Terminologisen tutkimuksen erikoistumisopinnot

Terminologiseen tutkimukseen erikoistuminen on tarkoitettu maisteriopintoihin jatkaville opiskelijoille ja jo työelämässä oleville, jotka haluavat syventää tietojaan ja taitojaan ammattikielistä, termeistä, käsitteistä, ontologioista, tietorakenteista ja niiden käytöstä teknisen ja muun erikoistiedon esittämiseen ja välittämiseen.

Erikoistumisopinnot suoritetaan verkko-opintoina. Terminologisen tutkimuksen opiskelijoiden muutkin opinnot on pitkälti mahdollista suorittaa verkon välityksellä (Moodle, videoyhteys, ym.)

Aiempi tutkinto voi olla miltä alalta tahansa, mutta edellytyksenä kuitenkin on, että siihen sisältyy viestinnän, äidinkielen tai muun kielen tai opintoja vähintään perusopintojen verran (25 op).

Terminologisen tutkimuksen erikoistumisopinnot valitsevien opiskelijoiden maisterintutkinto (120 op) koostuu seuraavista opinnoista:

  • Koulutusohjelman johdantokurssit tai vapaasti valittavat opinnot (25 op)
  • Ohjelman yhteiset syventävät opinnot (20 op)
  • Terminologisen tutkimuksen erikoistumisopinnot (20 op)
  • Tutkielma ja tutkielmaseminaari (30 op)
  • Liiketoimintaosaamisen opintoja (25 op)

Terminologisen tutkimuksen erikoistumisopinnot (20 op) koostuvat seuraavista kursseista:

  • Terminologiatyö ja termistönhallinta, 5 op
  • Teknisen tiedon visualisointi, 5 op
  • Terminologinen projekti, 5 op
  • Terminologisen tutkimuksen syventämiskurssi, 5 op

Erikoistumisopinnot antavat valmiuksia työuralle erilaisissa kielellistä ja käsitteellistä tarkkuutta vaativissa teknisen viestinnän ammateissa, monikielisen viestinnän tehtävissä, terminologian asiantuntijatehtävissä ja projekti- ja koordinaatiotehtävissä.

Terminologista osaamista ja alan työmenetelmiä tarvitaan kääntämiseen, tietojärjestelmiin, verkkosivustojen suunnitteluun, tiedonhallintaan ja -mallintamiseen, tekniseen viestintään, kieliteknologiaan, digitaalisten palvelujen kehittämiseen ym. liittyvässä toiminnassa. Näitä tehtäviä löytyy niin yksityiseltä kuin julkiseltakin puolelta, pienistä ja suurista organisaatioista.

Huom. Ennen vuotta 2018 terminologian suuntautumisvaihtoehtoon (pääaine soveltava kielitiede) tulleet voivat suorittaa opinnot loppuun aiemman suunnitelman mukaan tai vaihtaa pääaineekseen viestintätieteet opintojaan muuttamatta. Terminologian suuntautumisvaihtoehdon opas 2017-18.

 

Kysy lisää!

Anita Nuopponen 
Professori
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Viestintätieteet
etunimi.sukunimi@univaasa.fi
029 449 8395
Fabriikki F236 
Päivitetty 16.03.2018 - Filosofinen tiedekunta
Login