Opiskelua pelaamalla - yliopistossakin!

Julkaistu 05.06.2018.

Delegaatiomme opetteli pelaamalla strategista markkinointia osana kansainvälistä kurssia.

Erilaisia pelejä on hyödynnetty opetuksessa ja oppimisessa jo pitkään niiden innostavan ja motivoivan vaikutuksen vuoksi. Pelit voivat olla niin lautapelejä, seurapelejä, roolipelejä kuin vaikkapa yrityselämää simuloivia digitaalisia pelejä. Näitä kaikkia käytämme myös Vaasan yliopiston markkinoinnin opinnoissa. Mutta tarjoavatko erilaiset oppimispelit tai simulaatiot muutakin kuin kivaa vaihtelua opetukseen ja oppimiseen?

Maisteriopiskelijamme matkasivat huhtikuussa viikoksi Ranskan Annecyyn oppimaan markkinoinnin strategisessa päätöksenteossa tarvittavia tietoja ja taitoja. Keskeisenä oppimisen välineenä toimi MarkStrat-simulaatiopeli. Tapahtumaan osallistui lähes 100 korkeakouluopiskelijaa Euroopasta.  Opiskelijat jaettiin kansainvälisiin tiimeihin ja nämä tiimit muodostivat ikään kuin yrityksiä, jotka kilpailivat pelissä toisiaan vastaan pyrkien kasvattamaan myyntiään ja markkinaosuuttaan tavoitteena mahdollisimman korkea osakkeen arvo.

Pelissä täytyi miettiä yrityksen markkinointistrategiaa ja tehdä päätöksiä dynaamisilla markkinoilla esimerkiksi kohdesegmenteistä, tuotteista ja ominaisuuksista, hinnoista, jakelusta ja markkinointiviestinnästä. Päätösten tuli  pohjautua monipuoliseen markkina-, kilpailija- ja kuluttajatiedon analysointiin. Peliä pelattiin useita kierroksia ja kierroksien välillä opeteltiin myös raportointia ja esiintymistä. Pelin kautta opiskelijoiden analyyttinen ajattelutapa vahvistui: “Peli opetti uudenlaista ajattelutapaa markkinoita ja markkinointia kohtaan. Markkinointiin liittyy paljon budjetin hallintaa, segmenttien arviointia ja seurantaa sekä koko markkinoiden kokonaisvaltaista tarkastelua.”

Markkinoinnin simulaatiopelin vahvuutena on nähty mm. markkinoinnin kokonaisvaltaisuuden, käsitteiden välisten yhteyksien ja syy-seuraussuhteiden parempi hahmottaminen. Myös tällä kerralla konkreettinen työskentely markkinoinnin perusprosessien kanssa vahvisti yrityksen näkökulman ymmärtämistä ja mahdollisuuksia vaikuttaa yrityksen kannattavuuteen. Opiskelijat kokivat oppivansa monia tärkeitä tietoja ja taitoja: työskentelyä aikapaineen alla, työskentelyä kansainvälisissä tiimeissä, vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja ja päätöksentekoa oikeantuntuisessa ympäristössä. Monet markkinoinnin käsitteet ja markkinoinnin kokonaisuus avautuivat uudella tavalla. “Peli yhdisti mielenkiintoisella tavalla hieman kaikkea aiemmin oppimaani. Simulaation kautta yrityksen toiminnan saattoi hahmottaa kokonaisuudessaan ja nähdä, kuinka eri toimet ovat kytkeytyneet toisiinsa.” Opiskelijat kokivat myös, että nykyajan markkinointiin keskeisesti liittyvät analyyttiset taidot kehittyivät, kuten markkina- ja kilpailija-analyysien tekeminen sekä budjetointi.

Simulaatiopeli itsessään tekee oppimiskokemuksesta useimmille motivoivan ja innostavan. Onkin todettu, että juuri tämä sitoutuminen peliin ja halu menestyä ovat merkittävässä asemassa simulaatioiden kautta saaduissa hyvissä oppimistuloksissa. Tälläkin kertaa innostus ja halu menestyä näkyivät oppimisen edistäjänä: “Jännitys oli koko pelin ajan mukana, koska ikinä ei voinut olla varma, oliko omat päätökset menneet nappiin. Ja oikeastaan vaikka omat päätökset olisikin onnistuneet, niin sitten piti jännittää sitä, oliko jokin toinen ryhmä onnistunut vielä paremmin.

Kilpailu siis inspiroi opiskelijoita. Jos tiimi ei pärjännyt kovin hyvin tai jos ryhmän dynamiikassa oli haasteita, saattoi motivaatio sitä vastoin heikentyä. Toisaalta näissä tilanteissa tiimi joutui käyttämään aikaa tulosten analysoimiseen ja pohtimiseen, miten menestys saataisiin paremmaksi. Tämä tarjosikin mahdollisuuden oppia omista virheistä. “Otimme kuitenkin opiksemme virheistä, jolloin pääsimme nopeasti kiinni pelin ideasta ja paransimme tulostamme kierros kierrokselta niinkin hyvin, että lopulta voitimme. Tällainen vaikeuksien kautta voittoon oppiminen on oikein palkitsevaa ja näin asiat jäivät varmasti mieleen.

