VAMK-yhteistyö

Vaasan yliopisto ja Vaasan ammattikorkeakoulu ovat strategisia kumppaneita. Yhteistyötä tehdään opetuksessa, tutkimuksessa sekä hallinnollisissa palveluissa. Yliopisto on osakkaana Vaasan ammattikorkeakoulua ylläpitävässä osakeyhtiössä muiden seudun toimijoiden kanssa.

Monipuolista yhteistyötä

Tiedekirjasto Tritonia on toiminut vuoden 2010 alusta viiden vaasalaisen korkeakouluyksikön kirjastona.

Yhteinen tekniikan alan laboratorio Technobothnia tuottaa palveluita ja toimii opetustiloina kaikille osapuolille. Korkeakoulut ovat mukana myös Vaasan energiainstituutti VEIssä. Molemmat korkeakoulut tekevät yhteistyötä myös Yrkeshögskolan Novian kanssa.

Yliopisto ja ammattikorkeakoulu ovat sopineet yhteisen tekniikan ja kaupallisen alan opetuksen käynnistämisestä. Tavoitteena on edistää opiskelun joustavuutta ja parantaa opintomahdollisuuksia, kun tarjolla on yhdessä tuotettavia ja ristiin tarjottavia opintoja. Tutkinnot säilyvät ennallaan.

Yhteistoimintaa on lisäksi hallinnossa etenkin tietohallintopalveluissa, viestinnässä, tilapalveluissa ja kansainvälisissä asioissa.

Yhteinen neuvottelukunta

Yliopiston, ammattikorkeakoulun, kaupungin ja työelämän edustajat muodostavat yhteisen neuvottelukunnan, jossa käsitellään kahdenvälisen yhteistyön ja Palosaaren merikampusalueen kehittämisen asioita. Neuvottelukuntaan kuuluvat myös opiskelijoiden ja henkilökunnan edustajat molemmista korkeakouluista.

Yhteistyö tähtää Vaasan yliopiston ja Vaasan ammattikorkeakoulun toimintaedellytysten vahvistamiseen ja toiminnan tehostamiseen osana maamme korkeakoulujen rakenteellista kehittämistä.

Päivitetty 26.04.2016 - Verkkotoimitus
Login