Kesälukemista

Julkaistu 09.06.2016.

Monikielisyys ei ole ainoastaan tutkimuksen ja julkaisujen aihe, vaan tutkimustuloksia myös julkaistaan monikielisesti. Tämä toteutuu monissa tutkimushankkeissa muun muassa siten, että osa tuloksista julkaistaan kansallisesti kotimaisilla kielillä ja osa kansainvälisesti, usein englanniksi. Mutta myös itse julkaisut voivat olla monikielisiä. Reilun kuukauden Vaasan yliopiston kielten tutkijat ovat olleet mukana kolmen tuoreen eri tavoin monikielisen julkaisun tekijöinä. Tässä blogikirjoituksessa annan siksi äskeisen Salomon-myrskyn inspiroimana vinkkejä monikieliseksi kesälukemistoksi vaikkapa sateisten ja myrskyisten kesäpäivien kuluttamiseksi.

Huhtikuun lopulla julkaistiin Åbo Akademin julkaisusarjassa Vaasan yliopiston ja Åbo Akademin yhteisen Luokkatandem-hankkeen erityisesti kieltenopettajille ja koulutuksenjärjestäjille suunnattu käsikirja Klasstandem – En resa över språkgränsen. Luokkatandem. Matka yli kielirajan. Kirja perustuu kolmivuotisesta tutkimus- ja kehittämishankkeesta saatuihin kokemuksiin ja siinä esitellään luokkatandemia mallina toisen kotimaisen kielen opetuksessa Suomessa. Luokkatandem kieltenopetuksen mallina perustuu kahden kielen vuorotteluun, ja myös kirja on rakennettu kaksikielisesti niin, että sisältöä käsitellään vuoroin suomeksi ja vuoroin ruotsiksi, toistamatta asioita molemmilla kielillä. Kirjoittajina ovat hankeryhmän tutkijat ja opettajat, jotka yhdessä ovat muokanneet hankkeessa oppimansa, kehittämänsä ja tutkimansa sisällön malliksi, jota voidaan soveltaa toisen kotimaisen kielen opetuksessa eri koulutusasteilla.

klasstandem_bok.jpg

Vain pari päivää myöhemmin julkaisuvuorossa oli teos Tänkta termer – Terminologihänsyn i nordiskt perspektiv, joka julkaistiin Vaasan yliopiston VAKKI Publications -julkaisusarjassa ja sen toimittajat ovat Vaasan yliopiston terminologian asiantuntijoita. VAKKI:n julkaisut ja symposiumithan ovat perinteisesti olleet laajasti monikielisiä niin, että niissä tutkijat ovat saaneet esitellä tutkimustaan valitsemallaan kielellä, kuten aiemmassa blogikirjoituksessani mainitsin. Kirja käsittelee terminologiatyön yhteiskunnallista roolia ja merkitystä pohjaten pohjoismaiseen terminologiaosaamiseen ja yhteistyöhön. Aihetta käsitellään monikielisesti: kirjaan sisältyy artikkeleita englanniksi, norjaksi, ruotsiksi, suomeksi ja tanskaksi.

 

kansi2.jpg

Toukokuun puolella julkaistiin kolmas monikielisyyttä käsittelevä monikielinen teos Suomeksi ja ruotsiksi. Kaksikielistä pedagogiikkaa päiväkodissa. Kirja on kaksikielinen sisältäen saman sisällön sekä suomeksi että ruotsiksi, jolloin sen kääntäessä toisessa kannessa otsikkona onkin På finska och svenska. Tvåspråkig pedagogik i daghem och förskola. Kirjan toimittajat ovat Vaasan ja Jyväskylän yliopistojen monikielisyyden asiantuntijoita. Siinä pohditaan kaksikielistä pedagogiikkaa ja sen erilaisia toteutustapoja sekä kuvataan tutkimusperustaisesti erityisesti yhden kaksikielisesti toimineen päiväkotiryhmän toimintaa. Kirja on tarkoitettu työkaluksi, inspiraation lähteeksi ja ajatusten herättäjäksi varhaiskasvatuksen toimijoille ja muille aiheesta kiinnostuneille.

 

suomeksijaruotsiksi.jpg

Kommentit:

Ei kommentteja toistaiseksi.

Kommentoi:

Tämä on Captcha-kuva (http://en.wikipedia.org/wiki/Captcha). Sen näyttämiseen tarvitaan graafinen selain.
Tämä on Captcha. Sinun täytyy syöttää kuvassa näkyvät merkit ottaen isot ja pienet kirjaimet huomioon.
*Pakollinen kenttä

Takaisin

Päivitetty 10.06.2016 - Verkkotoimitus
Login