Att leva på två språk

Julkaistu 26.09.2016.

I ett tvåspråkigt samhälle borde det finnas intresse för och utbud av olika typer av tvåspråkig verksamhet. Olika former av tvåspråkig verksamhet till exempel inom utbildningen har diskuterats flitigt under de senaste åren. Men vad innebär det egentligen om verksamheten är tvåspråkig eller flerspråkig? Vem riktar verksamheten sig till? De (enspråkiga) som vill lära sig ett till språk? Eller de som redan är två- eller flerspråkiga? Kan det finnas verksamhet som passar för individer med olika språkliga bakgrund?

Detta varierar förstås beroende på vilken slags verksamhet det är fråga om. Men målgruppen eller hur den flerspråkiga verksamheten organiseras är sällan solklart för alla. Ofta innebär flerspråkig verksamhet i olika slags service att samma service kan fås på flera olika språk, enligt kundens önskemål och personalens färdigheter. Exempelvis då jag går i affärer, hos läkare eller till skattemyndigheten i den tvåspråkiga staden Vasa kan jag oftast välja om jag vill tala finska eller svenska. Dessa alternativ finns parallellt till varandra. Ofta innebär tvåspråkig verksamhet i Finland just att det finns parallell verksamhet på flera språk. Vikten av att människorna får välja verksamhetsspråket enligt sina behov och preferenser syns även i protester mot enspråkig verksamhet i sådana fall där servicen/verksamheten inte finns tillgänglig på båda språken.

Denna parallellspråkighet innebär samtidigt att man allt som oftast tvingas välja det ena eller andra språket, att hitta alternativ där man kan använda flera språk samtidigt kan vara mycket svårt. Då min tvåspråkiga familj började i babysim valde vi gladeligen en tvåspråkig grupp. Nu skulle vi få simma, leka och sjunga på båda språken. Men då vi kom till poolkanten, var första frågan som vi fick om ville delta på finska eller på svenska – den tvåspråkiga gruppen betydde nämligen att man hade en finskspråkig grupp i ena endan av poolen parallellt med en svenskspråkig grupp i andra ändan. Det var bara att välja sida. Samma gäller andra hobbyer. Vi är förstås lyckligt lottade då vi kan välja hobbyer oberoende av språk. Men vi kan inte välja dem tvåspråkiga, för den verksamheten finns sällan. Samma gäller småbarnsfostran och skolan: föräldrarna får välja om våra tvåspråkiga barn ska gå i skolan på finska eller på svenska. Men det finns inget alternativ som fullt ut skulle stöda och utveckla deras två modersmål och tvåspråkiga identitet. För även om föräldrarna i tvåspråkiga familjer redan i ett tidigt skede måste välja ett av språken som barnets officiella modersmål, har tvåspråkiga barn i verkligheten två modersmål (förstaspråk). För att kunna leva fullt ut sin tvåspråkighet behöver de stöd för båda språken och för den tvåspråkiga identiteten.

I den livliga debatten om tvåspråkighet som under de senaste åren pågått i Finland har man också diskuterat två- eller flerspråkig identitet. Tyvärr gör man ofta detta utgående från en enspråkig norm. Denna norm innebär nämligen också att två- och flerspråkiga personer ses som flera (eller i värsta fall som halva) enspråkiga i en och samma kropp. Inom flerspråkighetsforskningen råder det bred konsensus om att tvåspråkighet inte innebär dubbel enspråkighet eller halvspråkighet. Två- och flerspråkighet och den språkliga identiteten är dynamiska, de utvecklas, ändras och kommer i uttryck på olika sätt i olika situationer, i olika skeden av livet och hos olika personer. Denna mångfald tycker jag vi borde bejaka mer både i våra egna liv och i samhället.

Med detta blogginlägg avslutar jag min bloggarkarriär vid Vasa universitet. Språkutbildningen och ‑forskningen flyttar till Jyväskylä i början av nästa läsår. Men för min del är det dags att säga adjö till universitetet redan nu och fokusera på tvåspråkigheten på familjefronten då vår familj snart har två familjemedlemmar vars värld aldrig varit enspråkig. Det kommer att bli mycket intressant att följa med hur deras interaktion börjar se ut. Inte som forskningsobjekt, utan som en del av livet på två språk.

Kommentit:

Ei kommentteja toistaiseksi.

Kommentoi:

Tämä on Captcha-kuva (http://en.wikipedia.org/wiki/Captcha). Sen näyttämiseen tarvitaan graafinen selain.
Tämä on Captcha. Sinun täytyy syöttää kuvassa näkyvät merkit ottaen isot ja pienet kirjaimet huomioon.
*Pakollinen kenttä

Takaisin

Päivitetty 26.09.2016 - Verkkotoimitus
Login