Urapalveluiden palvelut työnantajille

Työnantajat voivat tarjota Vaasan yliopiston opiskelijoille työ- tai harjoittelupaikkoja sekä diplomityö- tai pro gradu -aiheita jättämällä paikkailmoitukset lomakkeilla, jotka ovat viereisen palstan linkkilistassa.

Ilmoitukset julkaistaan Urapalveluiden verkkosivulla mahdollisimman pian ilmoituksen jättämisen jälkeen. Palvelu on maksuton.

Paikkailmoitusten välittämisen lisäksi Vaasan yliopistolla on mahdollisuus harjoittelumäärärahan puitteissa osallistua harjoittelun palkkakustannuksiin. Opiskelijat voivat hakea työnantajalle maksettavaa harjoitteluvoucheria (1800€) hakuaikoina. Sekä opiskelijan että työnantajan tulee täyttää tietyt edellytykset, jotta harjoitteluvoucher voidaan myöntää.

Lisätietoa Harjoittelu-verkkosivustolla.

Jos työnantaja tarvitsee todistuksen harjoittelun kuulumisesta opiskelijan tutkintoon, voi opiskelija toimittaa työnantajalle todistuksen harjoittelun kuulumisesta opetussuunnitelmaan. Opiskelija voi pyytää todistusta oman koulutusalansa opintoneuvonnasta.

Harjoittelija pienempi.jpg

Päivitetty 15.01.2019 - Opiskelijat
Login