Digitalisaatio tulee – oletko valmis?

Julkaistu 06.10.2015.

puoavatPieni.jpg

 

Suomen uuden hallituksen ohjelman yksi läpikäyvä teema on digitalisaatio. Tämä näkökulma löytyy kaikista valtion kärkihankkeista. Mikael Jungnerin (2015) digitalisaatiopamfletin mukaan kaikki mitä voidaan digitalisoida digitalisoituu. Digitalisaatio voi vaikuttaa monilla tavoin yliopiston toimintaan opetuksen, tutkimuksen ja hallinnon alueilla. Suomen kymmenen vuoden aikavälin tavoite on olla koulutuksen, osaamisen ja modernin oppimisen kärkimaa. Hallituskauden tavoitteeksi on asetettu oppimisympäristöjen modernisoiminen sekä digitalisaation ja uuden pedagogiikan mahdollisuuksien hyödyntäminen oppimisessa. On ymmärrettävää, että digitalisaation kautta tapahtuva opetuksen tehostaminen ja opetuksen joustava toteutus on useimpien korkeakoulujen strateginen tavoite.

Digitalisaation mahdollisuuksia tullaan jatkossa monipuolisesti hyödyntämään opetuksessa. Tämä näkyy oppimisen tapojen laajentamisessa, uusien oppimisympäristöjen käyttöönotossa ja ympärivuotisen opiskelun edistämisessä. Pääministeri Juha Sipilän (2015) mukaan on tarpeellista ja tärkeää ottaa digitaaliset oppimisympäristöt kokeilujen kohteeksi. Vain näin voimme hänen mukaansa saada selville sen, mihin suuntaan tulee edetä. Kokeilujen kautta tämä saadaan parhaiten selville. Sipilä totesi myös, että opettajien kokemat suuret haasteet digitaalisten ratkaisujen käyttöönotossa on tiedostettu. Tekniikkaa siis löytyy, mutta opettajaosaamisen kehittämiseen on aihetta panostaa. Tästä syystä opettajien koulutus digitalisaation mahdollisuuksiin on sisällytetty hallituksen kärkihankkeisiin.

Sekä opettajat että opiskelijat tarvitsevat digitaalista osaamista uudistuvan oppimisen tukena ja mahdollistajana. On todennäköistä, että kaikkien osapuolien taidot edellyttävät kehittämistä. Digitaalinen osaaminen on jo itsessään täsmennystä edellyttävä käsite. Marko Suomi (2015) tunnistaa digitaalisessa osaamisessa neljä tasoa. Perustasolle kuuluvat henkilökohtaiset digitaalisen työkalun käytön perustaidot, kuten dokumentin kirjoittaminen. Toisella tasolla ovat henkilökohtaiset verkkotyöskentelyn taidot. Näitä ovat tiedon löytäminen, taito viestiä verkossa, taito jakaa kuvia ja materiaaleja. Kolmas taso laajenee verkossa tapahtuvaan yhteistyöhön, kuten jaettuun tietojen muokkaukseen. Neljännellä digitaalisen osaamisen tasolla on laadittu yhteiset verkkotyöskentelyn toimintatavat, joita myös noudatetaan.

 

Kuluvan viikon alussa (5.10.2015) alkoi Sanomalehtiyliopiston kurssi Digitalisaation vaikutukset ihmisen elämään. Kurssilla on mahdollista paneutua monipuolisesti digitalisaation, robotiikan, kybernetiikan, pelien ja tietoturvallisuuden teemoihin.  Mukaan kurssille ehtii vielä hyvin kuten myös aiheesta Facebook-ryhmässä käytävään keskusteluun https://www.facebook.com/groups/1497421220578927/

 

Risto Säntti 6.10.2015

 

Taustaa digitalisaatioajatuksille

Hallitusohjelma (2015). Ratkaisujen Suomi. Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strateginen ohjelma 29.5.2015.  Hallituksen julkaisusarja. 10/2015.  http://valtioneuvosto.fi/documents/10184/1427398/Ratkaisujen+Suomi_FI_YHDISTETTY_netti.pdf/801f523e-5dfb-45a4-8b4b-5b5491d6cc82

Jungner, M. (2015). Otetaan digiloikka. Suomi digikehityksen kärkeen. Elinkeinoelämän keskusliitto.  http://ek.fi/wp-content/uploads/Otetaan_digiloikka_net.pdf

Sipilä, J. (2015). Ratkaisujen paikka. UKK-luento Paasikivi-seurassa 3.9.2015.

