Varainhankinta infoa

Yliopiston varainhankinnan kautta voit olla mukana rakentamassa menestystä 50-vuotiaalle Vaasan yliopistolle ja tukea Vaasan yliopistossa tehtävää tutkimusta ja yliopistossa annettavaa opetusta. Lahjoittamalla Vaasan yliopistolle olet mukana varmistamassa, että alueellinen ja kansainvälinen menestystarina jatkuu vielä pitkään.

Uusi yliopistolaki on lisännyt yliopistojen taloudellista ja hallinnollista autonomiaa. Vaikka valtio takaa jatkossakin kaikkien yliopistojen riittävän perusrahoituksen, rahoitusrakenteen painopiste siirtyy entistä enemmän ulkopuolisen rahoituksen suuntaan.

Voit lahjoittaa alakohtaisesti

Yliopiston varainhankintaan osoitettavista lahjoituksista hyötyvät esim. tutkimusalustat ja -hankkeet, koulutus- ja tutkimusalat sekä lahjoitusprofessuurit ja -toimet.

Yli 10 000 euron lahjoitukset voi halutessaan kohdentaa suoraan jollekin koulutusaloista:

  • Kauppatieteellinen koulutusala
  • Tekniikan koulutusala
  • Yhteiskuntatieteellinen koulutusala (hallintotieteet)
  • Humanistinen koulutusala (viestintä)

Lahjoituksen voi suorittaa erissä

Lahjoitukset voi maksaa yhdessä tai useammassa erässä. Erien määrät ja maksupäivät ilmoitetaan lahjakirjassa.

Verovähennysoikeus

Yksityishenkilöille

Vuoden 2016 alusta myös yksityishenkilö saa vähentää yliopistolle antamansa lahjoituksen ansiotulostaan eli esimerkiksi palkka- tai eläketulostaan. Lakimuutos antaa yksityishenkilölle verovähennysoikeuden 850–500 000 euron lahjoituksesta yliopistolle.

Vähennyksen taloudellinen vaikutus maksajalle riippuu veroprosentin suuruudesta. Korkeimmassa veroluokassa 1000 euron lahjoitus keventää lahjoittajan kukkaroa verovähennyksen jälkeen vain 450 euroa.

Lahjoitusvähennyksen saa myös useammasta erillisestä lahjoituksesta. Yliopistolle saman vuoden aikana tehdyt lahjoitukset voi laskea yhteen.

Lisätietoja verohallinnon sivuilla

Yrityksille ja yhteisöille

Yhteisöjen ja yritysten tekemä 850–250 000 euron suuruinen lahjoitus on vähennyskelpoinen verotuksessa (ei koske avoimia yhtiöitä eikä kommandiittiyhtiöitä). (Tuloverolaki 57 §)

Rahankeräyslupa

Vaasan yliopistolla on rahankeräyslupa (POL-2014-15419), joka on voimassa 1.12.2014-31.12.2019.

Päivitetty 24.01.2018 - Verkkotoimitus
Login