Hankkeet: kategoria "Levón-instituutti"

Kategoriat:

18.jpg

Biokaasun tuotanto, oleellinen osa Lapin maaseudun vähähiilisyyttä ja kiertotaloutta

Hankkeen tavoitteena on selvittää pilottikunnissa; Sallassa, Posiolla ja Sodankylässä – uusia tapoja toimia, jotta biokaasulaitosinvestoinnista tulisi alkuvaiheessa taloudellisesti kestävä. Hankkeessa pyritään saamaan alueelle biokaasun tuotantoa, jakelua ja käyttöä etenkin liikenteen polttoaineena. Hankkeen toteutuksesta vastaa Vaasan yliopisto, Sodankylän kunta ja ProAgria Lappi.

1.jpg

Tulevaisuuden kestävä autoilu Vaasan seudulla

Hankkeen tarkoituksena on edistää ympäristön ja terveyden kannalta kestävää autoilua Vaasan seudulla selvittämällä, millaisia toimintamalleja, toimenpiteitä ja viestintää tarvitaan, jotta kunnilla, yrityksillä ja kuluttajilla olisi mahdollisuus ja he myös ottaisivat käyttöön biokaasu-, bioetanoli- tai sähköautoja tai siirtyisivät hyödyntämään autojen yhteiskäyttökonsepteja.

9.jpg

Maaseudun kuljetusten ja liikkumisen digiboksi

Valtakunnallinen tiedotushanke kerää, työstää ja jakaa tietoa siitä, kuinka 1.7.2018 voimaan astuva laki liikenteen palveluista vaikuttaa maaseudulla kuljetuksiin ja liikkumiseen. Lakimuutos muun muassa vähentää liikenteen viranomaissääntelyä, helpottaa alan yrittäjyyttä sekä ohjaa digitaalisuuden lisäämiseen kuljetuksissa. Hankkeessa viestintä keskittyy sen konkretisoimiseen, kuinka muutos voidaan hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla erilaisissa maaseudun...

20.jpg

Biokaasupilottiympäristön ja osaamisen jakamiskonseptin luominen Suupohjaan (Suupohjan biokonsepti-hanke)

Suupohjan ammatti-instituutissa on uusi biokaasulaitos ja liikennepolttoaineen jakelupiste. Oppilaitosympäristö soveltuu hyvin paikaksi, jossa voidaan jakaa tietoja, pilotoida, tehdä testejä ja tutkimuksia biokaasun hyödyntämiseksi. Mukana on useita toimijoita. Kaikki hankkeen toimenpiteet tähtäävät biokaasupilottiympäristön syntymiseen ja siihen liittyvän osaamisen kasvattamis- ja jakamiskonseptiin. Paikallisten yritysten ja opiskelijoiden mukaantulo projektiin antaa toiminnalle...

5.jpg

KYYTIIN! Monipalveluliikenteen kehittäminen Kaustisen seudulla ja Kannuksessa

Kaustisen seutukunnan kuuden kunnan (Halsua, Kaustinen, Lestijärvi, Perho, Toholampi, Veteli) ja Kannuksen kaupungin alue on maaseutumaista, pääosin harvaan asuttua aluetta, jonka asukasmäärä on yhteensä noin 21 000. Alueen väestörakenne on vaihteleva, osalla kunnista on selkeästi kasvava väestön painopiste ikääntyvissä, osassa kunnissa on paljon nuoria ja lapsia. Alueen kaupalliset palvelut keskittyvät Kaustiselle ja Kannukseen. Alueen kouluverkkoa on supistettu, mutta se on...

7.jpg

Enni – Energiansäästösovellus julkisille rakennuksille

Hankkeen tavoitteena on helpottaa energiansäästöä julkisissa rakennuksissa lanseeraamalla kuntien käyttöön Enni-energiansäästösovellus, jonka avulla pyritään vaikuttamaan erityisesti rakennuksen käyttäjien toimintatapoihin.