Ikääntyvien yliopisto

ikis600.png

Mikä Ikääntyvien yliopisto?

Elämänkokemus ja tieteellinen tieto kohtaavat

Ikääntyvien yliopisto on avoimen yliopiston erityismuoto, joka on osa kansallista ja kansainvälistä "kolmannen iän yliopistojen" verkostoa.

Tavoitteena on välittää ikääntyville ajankohtaista tutkimustietoa korkeatasoisten, keskustelua herättävien luentojen, seminaarien ja opintopiirien muodossa. Opiskelun tarkoituksena on avartaa persoonallisuutta ja maailmankuvaa, kehittää vireyttä ja itsetuntoa, lisätä koulutuksellista tasa-arvoa ja omia vaikutusmahdollisuuksia sekä ylläpitää ja luoda sosiaalisia kontakteja. Ikääntyvien yliopisto tarjoaa mahdollisuuden omaehtoiseen yliopistolliseen opiskeluun tähtäämättä muodollisiin arvosanasuorituksiin.

Kuka voi opiskella?

Ikääntyvien yliopiston opetus on avointa kaikille riippumatta pohjakoulutuksesta tai ammattitaustasta. Opiskelu on suunnattu erityisesti ikääntyville, mutta toivomme mukaan kaikkia elinikäisestä oppimisesta ja ajankohtaisesta tiedosta kiinnostuneita henkilöitä.

Mitä opiskellaan?

Vaasan ikääntyvien yliopiston suosituimpana toimintamuotona ovat tietyn teeman ympärille rakennetut luentosarjat, jotka pyritään suunnittelemaan yhdessä opiskelijoiden kanssa. Käsiteltävien aiheiden ja toiminnan lähtökohtana on tieteellisyys.

Luentosarja järjestetään syksyisin ja keväisin. Suunnittelusta ja toiminnan järjestämisestä vastaavat yhdessä Vaasan yliopiston avoin yliopisto, Vaasan kesäyliopisto ja Vaasa-Opisto.

Miten opiskellaan?

  • Keskeinen osa opiskelua ovat aiheeseen liittyvät yleisöluennot.
  • Opiskelumuotoina voivat lisäksi olla erilaiset seminaarit, joissa keskustellaan esillä olevasta aiheesta, kirjoitetaan pienimuotoisia tutkielmia sekä tehdään opinto- ja tutustumismatkoja.
  • Opetukseen ei liity kuulusteluja eikä tenttejä.
Päivitetty 12.01.2018 - Levón-instituutti
Login