Tohtoriohjelmat

Vaasan yliopiston tohtorikoulutus on organisoitu tutkijakoulun alle. Tutkijakoulu koostuu kolmesta tohtoriohjelmasta, jotka ovat

  • liiketoimintaosaamisen
  • teknillisten tieteiden
  • yhteiskuntatieteellinen tohtoriohjelma

Kutakin tohtoriohjelmaa johtaa keskeisen oppiaineen professori. Yliopistossa kirjoilla olevat jatko-opiskelijat sijoittuvat näihin tohtoriohjelmiin ja sitä kautta kuuluvat tutkijakouluun.

Jokainen jatko-opiskelija kuuluu samalla johonkin yliopiston tutkimusryhmään. Tutkimusryhmämme toteuttavat tutkimushankkeita ja antavat tohtorikoulutettaville henkilökohtaista ohjausta.

Päivitetty 21.09.2017 - Verkkotoimitus
Login