Monikieliseksi tandemilla

Julkaistu 24.09.2015.

Tandemtutkija ja kotitandemparinsa lähdössä tandempyöräilylle

Kielet ovat vuorovaikutuksen ja viestinnän välineitä. Siksi onkin luonnollista, että kieltä myös oppii tehokkaasti sitä käyttämällä. Onnistumisen kokemukset uuden kielen käyttäjänä ja kielen avulla saatu kontakti muihin ihmisiin ja heidän kulttuureihinsa motivoivat oppimaan lisää. Tämän vuoksi aidot vuorovaikutustilanteet kohdekielen puhujien kanssa ovat erinomainen mahdollisuus oppia kieltä. Haasteena voi kuitenkin olla kohdekielen puhujien löytäminen sekä vuorovaikutustilanteissa ajan saaminen myös kieleen ja sen oppimiseen keskittymiselle. Yksi vastaus näihin haasteisiin on tandemoppiminen.

Tandemissa kieltä opitaan vuorovaikutuksessa sen äidinkielisen puhujan kanssa. Siinä saa keskustelukumppanin, jonka kanssa tavataan säännöllisesti ja käytetään kohdekieltä mielekkääseen keskusteluun itselle tärkeistä ja ajankohtaisista aiheista. Tandemparit kootaan ihmisistä, jotka haluavat oppia toistensa äidinkieliä, joten vastavuoroisesti jokainen auttaa myös tandemkaveriaan oppimaan omaa kieltänsä. Samalla molemmat pääsevät tutustumaan myös toistensa kulttuureihin. Näin luodaan henkilökohtaisia kontakteja toisiin kieliryhmiin ja heidän kulttuureihinsa. Tandemin tärkein periaate onkin vastavuoroisuus: molemmat osapuolet auttavat ja tukevat toisiaan oppimisprosessissa. Toisena periaatteena on oppimisen itseohjaus: tarkoituksena on välittää omia ajatuksia ja keskittyä juuri niihin aihealueisiin, jotka itseä kiinnostavat tai joilla kohdekieltä tarvitsee esimerkiksi opinnoissa tai töissä.

Tandem sopii erityisen hyvin kaksikielisille alueille kuten Vaasaan, jossa on helppo löytää sopivia suomi-ruotsi-tandempareja. Tandem kielenoppimismetodina ja kieltenopetuksen mallina ei kuitenkaan ole kielisidonnainen. Sitä voi siis käyttää periaatteessa minkä tahansa kielen opiskeluun, kunhan löytyy kyseisen kielen puhuja, joka haluaa oppia sinun äidinkieltäsi. Näin tandemia voisi entistä enemmän käyttää myös osana maahanmuuttajien kieliopintoja. Näin he saisivat henkilökohtaisen kontaktin paikalliseen kieleen ja kulttuuriin, ja samalla me pääsisimme oppimaan heidän kieliään ja tutustumaan heidän kulttuureihinsa. Monien suomalaisille toistaiseksi eksoottisilta tuntuvien kielten kuten vaikkapa arabian taidoille voi olettaa tulevaisuudessa olevan tarvetta esim. kaupankäynnin ja koulutusviennin välineenä sekä hoitoalalla.

Minä tutustuin tandemiin ensimmäistä kertaa 11 vuotta sitten osallistuessani tandemkurssille Vaasan Arbiksella parantaakseni ja ylläpitääkseni ruotsin kielen taitoani. Tandemista alkoi minun matkani tutkijana. Tandemoppiminen oli Suomessa vielä tutkimaton aihe, ja kirjoitin siitä ensin graduni ja sitten tohtorinväitöskirjani. Samaan aikaan toimin tandemkurssin koordinaattorina ja olin mukana kehittämässä kurssimalli FinTandemia sekä jatkoin itsekin samalla tandemopiskelua. Kävin tutustumassa tandemopetukseen ja -tutkimukseen Sveitsissä, missä tandemia on jo vuosikymmeniä käytetty myös lukioiden kieltenopetuksessa. Tämän seurauksena olen kolme viime vuotta toiminut tutkijana ja hankekoordinaattorina Luokkatandem-hankkeessa, jossa olemme kehittäneet tandemia kieltenopetuksen mallina toisen kotimaisen kielen opetuksessa Vaasan kaksikielisellä lukiokampuksella. Nyt tuo hanke on loppusuoralla ja aloitamme uutta hanketta eLuokkatandem, jossa luokkatandemmalliin yhdistetään digitaalisia opetusmenetelmiä ja näin mahdollistetaan tandemyhteistyö myös kauempana toisistaan ja yksikielisillä paikkakunnilla sijaitsevien koulujen välillä. Lisäksi meillä kotona on käytössä hieman harvinaisempi tandemmalli kotitandem, jossa puhumme puolisoni kanssa joka toinen päivä minun äidinkieltäni suomea ja joka toinen päivä hänen äidinkieltään ruotsia. Näin siksi, että olemme molemmat halunneet parantaa taitojamme toistemme kielissä ja tehdä niistä myös omiamme. Lisäksi haluamme näyttää kaksikieliselle lapsellemme, että hänen molemmat kielensä ovat meille vanhemmille yhtä tärkeitä.

Tandemista on siis moneksi, sitä voi soveltaa erilaisiin tarpeisiin ja tilanteisiin. Suosittelenkin sitä kaikille, jotka haluavat oppia kieltä käytännön kautta. Parin voi löytää kasvotusten tapaamisiin esimerkiksi FinTandemin kautta, jossa uusi lukuvuosi on juuri käynnistymässä tai virtuaalisiin tapaamisiin eTandem-palvelimen kautta.

Tiesitkö muuten että lauantaina 26.9 vietetään Euroopan kielten päivää?

Kommentit:

Ei kommentteja toistaiseksi.

Kommentoi:

Tämä on Captcha-kuva (http://en.wikipedia.org/wiki/Captcha). Sen näyttämiseen tarvitaan graafinen selain.
Tämä on Captcha. Sinun täytyy syöttää kuvassa näkyvät merkit ottaen isot ja pienet kirjaimet huomioon.
*Pakollinen kenttä

Takaisin

Päivitetty 29.10.2015 - Verkkotoimitus
Login