Vaasan korkeakoulukonsortio

Vaasan korkeakoulukonsortio on Vaasassa toimivien korkeakoulu- ja yliopistoyksiköiden yhteistyöverkosto. Sen tavoitteena on tehostaa ja kehittää korkeakoulujen voimavarojen hyödyntämistä. Konsortio järjestää yhteisesti kielikursseja, joille Vaasan korkeakoulujen opiskelijat voivat osallistua.

Korkeakoulukonsortion yhteiset osaamisalat ovat energia-ala, media ja muotoilu, liiketoiminta ja yrittäjyys, kaksi- ja monikielisyys, oikeudellinen osaaminen ja hyvinvointipalvelut.

Konsortion puheenjohtajuus vaihtuu vuosittain.

Korkeakoulukonsortion osapuolet

Päivitetty 16.08.2018 - Verkkotoimitus
Login