Vanhus ja tunnekylmyyden meri

Julkaistu 07.02.2019. - Ihmisen ääni

Marliini

Tämän hetken vanhuskeskustelua pohtiessani nousi mieleen Hemingwayn teos ”Vanhus ja meri”, jossa erityisesti ihmisen elämän ja sen päättymisen yhteenkietoutuminen on voimakkaasti läsnä.

Tuo ajatus pakottaa esittämään epämukavia kysymyksiä. Onko tosiaan niin, että pitkän elämäntyön tehneenä vanhukselle jää vain ”marliinin luuranko”? Joutuvatko monet vanhukset viettämään elämänsä loppuvuodet vailla hyvää perushoivaa, jopa tunnekylmyyden meressä kamppaillen?

Toivoisin, että vastaus ylläoleviin olisi; ei missään nimessä, ei suomalaisessa pitkään rakennetussa hyvinvointiyhteiskunnassa.

Ongelmista on tiedetty, mutta niiden laajuus ja inhimillisyyden unohtamisen syvyys tulivat kuitenkin, nyt saatujen faktatietojen varassa, monille yllätyksenä. Totuus on, että hyvinvointiyhteiskunta ei ole pystynyt puolustamaan heikoimmassa asemassa olevia.

Ketä tästä tilanteesta pitäisi syyttää? Tällä hetkellä syyttävät sormet osoittavat minne milloinkin, syyttäjästä riippuen. Kompleksisuustutkijana minun on vaikea uskoa, että syyttelyllä nämä asiat pystyttäisiin korjaamaan. Se ei tarkoita sitä, etteikö vastuunkantajia pitäisi laittaa tilille, eikä sitä, etteikö räikeimmissä tapauksissa olisi tulevaisuudessakin kovalla kädellä tartuttava palvelujen tuottajan tai jopa yksittäisen henkilön toimintaan.

Nykyinen tilanne on kuitenkin järjestelmälähtöinen, jossa maksimaalisen voiton tavoittelu, kuntien kovat säästötavoitteet, vääränlainen johtaminen ja organisaatioiden toimintamallit ovat tehneet ei-toivotuista hoivan käytänteistä rutiineja, joita ei osata tai uskalleta kyseenalaistaa.

Mahdollisesti tuleva sote- / maku-uudistus ei tule pelastamaan tilannetta. On turha väittää, että maakunnan ”leveämmät hartiat” pystyisivät takaamaan hoivakotien laadun – päinvastoin maakuntien toiminnan massiivisuus ja rahoituksen tiukkuus saattavat jopa heikentää tilannetta. Olen aikaisemmassa blogissani jo todennut, että uudistukseen liittyvä keskustelu siitä ”ketkä jätetään hoitamatta”, mikäli maakunnan rahoitus ontuu, on jäänyt vähäiseksi. Sen sijaan olemme jatkuvasti kuulleet, että kaikki hoidetaan ja kaikista huolehditaan.  Epäilen.

Mitä sitten pitäisi tehdä?

Paljon puhuttu hoitajamitoituksen kirjaaminen lakiin on mahdollisuus, jolla pystytään edesauttamaan hyvän hoidon toteuttamista. Lisäksi se antaa valvoville tahoille tarttumapintaa.

Haamuhoitajien kitkeminen listoilta on toinen merkittävä tekijä. Vaikka täytyy sanoa, että minun on ylettömän vaikea ymmärtää, miten kenenkään johtajan eettisiin arvoihin voi mahtua tilanne, jossa hoivapalveluja tuottavien ammatti-ihmisten määristä valehdellaan ihan dokumenttitasolla. Eikö tämä ole sopimusrikkomus - olen varmaan naiivi.

Kolmanneksi, valvovien viranomaisten ja palveluja ostavien tahojen merkitystä pitää vahvistaa. Omavalvonta on hieno ajatus ja itseohjautuvuutta tutkineena minulle hyvinkin tuttu asia. Näyttää kuitenkin siltä, että käytännössä omavalvonta antaa heikossa asemassa olevien ihmisten palveluiden kohdalla liian hyvät mahdollisuudet epärehellisyyteen. Tästä syystä on pakko vahvistaa valvovien viranomaisten roolia kehittämällä lainsäädäntöä ja lisäämällä resursseja. Surullista.

Nyt tarvitaan myös johtamiskäytänteiden pöllyttämistä. Arvot ja etiikka ovat sosiaali- ja terveysalan keskeisiä suunnan näyttäjiä, niille nojaava johtaminen voi toimia sellaisena ilmiönä, joka ei salli kaltoinkohtelua tai muuta epäeettisyyttä, oli tilanne mikä tahansa.

