panorama_tevi_header.jpg

Teknisen viestinnän maisteriohjelma

Viestintää, tietojärjestelmätiedettä ja kauppatieteitä - yhdessä paketissa

Teknisen viestinnän maisteriohjelma TEVI yhdistää ainutlaatuisella tavalla viestintätieteiden, tietojärjestelmätieteen ja kauppatieteiden opintoja.

TEVI on filosofisen tiedekunnan ja teknillisen tiedekunnan yhdessä järjestämä ohjelma, josta voi valmistua joko filosofian maisteriksi tai kauppatieteiden maisteriksi. Filosofian maisteriksi opiskelevat voivat suuntautua joko viestintätieteisiin tai terminologiaan. Kauppatieteiden maisteriksi opiskelevat suuntautuvat tietojärjestelmätieteeseen.

Viestintätieteisiin ja tietojärjestelmätieteeseen suuntautuvien opinnoissa keskeisiä teemoja ovat käytettävyys ja käyttäjälähtöisyys. Tärkeää on esimerkiksi se, kuinka eri alojen tietoa viestitään ymmärrettävästi eri kohderyhmille, ja kuinka tietojärjestelmien suunnittelussa otetaan huomioon erilaisten käyttäjäryhmien tarpeet. Terminologiaan suuntautuvien opinnoissa tarkastellaan lisäksi eri alojen terminologiasta ja käsitteistöstä johtuvia viestinnän haasteita sekä kehitetään kieliasiantuntijuutta.*)

Ohjelmassa on vahva kauppatieteellinen painotus. Filosofian maisteriksi opiskelevilla kauppatieteiden opinnot antavat monipuolisen kuvan liiketoiminnan osa-alueista. Kauppatieteiden maisteriksi opiskelevat syventävät aiempaa liiketaloudellista osaamistaan kauppatieteellisessä sivuaineessa.

tevi.jpg

Teknisen viestinnän maisteriohjelman johtajina toimivat professori Anita Nuopponen (viestintätieteet ja terminologia) ja yliopisto-opettaja Laura Lappalainen (tietojärjestelmätiede).

*) Huom! Teknisen viestinnän maisteriohjelmaa, Terminologian suuntautumisvaihtoehtoa tai muutenkaan terminologiaopin opintoja ei koske Vaasan yliopiston kielipääaineiden siirtyminen Jyväskylään. Terminologian suuntautumisvaihtoehdon opinnot järjestää viestintätieteiden oppiaine, johon terminologinen tutkimus kuuluu omana alanaan.

Päivitetty 19.02.2018 - Verkkotoimitus
Login