Tarkkanäköistä tarkkanäköisyyttä!

Julkaistu 17.11.2019.

Harmaakaihi on ihmisen näköä heikentävä silmäsairaus. Sen ainoa hoitokeino on leikkaus, ja harmaakaihileikkaus onkin tavallisin yksittäinen leikkaus niin Suomessa kuin maailmanlaajuisesti.

Oli syksy 2009 kun uusiin työtehtäviini silmäklinikan ylilääkäriksi siirtyessäni tuskailin harmaakaihileikkaukseen tulijoiden runsauden ja leikkaavien lääkäreiden vähyyden aiheuttamaa ongelmaa. Keskusteltuani kollegoitteni kanssa muista sairaanhoitopiireistä heidän toimintatavoistaan, päädyin muokkaamaan uuden tavan toimia myös omalle silmäklinikallemme.

Aiemmin oli totuttu leikkaamaan potilaan yksi silmä kerrallaan, ja mikäli toinenkin oli leikattava, se leikattiin noin kuukauden kuluessa ensimmäisestä leikkauksesta. Jotkut olivat siten rohkeita, että leikkasivat jopa molemmat silmät samalla käynnillä, mutta ne tehtiin kahtena täysin erillisenä leikkauksena kokonaan omine valmisteluineen ja kaikkine leikkausvälineiden vaihtoineen. Itse päädyin kokeilemaan ratkaisua, jossa molemmat silmät leikataan samalla käynnillä, ja yhtenä leikkauksena. Silmien välillä ei siis poisteta ensimmäisen silmän leikkauspuitteita eikä valmistella jälkimmäistä silmää erikseen. Koko leikkaus tapahtui yhdellä valmistelulla, ja leikkaukset silmiin tehtiin peräjälkeen välittömästi vain leikkausinstrumentit uusiin vaihtaen.

Tämä kokeilu on sittemmin jatkunut kymmenen vuotta, hyvin menestyksin. Valitussa käytännössä kaikki osapuolet säästävät; potilaan tarvitsee jännittää ja tulla sairaalaan vain kerran, leikkaussaliaikaa kulutetaan huomattavasti vähemmän kuin kahdella eri käynnillä, leikkaushenkilökunnan työ sujuvoituu ja nopeutuu sekä kuntien hartioille koituvat kustannukset toiminnasta laskevat. Kun vielä mietitään kerrannaisvaikutukset kansantaloudelle mukaan lukien mahdollisten saattajien työstä poissaolon määrän väheneminen, itse potilaan sairauspoissaolon lyheneminen sekä kuljetuspalveluiden kustannusten väheneminen on toimintamalli mielekästä kaikilla näillä mittareilla. Kyseessä on siis tarkkanäköisen julkisen rahoituksen varassa toimivan toimijan toimintatapa.

Matkan varrella ihmettelin miksi muut eivät toimi tällä tavoin. Vähitellen tiede on tullut siihen pisteeseen, että on julkaistua tietoa siitä, että samalla käynnillä – erillisinä toimenpiteinä – tehdyt molempien silmien kaihileikkaukset ovat yhtä turvallisia kuin eri kerroilla tehdyt, ja säästävät rajallisia resursseja. Mutta yhtenä leikkauksena tehdyistä molemminpuolisista harmaakaihileikkauksista ei löydy julkaistua tietoa.

Aika on nyt tullut kypsäksi kymmenen vuoden toiminnan jälkeen, ja riittävän potilasaineiston kerryttyä kokoon osoittaa silmälääkärikunnalle tämä menetelmä yhtä turvalliseksi kuin tähän asti julkaistut toimintatavat.

Kymmenen vuoden jälkeen olen taas ilmoittautunut Turun yliopiston lääketieteelliseen tiedekuntaan opiskelijaksi tähtäimessä väitöskirjatutkimus tästä itselle kovin mielenkiintoisesta aiheesta. Aineiston keruu on saatu käyntiin, jatko-opintojen oheisopinnot aloitettu, joita teen osin Vaasan yliopistossa joustavan opinto-oikeuden puitteissa. Tutkimuksella tähdätään muuttamaan harmaakaihileikkauksen käytäntöjä laajassa mittakaavassa. Ollaan jännittävän tarkkanäköisen tarkkanäköisyyden lähteellä!

Janne Järvenpää
Lääketieteen lisensiaatti
Lääketiede / Silmätautioppi
Turun yliopiston tohtoriopiskelija, joka tekee joustavan opinto-oikeuden kautta oheisopintoja osin myös Vaasan yliopistossa.

Kommentit:

Mielenkiintoinen ja tärkeä aihe

Kirjoittanut Joonas Widlund 22.11.2019 09:02:38

Hei, kirjoituksesi tarjosi näkökulman odottamattomaan, mutta erittäin mielenkiintoiseen tieteenalaan. Potentiaalia yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen tällä tutkimuksella ainakin on riittämiin. Kuten kirjoitit, vaikuttaa siltä, että tässä olisi käsillä harvinainen tilanne, jossa kustannuksien vähentäminen ja asiakkaan etu eivät ole vastakkaisia intressejä. Toivotan sinulle onnea tutkimukseesi!

Terveisin, Joonas Widlund

Silmiä avaavaa

Kirjoittanut Arto Isosaari 27.11.2019 12:51:02

Katsotaankohan hyvällä, jos tässä yhteydessä toteaisi, että sokea Reettakin näkee avarakatseisen menetelmäsi edut. Kuitenkaan resurssien liikakäyttö ja suomut silmiltä eivät poistu ilman käsiä ja rohkeutta. Ja silmää räpäyttämättä tuskin ensimmäiset potilaatkaan ovat kokeiluun suhtautuneet.

Mutta todellakin: ilman tarkempaa tutkimista ja tutkimusta jäätäisiin vain näkemysten varaan.

Kaihileikkausten määrä tuskin vähenee

Kirjoittanut Saija Alanko 29.11.2019 13:04:17

Väitöskirjasi aihepiiri perustuu jo aika vakaaseen toimintakokemukseen 10 vuoden ajalta, ja kuten kerroit, jo riittävään määrään tarvittavaa potilasaineistoa silmälääkärikunnan vakuuttamiseksi asiasta. Eläkeläisten määrän nopea kasvu lisää vielä entisestään kansantaloudellista säästöä, jos toimintatapasi skaalataan koko Suomeen. Innostavaa väitöskirjatutkimusta sinulle!

Mielenkiintoinen ja itseä kiinnostava aihe

Kirjoittanut Johanna Norrgård 01.12.2019 21:54:36

Hei, tämä on todella mielenkiintoinen aihe, koska minulla itsellä on lähipiirissä henkilöitä joilla on haasteita näön kanssa. Toivon sinulle onnea tutkimuksessa

Kommentoi:

Tämä on Captcha-kuva (http://en.wikipedia.org/wiki/Captcha). Sen näyttämiseen tarvitaan graafinen selain.
Tämä on Captcha. Sinun täytyy syöttää kuvassa näkyvät merkit ottaen isot ja pienet kirjaimet huomioon.
*Pakollinen kenttä

Takaisin

Päivitetty 17.11.2019 - Verkkotoimitus
Login