Huvia ja hyötyä kielistä

Julkaistu 01.12.2014.

Miksi kannattaisi osata ja käyttää useampaa kuin yhtä kieltä? Tähän kysymykseen voi tietysti lähteä vastaamaan monelta kantilta koulutusmahdollisuuksiin, urakehitykseen tai vaikkapa harrastuksiin ja matkailuun liittyen. Monikielisyydestä on kuitenkin myös yksilötasolla ja ihmisen hyvinvoinnin kannalta monenlaista hyötyä.

Useamman kielen osaaminen, niin elinikäinen kaksikielisyys kuin myöhemmän iän kieliopinnot ja kielen alkeidenkin opiskelu vaikuttavat myönteisesti monella tavalla. Kaksikielisten ihmisten on todettu mm. pystyvän nopeammin sopeutumaan uusiin tilanteisiin ja heidän ongelmanratkaisukykynsä on luovempi. Näistä ominaisuuksista on nykyajan nopeatempoisessa maailmassa hyötyä niin työelämässä kuin vapaa-ajallakin.

Aivojumppa on muutakin kuin vertauskuva. Intensiivisten kieliopintojen on nimittäin todettu kasvattavan tiettyjä alueita aivoissa. Mielenkiintoista on, että muiden vaativien opintojen kanssa ei todettu samaa vaikutusta. Jos siis haluaa kehittää aivojaan maksimaalisen tehokkaasti, on kieltenopiskelu oikea treeniväline. Monikielisyys auttaa myös suuntaamaan tarkkaavaisuutta ja erottelemaan tärkeän informaation turhasta tehokkaammin, mikä arkipäiväisestä elämästä selviämisen helpottumisen lisäksi auttaa aivoja selviämään niitä runtelevista sairauksista.

Kaksikielisyyden on nimittäin todettu olevan suojaavan dementialta, kuten Alzheimerin taudilta. Täydellistä suojaa kaksikielisyys ei anna, mutta kaksikieliset sairastuvat myöhemmällä iällä ja oireet ilmenevät vasta kun sairaus on edennyt pidemmälle kuin yksikielisillä sairastuneilla. On myös viitteitä että tämä ei koskisi ainoastaan varhaista kaksikielisyyttä, vaan myös aikuisiällä aloitetulla kahden kielen aktiivisella käytöllä on myönteisiä vaikutuksia. Kielenopiskelulla ja aktiivisella monikielisyydellä läpi elämän voi siis hankkia itselleen muutaman terveen lisävuoden.

Kieltenopiskelu myös auttaa tekemään hyviä päätöksiä. Ongelmien ratkominen vieraalla kielellä vähentää tiedostamattomia ajattelun vinoumia ja tunteiden vaikutusta päätöksentekoon. Näin ollen voidaan sanoa, että vieraalla kielellä tehdään järkevämpiä päätöksiä. Jos siis on tarve pitää pää kylmänä, on hyvä pystyä pohtimaan tilannetta muulla kielellä kuin äidinkielellä.

Eikä kielten oppimisesta ole pelkästään hyötyä. Uusien sanojen oppiminen aktivoi aivoissa samoja mielihyvää tuottavia alueita kuin ruoka, seksi, päihteet ja pelaaminen. Kielten opiskelu on kuitenkin terveellinen ja riskitön nautinto, jonka sivuvaikutuksetkin ovat myönteisiä, kuten tutustuminen uusiin ihmisiin ja kulttuureihin.

Näin joulun alla on syytä muistaa myös mainio monikielinen esikuva, kaikkien lasten suosikki, Joulupukki! Hänhän kiertää lukuisissa eri maissa puhumassa erikielisten lasten kanssa. Joulupukkia ei ikä paina, minkä voi ajatella ainakin osittain johtuvan monipuolisesta kielitaidosta.

Kommentit:

Ei kommentteja toistaiseksi.

Kommentoi:

Tämä on Captcha-kuva (http://en.wikipedia.org/wiki/Captcha). Sen näyttämiseen tarvitaan graafinen selain.
Tämä on Captcha. Sinun täytyy syöttää kuvassa näkyvät merkit ottaen isot ja pienet kirjaimet huomioon.
*Pakollinen kenttä

Takaisin

Päivitetty 01.12.2014 - Verkkotoimitus
Login