Urapalveluiden palvelut työnantajille

Työnantajat voivat tarjota Vaasan yliopiston opiskelijoille työ- tai harjoittelupaikkaa sekä diplomityö- tai pro graduaihetta jättämällä paikkailmoituksen lomakkeella. Lomakkeet ovat viereisen sivun linkkilistassa.

Ilmoitukset julkaistaan Urapalveluiden verkkosivulla mahdollisimman pian ilmoituksen jättämisen jälkeen.

Paikkailmoitusten välittämisen lisäksi Vaasan yliopistolla on mahdollisuus harjoittelumäärärahan puitteissa osallistua harjoittelun palkkakustannuksiin. Opiskelijat voivat hakea työnantajalle maksettavaa harjoitteluvoucheria (1800€) hakuaikoina. Työnantajan tulee toimittaa harjoitteluvoucherin käyttämiseksi työnantajatietolomake, jossa on tietoa mm. harjoittelun ajankohdasta, työtehtävistä ja palkasta. Sekä opiskelijan että työnantajan tulee täyttää tietyt edellytykset, jotta harjoitteluvoucher voidaan myöntää ja opiskelijan tulee hakea harjoitteluvoucheria aina ennen harjoittelun alkua.

Lisätietoa Harjoittelu-verkkosivustolla.

Jos työnantaja tarvitsee todistuksen harjoittelun kuulumisesta opiskelijan tutkintoon, voi opiskelija tarvittaessa toimittaa työnantajalle todistuksen harjoittelun kuulumisesta opetussuunnitelmaan. Opiskelija voi pyytää todistusta oman koulutusalansa opintoneuvonnasta.

Harjoittelija pienempi.jpg

Päivitetty 24.05.2018 - Opiskelijat
Login