirjanpidon jatko ja tulossuunnittelu, harjoitustyö, 3 op (alkaa 4.9.2018)
ayLASK1008     Rahoituksen perusteet, 4 op (alkaa 4.10.2018)
ayLASK1006     Tilinpäätösanalyysi, 3 op (verkko) (alkaa 7.11.2018)
ayLASK1007     Tilinpäätösanalyysin harjoitustyö, 2 op (verkko) (alkaa 7.11.2018)

Kevät 2019 – Kevät 2020

Laskentatoimi ja rahoitus, perusopinnot, 26 op (alkaa keväällä 2019)
ayLASK1002     Kirjanpidon ja tilintarkastuksen perusteet, 2,5 op (alkaa 9.1.2019)
ayLASK1003     Kirjanpidon ja tilintarkastuksen harjoitustyö, 0,5 op (alkaa 9.1.2019)
ayLASK2048     Johdon laskentatoimi, 3 op (alkaa 3.5.2019)
ayLASK1011     Yrityspeli, 2 op (alkaa 7.3.2019)
ayLASK1008     Rahoituksen perusteet, 4 op (syksy 2019)
ayLASK1006     Tilinpäätösanalyysi, 3 op (verkko) (syksy 2019)
ayLASK1007     Tilinpäätösanalyysin harjoitustyö, 2 op (verkko) (syksy 2019)
ayLASK2046     Kirjanpidon jatko ja tulossuunnittelu, 6 op (kevät 2020)
ayLASK2050     Kirjanpidon jatko ja tulossuunnittelu, harjoitustyö, 3 op (kevät 2020)


MARKKINOINTI

Syksy 2018

Markkinoinnin opintokokonaisuus, 25 op (alkanut keväällä 2018)
ayMARK2033   Markkinoinnin avainprosessit, 6 op (verkko) (alkaa 12.9.2018)
ayMARK2012   Vientimarkkinointi, 5 op (verkko) (alkaa 29.10.2018)

Kevät 2019 – Syksy 2019

Markkinoinnin opintokokonaisuus, 25 op (verkko) (alkaa 22.1.2019)
ayMARK1006   Markkinointi liiketoiminnan kentässä, 7 op (alkaa 22.1.2019)
ayMARK1002   Markkinointisuhteiden johtaminen, 7 op (alkaa 19.3.2019)
ayMARK2033   Markkinoinnin avainprosessit, 6 op (syksy 2019) 
ayMARK2012   Vientimarkkinointi, 5 op (syksy 2019)


Syksy 2018 – Kevät 2019

Markkinoinnin aineopinnot, 25 op (alkaa 17.9.2018)
ayMARK2009   Kuluttajakäyttäytyminen, 5 op (verkko) (alkaa 17.9.2018)
ayMARK2032   Brändijohtaminen, 5 op (alkaa 30.10.2018)
ayMARK2005   Markkinoinnin kommunikaatio, 5 op (verkko) (alkaa 7.1.2019)
ayMARK3035   Vastuullinen päätöksenteko liiketoiminnassa, 5 op (verkko) (alkaa 5.2.2019)
ayMARK2041   Myynnin ja asiakasverkostojen johtamisen käytännöt, 5 op (alkaa 23.4.2019)


TALOUSOIKEUS

Talousoikeuden perusopinnot, 25 op (alkaa 17.9.2018)
ayTOIK1017     Talousoikeus liiketoiminnan edellytyksenä, 3 op (alkaa 17.9.2018)
ayTOIK1016     Talousoikeuden perusteet, 3 op (alkaa 12.11.2018)
ayTOIK1009     Sopimus- ja korvausoikeus, 6 op (alkaa 7.1.2019)
ayTOIK1011     Organisaatio-oikeus, 6 op (alkaa 4.2.2019)
ayTOIK1018     Talousoikeuden oikeustapauskommentti, 1 op (alkaa 4.2.2019)
ayTOIK1012     Vero-oikeus, 6 op (alkaa 4.3.2019)

