Yhteistyöohjelmat ja -verkostot

Vaasan yliopiston on mukana monissa kansainvälisissä yhteistyöohjelmissa ja -verkostoissa. Alla on listattu näistä tärkeimmät.

erasmusplus.png

Erasmus+ korkeakoulutukselle on Euroopan unionin vaihto- ja yhteistyöohjelma korkeakouluille vuosille 2014–2020. Sen avulla tuetaan eurooppalaisten korkeakoulujen yhteistyötä sekä korkeakoulujen välistä opiskelijoiden, opettajien ja muun henkilökunnan liikkuvuutta. Lisäksi ohjelma tukee korkeakoulujen ja työelämän välistä yhteistyötä ja liikkuvuutta.

Nordplus-logo.jpg

Pohjoismaiden ministerineuvoston Nordplus-ohjelmien tavoitteena on vahvistaa Pohjoismaiden koulutusyhteistyötä, tukea alan innovaatioita ja elinikäistä oppimista, sekä lisätä kiinnostusta pohjoismaisiin kieliin ja kulttuuriin.

Logotipo_Observatory.jpg

Magna Charta Universitatum on julistus (v. 1988), jonka allekirjoittaneet yliopistot sitoutuvat noudattamaan julistuksen periaatteita ja eurooppalaisen yliopiston perinteitä sekä vahvistamaan yliopistojen keskinäistä yhteistyötä. Julistuksen on allekirjoittanut 755 yliopistoa 80 maasta. Vaasan yliopisto liittyi verkostoon vuonna 2013.

eau.jpg

EUA - The European University Association (EUA) tukee ja edistää jäsentensä, eurooppalaisten yliopistojen etuja. EUA:han kuuluu 850 yliopistoa 47:stä maasta. EUA on keskeinen toimija Bolognan prosessin toimeenpanossa ja EU:n korkeakoulutuksen, tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan muotoilussa, ja se tarjoaa foorumin ajatusten ja hyvien käytäntöjen vaihtoon. EUA:n asiantuntijaryhmä vieraili VY:ssa tutustumassa Bolognan prosessin etenemiseen v. 2006. Vierailulla kerätyllä tiedolla täydennettiin eurooppalaisiin korkeakouluihin suunnatun kyselyn tuottamaa tietoa.

efmd_logo.jpg

EMFD – the European Foundation for Management Development on kansainvälinen liikkeen-johdon kehittämiseen tähtäävä verkosto, johon kuuluu n. 800 organisaatiota 80:stä maasta. EMFD tarjoaa foorumin liikkeenjohtoa koskevan tiedon, tutkimustulosten, innovaatioiden ja hyvien käy-täntöjen vaihtoon, ja se on kansainvälisesti tunnustettu liikkeenjohdon koulutusinstituutioita sekä -ohjelmia akreditoiva organisaatio. Vuonna 2010 Vaasan yliopisto sai ensimmäisen kolmivuotisen EPAS-akreditointinsa: Master's Degree Progamme in International Business -ohjelma (MIB). MIB uusi akreditoinnin (5 v) vuonna 2013. Tällöin myös Master's Degree Progamme in Finance sai EPAS-akreditoinnin (3 v).

logo.jpg

ACA (Academic Cooperation Association) on kansainvälisen korkeakouluyhteistyön ajatus-hautomo. ACA:n toimintaan kuuluvat tutkimukset ja analyysit, evaluoinnit, konsultointi, jäsentensä tukeminen sekä julkaisutoiminta. Sen tavoitteena on edistää eurooppalaisen korkeakoulujen uudistamista ja kansainvälistymistä. ACA:an kuuluu 21 täysjäsentä ja 3 kumppanuusjäsentä. CIMO (Finnish Centre for International Mobility) Suomesta on ACA:n täysjäsen.

iau-en-e-small.png

IAU International Association of Universities on UNESCOn alaisuudessa toimiva yhdistys, johon kuuluu korkeakoululaitoksella toimivia organisaatioita yli 130:stä maasta. Sen tavoitteena on edistää tietämystä, korkeakoulutusta ja tutkimusta, vahvistaa korkeakoulujen keskinäistä soli-daarisuutta ja yhteistyötä, ylläpitää tutkimuksen ja mielipiteen vapautta korkeakouluissa sekä edistää opiskelijoiden, tutkijoiden ja korkeakoulujen henkilöstön tasavertaisia mahdollisuuksia ja heidän menestystään. IAU järjestää kansainvälisiä korkeakoululaitosta koskevia konferensseja, kokouksia ja seminaareja sekä toimii korkeakoululaitoksen äänitorvena ja edustaja muiden kansainvälisten organisaatioiden suuntaan. IAU toteuttaa myös korkeakoulutusta koskevaa tutkimusta, ammatillista asiantuntemusta kehittäviä workshopeja, seminaareja ja kumppanuuksia sekä tarjoaa neuvontapalveluja korkeakouluille niiden toiminnan kehittämiseksi.

logo_OECDimhe2013_size2.jpg

OECD Higher Education Programme (IMHE) on korkeakoulutuksen ammattilaisten kansain-välinen foorumi kokemusten vaihtoon ja jakamiseen. IMHE:en kuuluu yli 250 jäsentä yli 50:stä maasta. IMHE:n toimintaan sisältyy korkeakoulupolitiikan seuranta ja analysointi, tiedon keruu, sekä ideoiden ja kokemusten vaihto. Tämän avulla jäsenet kehittävät korkeakoulutusta kansainvä-lisellä, kansallisella ja paikallisella tasolla. IMHE tarjoaa jäsenilleen myös pääsyn OECD:n tieto-pohjiin ja verkostoihin. IMHEn räätälöityjen palveluiden avulla jäsenet voivat myös tehostaa strategioitaan ja hyödyntää ilmeneviä mahdollisuuksia.

HR logo.jpg

HR Excellence in Research -logo on Euroopan komission myöntämä tunnustus yliopistoille, jotka noudattavat hyvää henkilöstöpolitiikkaa. Logo kertoo, että Vaasan yliopisto noudattaa toiminnassaan periaatteita, jotka on kirjattu Euroopan komission Tutkijoiden eurooppalaiseen peruskirjaan ja Säännöstöön tutkijoiden työhönotosta.

X

Lähetä palautetta tästä sivusta

Nimesi

Sähköpostiosoitteesi

Palautteesi

 
Päivitetty 17.10.2018 - Verkkotoimitus
Login