Hallintotieteiden pääaineet

Keskeiset painopisteet tieteenaloittain

  • Aluekehittäminen ja -talous
  • Julkisen johtamisen ja etiikan tutkimus: eettinen päätöksenteko ja ongelmien tunnistaminen, hyvä esimiestyö ja johtajuus
  • Muuttuva hallinto ja perusoikeudet
  • Sosiaali- ja terveyspalveluiden ja -järjestelmien tutkimus: kansalaisten osallistuminen, kompleksisten ongelmien hallinta ja johtaminen


Tutkimusryhmät

Lomakkeet

Päivitetty 21.01.2020 - Verkkotoimitus
Login