Terminologian suuntautumisvaihtoehto

Teknisen viestinnän maisteriohjelman terminologian suuntautumisvaihtoehto ("TERO") on tarkoitettu maisteriopintoihin jatkaville opiskelijoille sekä jo työelämässä oleville, jotka ovat kiinnostuneet kielistä ja niiden käytöstä teknisen ja muun erikoistiedon välittämisessä. Suuntautumisvaihtoehto on mahdollista suorittaa suurimmalta osin verkko-opintoina.

Suuntautumisvaihtoehdon opiskelijat valmistuvat filosofian maistereiksi pääaineenaan soveltava kielitiede. Aiempi tutkinto voi olla miltä alalta tahansa, mutta edellytyksenä kuitenkin on, että siihen sisältyy äidinkielen tai muun kielen opintoja vähintään perus- ja aineopintojen verran (60 op tai 35 ov).

Terminologian suuntautumisvaihtoehdon (pääaine soveltava kielitiede) opiskelijoiden maisteritutkinto (120 op) koostuu seuraavista opinnoista:

  • Teknisen viestinnän maisteriohjelman yhteiset syventävät opinnot 20 op (tekniseen viestintään, käsiteanalyysiin, tietojärjestelmiin liittyviä kursseja)
  • Suuntautumisvaihtoehdon syventävät opinnot 55 op (sisältää pro gradu -tutkielman 30 op sekä terminologian opintoja)
  • Liiketoimintaosaamisen opintoja 25 op
  • Muut opinnot 20 op

Muiden opintojen valinnoillaan opiskelija voi syventää esimerkiksi tietotekniikan, kielten tai viestinnän taitojaan. Suuntautumisvaihtoehto antaa valmiuksia työuralle monikielisissä ja kansainvälisissä ympäristöissä erilaisissa teknisen viestinnän ammateissa, monikielisen viestinnän tehtävissä, terminologian asiantuntijatehtävissä ja projekti- ja koordinaatiotehtävissä.

[Tiedoksi: Terminologian suuntautumisvaihtoehto jatkuu normaalisti Vaasassa teknisen viestinnän maisteriohjelmassa, eikä sitä koske Vaasan yliopiston kielipääaineiden siirtyminen Jyväskylään. Kielten pääaineopiskelijat voivat halutessaan hakeutua suuntautumisvaihtoehtoon.]

 

Kysy lisää!

Anita Nuopponen 
Professori
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Viestintätieteet
etunimi.sukunimi@univaasa.fi
029 449 8395
Fabriikki F236 
Päivitetty 27.06.2017 - Filosofinen tiedekunta
Login