Hoivatyö vaatii ammattitaitoa ja siihen sopivaa asennetta, entistä enemmän pitäisi hoitajilla olla mahdollisuus suhtautua vanhuksiin ja potilaisiin empaattisesti, yksilön tilannetta ja tarpeita ymmärtäen ja huomioon ottaen. Tämä pitäisi saada mahtumaan nykyisin korostetun tuottavuus- ja tehokkuuskaavan sisään.

Vielä voisin nostaa esiin henkilöstön roolin, erityisesti omavalvonnan viestinviejinä. Kuka paremmin tietää sen, mitä hoivakodeissa ja niiden osastoilla todella tapahtuu kuin ihminen, joka tekee perustyötään. En useinkaan pidä siitä, että vedotaan Ruotsin malleihin, mutta tässä näin kannattaa tehdä. Otetaan meillekin käytäntö, jossa henkilöstöllä on lailla vahvistettu velvollisuus ilmoittaa ongelmista ja epätoivotuista käytännöistä. Tällöin henkilöstöllä ei ole, ainakaan niin helposti, pelkoa siitä, että puuttuminen vääriin toimintatapoihin johtaa irtisanomisiin tai muihin ikäviin seuraamuksiin.

En sano, että edellä kuvatut keinot poistaisivat kaikki epätoivotut tilanteet, mutta uskon, että ne parantaisivat jokaisen hoivakodin käytänteitä ja työskentelyilmapiiriä.

Lisäksi uskon, että edellä mainittujen, ei mitenkään uusien tai mullistavien, keinojen vahvistaminen takaisi, että vanhus ei joudu seilaamaan tunnekylmällä merellä – vaan marliini jää kokonaiseksi, hait eivät pääse siihen käsiksi, eikä yksinäisyys ole ainoa seuralainen.

Kommentit:

Puhutaan myös porkkanoista

Kirjoittanut Esa Hyyryläinen 08.02.2019 10:56:09

Tässä vaiheessa on selvää se, että konkreettisena numerona asetettava hoitajamitoitus jossakin muodossa tulee. Se on varmaan myös hyvä lähtö, jolla myönnetään se ettei tähänastinen suosituslähtöisyys riittänyt ongelmia ehkäisemään. Valvontaa eri muodoissaan tullee myös lisää.

Sekään ei riitä, ja olen sille tielle joutumisesta myös jossain määrin huolissanikin. Nyt pitäisi jollakin tavalla tehdä kannattavaksi myös nostaa tarjottavan palvelun laatua. Miettisin siksi myös erilaisia porkkanoita mitoituksen ja valvonnan lisäämisen kaltaisten keppien ohella. Lopultahan tilanne on se, ettei meillä ole syytä tehdä vanhuspalveluiden kaltaisia palveluita sellaisiksikaan, joihin yksityiset eivät enää halua ryhtyä. Se tuottaisi nimittäin uuden ison ongelman. -EH-

sote-uudistus tarvitaan

Kirjoittanut Aleksi Koivisto 08.02.2019 12:16:11

Sote-uudistusta on valmisteltu se kymmenen vuotta ja nyt on aika tehdä päätöksiä. Kannattaisi hyväksyä tämä kehikko ja vihdoin edetä. Malli ei ole valmis, mutta sillä pystytään etenemään. Nykyinen kuntayhtymien valta, hallitsemattoman yksityistämisen vimma ja sote-kentän villinlännen meininki on pysäytettävä. Sote-uudistus tuo lainsäädännön, jolla rakentaa hillittyä ja hallittua valinnanvapautta.

Sote- ja maakuntauudistus luo laajemmat hartiat, joiden onnistuneella toimeenpanolla saadaan rerusseja parempaan johtamiseen ja osaamiseen. 220 sote-organisaatiota siirtyy 18 demokraattisen maakunnan malliin. Maakunnat valitsevat tuottajat ja asukkailla mahdollisuus vaikuttaa palveluihinsa paremmin. Uskon, että sote-uudistus tulee parantamaan vanhuspalveluiden tilannetta.