Talousoikeuden aineopinnot, 25 op (alkaa 22.10.2018)
ayTOIK2039     Markkinaoikeus, 7 op (alkaa 22.10.2018)
ayTOIK2030     Henkilöstöoikeus, 6 op *) (alkaa 21.1.2019)
ayTOIK2046     Oikeusteoria ja talousoikeudellinen oikeustapausanalyysi, 6 op (alkaa 11.3.2019)
ayTOIK2045     Ympäristö- ja energiaoikeus, 6 op (verkko) (alkaa 15.4.2019)
*) samalla osa johtamisen aineopintoja

ayTOIK2022     Kandidaatin tutkielma 10 op (alkaa 9.1.2019)

Johtamisen juridiikan opintokokonaisuus, 25 op (alkaa 17.9.2018)
ayTOIK1017     Talousoikeus liiketoiminnan edellytyksenä, 3 op (alkaa 17.9.2018)
ayTOIK1016     Talousoikeuden perusteet, 3 op (alkaa 12.11.2018)
ayTOIK2030     Henkilöstöoikeus, 6 op (alkaa 21.1.2019)
ayTOIK1011     Organisaatio-oikeus, 6 op (alkaa 4.2.2019)
ayTOIK1015     Johtamisen juridiikan verkkokurssi, 7 op (verkko) (alkaa 4.2.2019)


TALOUSTIEDE
ayKANS1004    Taloustieteen perusteet, 6 op (alkaa 1.10.2018)

ALUETIEDE
ayHTK2112      Geopolitiikka ja globaalit tilasuhteet, 5 op (verkko) (alkaa 1.9.2018)

FILOSOFIA
ayFILO2108     Feministinen filosofia, 5 op (alkaa 6.10.2018)
ayHTK1500      Etiikka ja yhteiskuntafilosofia, 6 op (alkaa 8.1.2019)

HALLINTOTIETEET
ayHTK1600       European Governance, 5 ECTS (online) (begins 1.10.2018)

JULKISOIKEUS
ayHTK2314       Julkisten varojen tehokas käyttö, 5 op (alkaa 5.2.2019)
ayHTK2313       Hyvän virkakielen harjoituskurssi, 2 op (verkko) (alkaa 3.9.2018)

TILASTOTIEDE
aySTAT1030     Tilastotieteen perusteet, 5op (verkko) (alkaa 3.9.2018)

TALOUSMATEMATIIKKA
ayORMS1030   Talousmatematiikan perusteet, 5 op (verkko) (28.1.2019)

 

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKKA

Avoimen väylän opinnot tietojärjestelmätieteen pääaineessa
Tietojärjestelmätieteen aineopintoja
ayTITE2220      Introduction to E-business, 5 ECTS (begins 24.9.2018)
ayICATC2100    Tietokannat ja avoimet rajapinnat, 5 op (alk14.1.2019)

ayTITE3270      Management of ICT Function, 5 ECTS (online) (begins 11.3.2019)
ayTITE3370      Management of Cyber Security, 5 ECTS (lectures/online) (begins 13.3.2019)

ayTITE1070      Ohjelmointi, 5 op (alkaa 12.3.2019)
ayTITE1021      Tietojenkäsittely - teoria, 2 op (verkko) (alkaa 10.9.2018)
ayTITE1022      Tietokone työvälineenä, 3 op (verkko) (alkaa 10.9.2018)

Kesä 2018 – syksy 2018 – kevät 2019
ayTITE1150      Digitalisaation vaikutukset ihmisen elämään, 5 op (syksy 2018, alkaa 6.8.2018)
ayTITE1150      Digitalisaation vaikutukset ihmisen elämään, 5 op (kevät 2019, alkaa 8.1.2019)


TUOTANTOTALOUS
Liiketoiminnan perusteet, 28 op
ayTUTA1090    Yrityksen reaaliprosessit, 3op (verkko) (alkaa 1.10.2018)

Erillisjaksona
ayTUTA2240    Sales Management and Negotiation Skills, 5op (kevät 2019) (PERUTTU)