Suomi, M. (2015). Kenen vastuulla digitaitojen oppiminen on? Puheenvuoro Vaikuta & vaikutu -seminaarissa Digiosaamisen kurssi nousuun 29.9.2015.

Kommentit:

digitalisaatiokritiikki

Kirjoittanut alumnus 06.10.2015 14:54:20

Digitalisaatio varmasti etenee kiihtyvällä vauhdilla.

Samalla olisi kuitenkin hyvä muistaa aiheeseen liittyvä kritiikki. Esim. viime kesän Foreign Affairs -lehti omisti automaatiolle useamman kymmenen sivua. Aiheesta ovat kirjoittaneet mm. Andrew Keen (esim. The Internet is Not the Answer), Jaron Lanier (You're Not a Gadget ja Who Owns the Future) ja Nicholas Carr (The Glass Cage/The Shallows).

Vaasan yliopiston kohdalla aiheeseen voisi löytyä monenlaisia poikkitieteellisiä näkökulmia ja avauksia. Esimerkiksi kaikki ed. mainitut lähestyvät aihetta humanistis-yhteiskunnallisesta näkökulmasta taloutta ja tekniikkaa tietenkään unohtamatta.

re: digitalisaatiokritiikki

Kirjoittanut Risto Säntti 06.10.2015 21:08:20

Esittämäsi kriitiinen näkökulma on varmasti perusteltu ja kohti digitalisaatiota ei pidä edetä silmät ummessa. Lanierin ja Carrin näkemykset tunnen ja noihin muihin kannattanee myös tutustua.

Olen aikaisemmassa omassa artikkelissani pohtinut sosiaaliseen mediaan liittyvän ajattelutavan arvioinnin tärkeyttä. Monet näistä ajatuksista sopivat myös digitalisaation arviointiin: https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/julkaisut/Documents/tuvj_3+2011.pdf

kritiikki jatkuu

Kirjoittanut alumnus 07.10.2015 08:21:33

Kiitos mielenkiintoisesta linkistä.

Krittinen ja analyyttinen näkökulma lienee todella tarpeen. Juurihan uutisoitiin pohdintoja siitä, että some tuntuu vievän yhä enemmän vanhempien huomion, jolloin vuorovaikutus pienten lasten kanssa vähenee eivätkä lapset opi puhumaan.

Ne käyttöliittymät

Kirjoittanut Pentti Salmela 20.04.2016 19:51:56

Olen seurannut 80 -vuotiaan tuttavani "digi-palvelujen" käyttöä. Hän haluaisi yksinkertaisesti kirjoittaa koneellaan, lukea ja kirjoittaa s-postinsa sekä hoitaa pankkiasiansa netissä. Näiden yksinkertaisten palvelujen käyttö on vaikeaa. Kun hän ehtii oppia ja minä ehdin opettamaan yhden käyttötavan, käyttöjärjestelmä vaihtuu/on pakko vaihtaa, palvelut katoavat jonnekin MS:n ohjelmamainosten taakse. Pahimmillaan käyttöjärjestelmän vaihdon yhteydessä (, mitä tuputetaan aina, kun avaa koneen) katoavat kaikki vaivalla koneelle saadut kirjoitukset. Kyse ei ole pelkästään yhden, ikääntyneen henkilön osaamisesta:. Palvelvelujen suunnittelijat eivät näe käyttäliittymien toimivuutta ja pysyvyyttä, myös ei tasoisille käyttäjille, huomion arvoisena asiana.

Kommentoi:

Tämä on Captcha-kuva (http://en.wikipedia.org/wiki/Captcha). Sen näyttämiseen tarvitaan graafinen selain.
Tämä on Captcha. Sinun täytyy syöttää kuvassa näkyvät merkit ottaen isot ja pienet kirjaimet huomioon.
*Pakollinen kenttä

Takaisin

X

Lähetä palautetta tästä sivusta

Nimesi

Sähköpostiosoitteesi

Palautteesi

 
Päivitetty 06.10.2015 - Verkkotoimitus
Login