Yritysyhteistyö

yo1-003428-tif.jpg

Yliopisto tarjoaa korkeatasoisena tutkimusta ja koulutusta harjoittavana tiedeyliopistona innovatiivisen oppimisympäristön ja osaavan kumppanin eri tilanteisiin. Yhteistyösopimusten ja muiden kontaktien myötä yliopiston kumppanuusverkosto on maailmanlaajuinen.

Tekijä tutkimukselle, asiantuntija projektiin

Vaasan yliopiston painoalat ovat johtaminen ja muutos, energia ja kestävä kehitys sekä rahoitus ja taloudellinen päätöksenteko. Tutkimusta tehdään usein yhteistyössä mm. yritysten, yhteisöjen sekä muiden yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. Yhteistyön muotoja ovat esimerkiksi yhteisrahoitteiset tutkimushankkeet tai tilaustutkimukset.

Mikäli olet kiinnostunut tutkimusyhteistyöstä Vaasan yliopiston kanssa, voit ottaa yhteyttä joko suoraan asianomaiseen yksikköön/asiantuntijaan tai yliopiston Tutkimuksen palveluihin, josta yhteydenottosi ohjataan eteenpäin oikealle taholle yliopiston sisällä.

Vaasan energiainstituutti VEI tarjoaa energia-alan tutkimus-, konsultointi- ja täydennyskoulutuspalveluita alan toimijoille. Tutkimus- ja koulutustoiminnan painopistealueet ovat hajautettu energiantuotanto, sähköenergiajärjestelmät, energiamarkkinat sekä energian yhteiskunnalliset vaikutukset. Energiainstituutin osaamisessa yhdistyy ainutlaatuisella tavalla kaupallinen ja teknillinen osaaminen.

Johtamisinstituutti on yliopiston ja Levón-instituutin perustama yhteistyöorganisaatio, joka kokoaa yhteen yliopiston johtamisen alan osaamisen. Instituutin tehtävänä on edistää tiedekunta- ja organisaatiorajat ylittävää johtamisen tutkimusta ja koulutusta vuorovaikutuksessa suomalaisten ja kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

Vaasan yliopiston ja Åbo Akademin yhteinen monikielisyysinstituutti edistää monikielisyyden alan tieteellistä asiantuntijuutta laaja-alaisesti. Monikielisyysinstituutti kerää yhteen Vaasan yliopiston ja Åbo Akademin monikielisyyden asiantuntijat. Monikielisyysinstituutti muodostaa yliopistojen yhteistyölle toimintamalleja, joiden avulla yhteistyötä voidaan lisätä ja syventää. Sen tehtävänä on toimia sateenvarjona monikielisyyden alaa eri näkökulmista käsitteleville hankkeille, tutkimusryhmille, koulutusohjelmille ja keskuksille

Kielikylvyn ja monikielisyyden keskus tutkii monikielisyyttä painopisteenään erityisesti ruotsin varhainen täydellinen kielikylpy. Kielikylpytutkimuksen pitkien perinteiden ansiosta keskuksella on vahvat suhteet kansainväliseen monikielisyystutkimusyhteisöön. Keskuksen tutkijat osallistuvat myös monikielisyyden perus- ja täydennyskoulutukseen sekä antavat tietoa kielikylvystä ja monikielisyydestä.

Graduaihe, harjoittelupaikka tai projektityö opiskelijalle

Etsitkö valmistumassa olevaa osaajaa tai harjoittelijaa, jolle voisit tarjota arvokkaan oman alan työkokemuksen?

Yliopiston urapalvelut välittää opiskelijoille tietoa avoimista työ- ja harjoittelupaikoista sekä gradu- ja diplomityöaiheista. Voit jättää ilmoituksen tai toimeksiannon aarresaari.net-palvelun kautta. Avoimet työ- ja harjoittelupaikkailmoitukset sekä lopputyötoimeksiannot ovat näkyvillä Urapalveluiden verkkosivuilla.

Vaasa Network - Hyödynnä korkeakoulujemme opettajien ja opiskelijoiden joukkoälyä uusien tuotteiden tai palveluiden ideoinnissa, kehittämisessä ja testaamisessa.

Vaasa Network tuo yhteen alueen yritykset, korkeakoulujen asiantuntijat ja opiskelijat. Digitaalisen alustan kautta voit lähestyä korkeakouluja uudella ja nopealla tavalla.  Alustalla voit työnantajana muun muassa tutustua toimialaasi parhaiten sopiviin kursseihin ja tehdä opettajille yhteistyöehdotuksia esimerkiksi tutkimuksista ja opinnäyte- tai projektitöiden aiheista. Vaasa Network on myös tehokas kanava löytää osaavaa työvoimaa ja samalla parantaa opiskelijoiden mahdollisuuksia työllistyä Vaasan seudulle, kun he pääsevät jo opintojen aikana luomaan kontakteja ja näyttämään osaamistaan.

Tutustu tarjontaan Vaasa Networkissa ja ehdota projekteja ja haasteita opiskelijoiden ratkaistavaksi.

Haluatko täydennyskoulutusta?

Tutkimus- ja koulutusyksikkö Levón-instituutti tarjoaa sekä lyhyttä että pitkäkestoisempaa yliopistotasoista täydennyskoulutusta työelämässä ja tuottaa tutkimusta eri alojen tarpeisiin.

Täydennyskoulutustarjonta keskittyy johtamis- ja esimieskoulutukseen, organisaatiokohtaiseen koulutukseen ja kehittämisprosesseihin, pk-yritysten ja yrittäjyyden kehittämiseen, eri asiantuntijaryhmien erityisohjelmiin sekä monikielisyyden ja kielikylvyn koulutukseen.

Instituutin toimipaikat sijaitsevat Vaasassa, Seinäjoella ja Helsingissä, joiden lisäksi se toimii aktiivisesti kolmen Pohjanmaan maakunnan alueella.

Avoimen yliopiston opetusta

Avoin yliopisto tarjoaa yliopistotasoista opetusta kaikille opiskelusta kiinnostuneille. Avoin yliopisto-opetus vastaa tavoitteeltaan, sisällöltään ja vaatimustasoltaan tutkintoa suorittaville opiskelijoille annettavaa opetusta.

Tilat kokoukselle

Vaasan yliopisto tarjoaa erinomaiset tilat kongressi-, seminaari- sekä kokoustarpeisiin. Meiltä löytyvät tilat tavallisista luokkahuoneista keskikokoisiin seminaaritiloihin ja suuriin auditorioihin. Pitkän päivän päätteeksi voi rentoutua yliopiston saunatiloissa.

Päivitetty 30.03.2017 - Verkkotoimitus
Login