ÄIDINKIELI
ayKSUO9000    Akateemiset viestintätaidot, 3 op (alkaa 17.9.2018)
ayKSUO5505    Loista esiintyjänä 2 op (alkaa 14.1.2019)

RUOTSIN KIELI
ayKRUO9111   Ruotsia kauppatietelijöille, 5 op (alkaa 24.9.2018)
ayKRUO9214   Lue, opi ja kehitä kielitaitoasi, 3 op (verkko) (kevät 2019)

Syksy 2018
Ruotsin kielen korvaava kielikoe
(korvaa jakson: ayKRUO9111)   Ruotsia kauppatieteilijöille, korvaava koe, 5 op (kirjallinen osio 24.9.2018)
(korvaa jakson: ayKRUO6111)   Ruotsia hallintotieteilijöille, korvaava koe, 5 op (kirjallinen osio 24.9.2018)

ENGLANTI
ayKENG9111    Oral Skills in English, 2 ECTS (begins 21.9.2018)
ayKENG9112    Reading and Writing Skills in English, 3 ECTS (begins 22.9.2018)
ayKENG9219    Business Communication, 3 ECTS (online) (begins 14.1.2019)

Syksy 2018
Englannin kielen korvaava kielikoe
(korvaa jakson: ayKENG9112)    Reading and Writing Skills in English, korvaava koe, 3 op (4.9.2018)
(korvaa jakson: ayKENG9111 )   Oral Skills in English, korvaava koe, 2 op (5.9.2018, 6.9.20108 tai 7.9.2018)
(korvaa jakson: ayKENG6112)    Reading and Writing Skills in English, korvaava koe, 3 op (4.9.2018)
(korvaa jakson: ayKENG6111)    Oral Skills in English, korvaava koe, 2 op (5.9.2018, 6.9.20108 tai 7.9.2018)

ESPANJA
ayKESP5001     Espanjan kielen alkeet I, 3 op (alkaa 8.9.2018)
ayKESP5002     Espanjan kielen alkeet II, 3 op (alkaa 12.1.2019)

SAKSA
ayKSAK5001     Saksan alkeet I, 3 op (alkaa 27.10.2018)
ayKSAK5002     Saksan alkeet II, 3 op (alkaa 6.5.2019)

ITALIA
ayKITA5001      Italian alkeet I, 3op (alkaa 10.9.2018)
ayKITA5002      Italian alkeet II, 3 op (alkaa 14.1.2019) (PERUTTU)


VIESTINTÄTIETEET

Viestintätieteiden opintokokonaisuus, 25 op (verkko) (alkaa 17.9.2018)
ayVIEK2001      Terminologisen tutkimuksen perusteet, 5 op (alkaa 17.9.2018)
ayVIEK1007      WWW-suunnittelu, 5 op (alkaa 22.10.2018)
ayVIEK1002      Erikoisalaviestintä, 5 op (alkaa 26.11.2018)
ayVIEK1001      Viestintätieteiden peruskurssi, 5 op (alkaa 14.1.2019)
ayVIEK1008      Agency in Social Media, 5 ECTS (begins 19.2.2019)

 

 

(muutokset mahdollisia)

 

OPINTOTARJONTA LUKUVUONNA 2019-2020

ORIENTOIVAT OPINNOT


ayOPI0006 Johdatus yliopisto-opiskeluun, 2 op
ayOPI0008 Johdatus yliopisto-opiskeluun ja henkilökohtainen opintosuunnitelma, 2 op
ayOPI0002 Tiedonhankintataidot 1, 1 op (verkko)
ayOPI0004 Tiedonhankintataidot 2, 1 op (verkko)

JOHTAMINEN


Johtamisen perusopinnot, 26 op
ayJOHT1010 Johtamisen perusteet, 7 op
ayJOHT2019 Henkilöstöjohtamien, 7 op
ayJOHT2020 Strateginen johtaminen, 7 op (verkko)
ayLIIK1102 Yrityksen liiketoimintasuunnitelma, 5 op