Oppimista tapahtui muillakin tapaa: opiskelijat oppivat kokeilemalla erilaisia päätöksiä, ryhmän kanssa keskustelemalla ja neuvottelemalla, analysoimalla omia tuloksia ja muiden toimintaa joka kierroksen jälkeen. Lisäksi merkittäviksi oppimisen näkökulmasta koettiin reflektio toiminnasta ja kokemuksista. Tärkeä johtopäätös onkin, että itse pelin pelaaminen ei ole riittävää, vaan sen ympärille on rakennettava muita oppimista tukevia elementtejä.

Peli näyttäytyi opiskelijoille innostavana, käytännönläheisenä ja hauskanakin oppimiskokemuksena. Vaikka itse peli oli keskeisessä asemassa, kurssin kokonaisuus, kansainvälinen ympäristö ja kansainväliset opiskelijat toivat mahtavan lisän kurssiin. Kurssista muodostuikin opiskelijoille yksi opiskelun kohokohdista. Kurssista jäi elinikäinen muisto, ja kokemuksesta on varmasti pelkkää hyötyä tulevaisuudessa!Blogin kirjoittivat tällä kertaa markkinoinnin yliopisto-opettaja Päivi Borisov ja tohtorikoulutettava Salla Niskanen. Kommentit ovat opiskelijoiden reflektointeja kurssista.

 

Lähteenä käytetty myös: Päivi Borisov & Minna-Maarit Jaskari (2016). What And How Do Students Learn Through Marketing Simulation Games. Presented in MEA 2016, Marketing Educators’ Association’s Conference, Denver, USA.

Kommentit:

Kiinnostavaa tutkimusaineistoa

Kirjoittanut Tommi Lehtonen 05.06.2018 13:04:23

Hei Päivi ja Salla! Voisi kuvitella, että tuollainen pelitilanne tarjoaisi päätöksenteon tutkijoille kiinnostavaa aineistoa siitä, miten ryhmissä tehdään yhteistyötä ja ratkotaan konflikteja ja miten eri ryhmien välinen kilpailu vaikuttaa päätöksentekoon. Lisäksi kulttuurintutkijat voisivat olla kiinnostuneita siitä, millaisia kulttuurisia stereotypioita tällainen peliasetelma murtaa tai vahvistaa.

Hiisilässä sattuu ja tapahtuu

Kirjoittanut Ilkka Luoto 06.06.2018 08:08:38

Kiinnostavia kokemuksia, kiitos jakamisesta. Olemme kolleegani kanssa järjestäneet kahdesti aluekehittämisen simulaatiokurssin opiskelijoille. Ideana on operoida kuvitteellisessa Hiisilän maakunnassa. Opiskelijat edustavat ryhmissä eri toimijoita, kuten alueen kuntia, kolmatta sektoria ja esimerkiksi seudullista kehittämisyhtiötä. Kurssi on viikon mittainen luentokurssi. Aina luennon aluksi katsellaan Hiisilän karttaa ja pohditaan missä mennään. Sitten tilannekeskus eli opettajatiimi sitten alustaa päivän aihetta perustuen simulation aikaisempaan etenemiseen.

Tämä on ollut antoisaa ja hauskaakin, sillä Hiisilä on kehittynyt simulaation aikana kummallakin kerralla ennalta-arvaamattomiin sfääreihin.

mielenkiintoinen kokeilu

Kirjoittanut Panu Kalmi 07.06.2018 08:35:11

Hei, kiitos kun kerroitte tästä! Toivottavasti tästä tuli hyvää ainesta myös perusopetukseen. Tuli mieleen, että ainakin laskentatoimessa on myös sovellettu yrityspeliä opetukseen, ja pelillisiä menetelmiä on varmasti sovellettu muuallakin talossa (kuten tuosta Ilkankin kirjoituksesta käy ilmi). Itse olen miettinyt aiheen sovellusta pankkitoiminnan opetuksessa. Jokin pienimuotoinen seminaari pelillisen opetuksen soveltamisesta VY:ssä voisi olla paikallaan? Voisi käydä läpi hyvät käytännöt, haasteet, mahdollisuudet yms.

Kiitos kommenteista!

Kirjoittanut Päivi Borisov 07.06.2018 09:51:39

Kiitos kommenteista! Tommi, mainitsit useita mielenkiintoisia ideoita tutkimukseen. Todellakin, tuo asetelma kansainvälisine ympäristöineen tarjoaa monia mahdollisuuksia myös tutkimuksen näkökulmasta!

Ilkka, kiitos kokemustesi jakamisesta! Vaikuttaa mielenkiintoiselta ja varmasti sekä opiskelijoille että opettajillekin antoisa opiskelu-/oppimismuoto.

Panu, loistava idea, mukana ollaan! Myös markkinoinnin kandiohjelmassa on jo useamman vuoden käytetty simulaatiota opetuksessa. Haasteista, mahdollisuuksista ja hyvistä käytänteistä on tässä matkan varrella tullut kokemusta :)

Kommentoi:

Tämä on Captcha-kuva (http://en.wikipedia.org/wiki/Captcha). Sen näyttämiseen tarvitaan graafinen selain.
Tämä on Captcha. Sinun täytyy syöttää kuvassa näkyvät merkit ottaen isot ja pienet kirjaimet huomioon.
*Pakollinen kenttä

Takaisin

Päivitetty 06.06.2018 - Verkkotoimitus
Login