Yliopisto-opettajan blogi

thumbnail_pelillistaminen_jaskari_eronen_kalmi.jpg

08.02.2019 0 comments.

Peligogiikka innostaa

Pelejä käytetään Vaasan yliopiston opetuksessa runsaasti ja monipuolisesti.

19.jpg

07.09.2016 0 comments.

Ajankohtaisia kehitystrendejä digitaalisessa opetuksessa

Korkeakoulutuksen kentällä on tällä hetkellä käynnissä useita kiinnostavia kehityskulkuja kansallisesti ja kansainvälisesti. Teknologisen kehityksen mahdollistamana tällä hetkellä korkeakouluopetuksessa on havaittavissa muun muassa seuraavia kehitystrendejä...

23.jpg

19.04.2016 1 comments.

Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa

Ajatuksia ITK2016-konferenssista viikolta 15/2016

thumbnail_risto_santti_digikuva_1.jpg

11.12.2015 4 comments.

Digitaalinen oppiminen

Digitaaliseen opetukseen ja oppimiseen kohdistuu huomattavia odotuksia. Suomen hallituksen strateginen ohjelma painottaa digitaalista osaamista. Opetushallitus edellyttää opetuksen tehostamista ja digitalisaatio on tässä keskeinen keino. Yliopistot ja korkeakoulut kuten kaikki muutkin oppilaitokset muokkaavat toimintaansa suuntaan, jossa digitalisaation mahdollisuudet huomioidaan.

thumbnail_pic.jpg

22.05.2015 2 comments.

Paluu monimuotoisuuden johtaminen -kurssille (Diversity Management Course Revisited)

Diversity Management -kurssin toteutus keväällä 2015 Vaasan yliopistossa inspiroi meidät kurssin opettajat vielä palaamaan tarkastelemaan kurssia ja joitakin sen toteutuksen osa-alueita. Tarkastelemme tässä kurssin piirteitä, jotka ovat opetuksen näkökulmasta mielenkiintoisia. Tuomme myös esiin joitakin kehittämisalueita. Pyrimme ottamaan ne huomioon kurssin seuraavissa toteutuksissa.