Johtamisen aineopinnot, 25 op
ayJOHT2028 Yrityksen toiminnan kehittäminen, 7 op (verkko)
ayJOHT2029 Organisaatiokäyttäytyminen, 7 op (verkko)
ayTOIK2030 Henkilöstöoikeus, 6 op
ayJOHT3002 Cross-Cultural Management, 5 op (verkko)

ayJOHT2016 Kandidaattitutkielma, 10 op (verkko)
ayJOHT2017 Tavoitteena kandidaatintutkielma, 5 op (verkko)

Johtamisen sivuaine, 26-28 op
ayJOHT1010 Johtamisen perusteet, 7 op
ayJOHT2019 Henkilöstöjohtaminen, 7 op
ayJOHT2020 Strateginen johtamien, 7 op (verkko)
Lisäksi yksi seuraavista:
ayJOHT2028 Yrityksen toiminnan kehitttäminen, 7 op (verkko)
ayJOHT2029 Organisaatiokäyttäytyminen, 7 op (verkko)
ayJOHT3002 Cross-Cultural Management, 5 op (verkko)
Jaksot toteutetaan yhtä aikaa perus- ja aineopintojen kanssa.

Liiketoiminnan perusteet, 28 op
ayJOHT1010 Johtamisen perusteet, 7 op
Jakso toteutetaan yhtä aikaa perusopintojen kanssa

Erillisjaksoina
Syksy 2019 ja kevät 2020
ayLIIK1200 Johdatus liiketoimintaosaamiseen, 5 op

ayKTK1010 Kurkista kauppatieteisiin, 3 op (verkko; nonstop)

LASKENTATOIMI

Laskentatoimen perusopinnot, 26 op
ayLASK1002 Rahoituksen perusteet, 4 op
ayLASK2046 Kirjanpidon jatko ja tulossuunnittelu, 6 op (keväällä alkaneesta kokonaisuudesta jäljellä olevat)
ayLASK2050 Kirjanpidon jatko ja tulossuunnittelu, harjoitustyö, 3 op
ayLASK1006 Tilinpäätösanalyysi, 3 op (verkko)
ayLASK1007 Tilinpäätösanalyysin harjoitustyö, 2 op (Verkko)

Laskentatoimen perusopinnot, 26 op
ayLASK1002 Kirjanpidon ja tilintarkastuksen perusteet, 2,5 op (kevät 2020, syksy 2020, kevät 2021)
ayLASK1003 Kirjanidon ja tilintarkastuksen harjoitustyö, 0,5, op
ayLASK1011 Yrityspeli, 2 op
ayLASK1008 Rahoituksen perusteet, 4 op
ayLASK1006 Tilinpäätösanalyysi, 3 op (verkko)
ayLASK1007 Tilinpäätösanalyysin harjoitustyö, 2 op (verkko)
ayLASK2046 Kirjanpidon jatko ja tulossuunnittelu, 6 op
ayLASK2050 Kirjanpidon jatko ja tulossuunnittelu, harjoitustyö, 3 op
ayLASK2048 Johdon laskentatoimi, 3 op

Liiketoiminnan perusteet, 28 op
ayLASK1002 Kirjanpidon ja tilintarkstuksen perusteet, 2,5 op
ayLASK1003 Kirjanpidon ja tilintarkastuksen harjoitustyö, 0,5 op
ayLASK1011 Yrityspeli, 2 op
ayLASK2048 Johdon laskentatoimi, 3 op

Jaksot toteutetaan perusopintojen yhteydessä

MARKKINOINTI

Markkinoinnin opintokokonaisuus, 25 op (verkko)
ayMARK2033 Markkinoinnin strateginen johtaminen, 6 op
ayMARK2012 Vientimarkkinointi, 5 op

Markkinoinnin opintokokonaisuus,  25 op (verkko)
ayMARK1006 Markkinoinnin perusteet, 7 op
ayMARK1002 Relationship Marketing, 7 op
ayMARK2033 Markkinoinnin strateginen johtaminen, 6 op
ayMARK2012 Vientimarkkinointi, 5 op