Vartiaisen esittämiä toimenpiteitä on peruspalveluministeri Annika Saarikon työlistalla. Vastuuministeri on toiminut tässä jämäkästi.

https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/271257-lainsaadantoon-kirjataan-tuntuva-santkio-annika-saarikon-lista-julki

Hoitajamitoitusta tarkistettava myös kotihoidossa

Kirjoittanut Tiina Taipale 08.02.2019 14:21:38

Ei riitä, että lakiin kirjataan hoitajamitoitus asumispalveluyksiköissä, sillä paine on ollut jo vuosikausia hoitaa entistä huonokuntoisempia vanhuksia kotonaan. Kun hoitajamitoitusta nostetaan asumispalveluyksiköissä --> kustannukset kasvavat --> paine kotihoidossa kasvaa entisestään, jos siellä voidaan edelleen laillisesti venyttää hoitajien jaksamista. Olisikin tarpeen tarkastella hoitajamitoitusta sekä asumispalveluissa että kotihoidossa yhtäaikaisesti. Usein kotioloissa huonokuntoisten vanhusten hoitaminen on huomattavasti haasteellisempaa kuin asumispalveluyksiköissä, joista löytyy apuvälineet ja esteettömät tilat. Hoitajilla on myös kova henkinen paine, sillä työtä tehdään usein yksin ja kovassa kiireessä.

Käytäntöjä teollisuudesta

Kirjoittanut TH 09.02.2019 00:16:00

Hyvä kirjoitus!

Jäin miettimään miten voi olla mahdollista että hoitajat eivät voi kertoa näkemistään epäkohdista potkujen pelossa? Eikö hoitoalalle voisi luoda käytäntöä jossa hoitajat voisivat raportoida vaikkapa nimettömästi näkemistään ongelmista ilman pelkoa työpaikkansa menettämisestä. Tällainen käytäntö voisi olla vaikkapa vinkkipuhelin tai vastaava joita teollisuudessa käytetään turvallisuusilmoituksissa tai esim. korruptiota epäillessä.

Olisiko mahdoton ajatus toteuttaa?

Vastailen Aleksille

Kirjoittanut Esa Hyyryläinen 11.02.2019 08:43:13

Sote- ja maakuntauudistusta on todellakin valmisteltu pitkään. Siihen nähden on kummaa, ettei hallitus ole uskaltanut/halunnut puuttua maakuntakysymykseen jämäkästi. Nythän ne laajemmat hartiat puuttuvat monilta maakunnilta, koska ei ole haluttu puuttua koko kysymykseen. Tässä on tavallaan menty siksi perse edeltä puuhun, ja nyt näyttää, että tähtäyskin epäonnistui, ja koko homma meneekin ehkä puihin. Se ei poista tarvetta tehdä jotain, mutta pakottaa miettimään sitä miten tämän kokoluokan asioita tehdään. Tällä pääsee poliittiseen historiaan, mutta toistaiseksi ei tiedetä mistä esimerkkinä. Se voi olla massiivinen epäonnistuminenkin. -EH-

Jäävuoden huippu

Kirjoittanut Pirkko Vartiainen 11.02.2019 15:27:05

Asian on niin, kuin ensimmäisten hälyttävien uutisten alettua arveltiinkin. Olemme nähneet vasta jäävuoden huipun. Tieto huonosti ommelluista poliittisista liitoksista ja keikailuista sekä asiakkaiden hyvinvoinnin unohtaminen on nyt päässyt pidikkeistään. Hyvä. Toivotaan, että pyörre vie roskat mennessään.

Aivan varmasti TH on löydettävissä monia menetelmiä, joilla laiminlyöntien ilmoittaminen saadaan nykyistä toimivammaksi. Parasta olisi, että siihen saataisiin korkean tason valtuutus, että mitään epäselvyyttä ei tulisi siitä, ilmoittaako vai ei. Lisäksi on toimittava nopeasti.

Kaiken kaikkiaan en näe mitään syytä poliittisiin irtopisteisiin, ei siitä, että nyt on luoto korjauslistoja eikä siitä, mitä ennen on tehty tai jätetty tekemättä.

Koettakaa nyt hyvät päättäjä ottaa tämä todesta ja edetkää ratkaisuihin. Ottakaa mukaan ihmisiä, jotka tuntevat todellisuuden - eli hoivatyötä tekevät ja asiakkaat.

Kommentoi:

Tämä on Captcha-kuva (http://en.wikipedia.org/wiki/Captcha). Sen näyttämiseen tarvitaan graafinen selain.
Tämä on Captcha. Sinun täytyy syöttää kuvassa näkyvät merkit ottaen isot ja pienet kirjaimet huomioon.
*Pakollinen kenttä

Takaisin

Päivitetty 07.02.2019 - Verkkotoimitus
Login