Markkinoinnin aineopintokokonaisuus, 25 op
ayMARK2009 Kuluttajakäyttäytyminen, 5 op (verkko)
ayMARK3025 Vastuullinen päätöksenteko liiketoiminnassa, 5 op (verkko)
ayMARK2032 Brändijohtaminen, 5 op
ayMARK2005 Markkinointikommunikaatio, 6 op
ayMARK2041 Myynnin johtaminen ja henkilökohtainen myyntityö, 5 op

Liiketoiminnan perusteet, 28 op

ayMARK1006 Markkinoinnin perusteet 7 op

TALOUSOIKEUS

Talousoikeuden perusopinnot, 25 op
ayTOIK1016 Talousoikeuden perusteet ja liiketoiminnan etiikka, 3 op
ayTOIK1017 Talousoikeus liiketoiminnan edellytyksenä, 3 op
ayTOIK1009 Sopimus- ja korvausoikeus, 6op
ayTOIK1011 Organisaatio-oikeus, 6 op
ayTOIK1012 Vero-oikeus, 6 op (verkko)
ayTOIK1018 Talousoikeuden oikeustapakommentti, 1 op

Talousoikeuden aineopinnot,  25 op
ayTOIK2039 Markkinaoikeus, 7 op
ayTOIK2030 Henkilöstöoikeus, 6 op *)
ayTOIK2045 Ympäristö- ja energiaoikeus, 6 op (verkko)
ayTOIK2046 Oikeusteoria ja talousoikeudellinen oikeustapausanalyysi, 6 op
*) samalla osa johtamisen aineopintoja

ayTOIK2022 Kandidaatin tutkielma, 10 op

Johtamisen juridiikan opintokokonaisuus, 25 op
ayTOIK1016 Talousoikeuden perusteet ja liiketoiminnan etiikka, 3 op
ayTOIK1017 Talousoikeus liiketoiminnan edellytyksenä, 3 op
ayTOIK2030 Henkilöstöoikeus, 6 op
ayTOIK1010 Organisaatio-oikeus, 6 op
ayTOIK1015 Johtamisen juridiikan verkkokurssi, 7 op

Liiketoiminnan perusteet, 28 op

ayTOIK1017 Talousoikeus liiketoiminnan edellytyksenä

Erillisjaksona:

ayTOIK3040 Legal Protection of Innovations, 6 op

TALOUSTIEDE

ayKANS1004 Taloustieteen perusteet, 6 op

HALLINTOTIETEET

TRY-hanke/jatkuvan oppimisen reitti TRY-opinnot kaikki verkossa
ayHTK1200 Julkinen johtaminen, 6 op
ayHTK2203 Uudistuvan työn johtaminen, 5 op
ayHTK2204 Moderni muutosjohtamien, 5 op
ayHTK2600 Julkisen taloushallinnon perusteet, 5 op
ayHTK1600 European Governance, 5 op
ayHTK2313 Hyvän virkakielen harjoituskurssi, 2 op
ayHTK2402 Johtaminen sosiaali- ja terveysalalla, 5 op
ayHTK2412 Hyvinvoinnin tekijät ja työelämän muutos, 5 op
ayHTK2413 Sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaatio, 5 op

Aluetiede
ayHTK2112 Geopolitiikka ja globaalit tilasuhteet, 5 op (verkko)
ayHTK2115 Kulttuuri, väestö ja hallinta, 5 op

Julkisjohtaminen
ayHTK1200 Julkinen johtaminen, 6 op TRY-hanke
ayHTK2203 Uudistuvan työn johtaminen, 5 op TRY-hanke
ayHTK2204 Moderni muutosjohtaminen, 5 op TRY-hanke
ayHTK2600 Julkisen taloushallinnon perusteet, 5 op TRY-hanke
ayHTK1600 European Governance, 5 op TRY-hanke syksy/kevät

Julkisoikeus
ayHTK2314 Julkisten varojen tehokas käyttö, 5 op
ayHTK2313 Hyvän virkakilen harjoituskurssi, 2 op TRY-hanke

Sosiaali- ja terveyshallintotiede
ayHTK1400 Hyvinvoiva yhteiskunta, 6 op
ayHTK2402 Johtaminen sosiaali- ja terveysalalla, 5 op TRY-hanke
ayHTK2412 Hyvinvoinnin tekijät ja työelämän muutos, 5 op TRY-hanke
ayHTK2413 Sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaatio, 5 op TRY-hanke

Erillisjaksona:
ayHTK0010 Sinustako hallintotieteilijä, 2 op (verkko)

VIESTINTÄTIETEET

Viestintätieteiden opintokokonaisuus, 25 op (verkko)
ayVIEK1002 Erikoisalaviestintä, 5 op
ayVIEK2001 Terminologisen tutkimuksen perusteet, 5 op
ayVIEK1001 Viestintätieteiden peruskurssi, 5 op
ayVIEK1007 WWW-suunnittelu, 5 op

Erillisjaksona:
ayVIEK0010 Kurkistus viestintätieteisiin, 2 op (verkko)

MATEMATIIKKA

aySTAT1030 Tilastotieteen perusteet, 5 op (verkko)
ayORM1030 Talousmatematiikan perusteet, 5 op (verkko)

TIETO-JA TIETOLIIKENNETEKNIIKKA

Tietojärjestelmätieteen aineopintoja
ayTITE2240 Introduction to Human Computer Interaction, 5 op
ayTITE2230 Entreprise Architectures, 5 op

ayTITE1021 Tietojenkäsittely - teoria, 2 op (verkko)
ayTITE1022 Tietokone työvälineenä, 3 op (verkko)
ayTITE1050 Digitalisaation vaikutukset ihmisen elämään, 5 op

TUOTANTOTALOUS

Liiketoiminnan perusteet, 28 op
ayTUTA1090 Yrityksen reaaliprosessit, 3 op (verkko)

ayTUTA1110 Sustainable Energy Business, 5 op*

ayISAN3040 Project Portfolio Management, 5 op
ayISAN3010 Analytics in Project Management, 5 op

SÄHKÖ- JA ENERGIATEKNIIKKA

aySATE2020 Energy Production, 5 ECTS

KIELET

Äidinkieli
ayKSUO9000 Akateemiset viestintätaidot, 3 op
ayKSUO5505 Loista esiintyjänä, 2 op

Ruotsin kieli
ayKRUO9111 Ruotsia kauppatieteilijöille, 5 op
ayKRUO9214 Lue, opi ja kehitä kielitaitoasi, 3 op (verkko)

Ruotsin kielen korvaava kielikoe
ayKRUO9111 Ruotsia kauppatieteilijöille, korvaava koe, 5 op
ayKRUO6111 Ruotsia hallintotieteilijöille, korvaava koe, 5 op

Englanti
ayKENG9112 Reading and Wrinting Skills in English, 3 op
ayKENG9111 Oral Skills in English, 2 op
ayKENG9212 Business Communication, 3 op

Englannin kielen korvaava koe
ayKENG9112 Reading and Writing Skills in English, 3 op
ayKENG9111 Oral Skills in English, 2 op
ayKENG6112 Reading and Writing Skills in English, 3 op
ayKENG6111 Oral Skills in English, 2 op

Espanja
ayKESP5001 Espanjan kielen alkeet I, 3 op
ayKESP5002 Espanjan alkeet II, 3 op

Saksa
ayKSAK5001 Saksan alkeet I, 3 op
ayKSAK5002 Saksan alkeet II, 3 op

Italia
ayKITA5001 Italian alkeet I, 3 op
ayKITA5002 Italain alkeet II, 3 op

KURKISTUSKURSSIT

ayHTK0010 Sinustako hallintotieteilijä, 2 op (verkko)
ayKTK0010 Kurkista kauppatieteisiin, 3 op (verkko)
ayVIEK0010 Kurkistus viestintätieteisiin, 2 op (verkko)

 

 

Päivitetty 09.05.2019 - Levón-instituutti
Login