Marketing Goes...

thumbnail_heli_pippuri.jpg

15.11.2019 0 comments.

Kohti ympäristövastuullisempia välipalapakkauksia

Ympäristövastuullisuus näkyy kuluttajien ruokaostoksissa. Elintarvikkeiden lisäksi myös niiden pakkaukset ovat olleet ympäristökeskustelussa pinnalla viime vuosina. Käsittelin pro gradu -tutkielmassani niitä merkityksiä, mitä ympäristövastuullinen kuluttaminen saa välipalapakkauksissa. Tutkimuksen johdolla on mahdollista esittää useita kehitysehdotuksia sille, miten välipalapakkauksia voisi kehittää ympäristövastuullisempaan suuntaan ja sellaisiksi, että kuluttajien olisi...

thumbnail_logo.png

23.10.2019 0 comments.

Pohjanmaan elintarvikeyritykset kasvuun!

Tammikuussa 2019 lähti käyntiin SeAMK:in, Viexpon, Vaasan Yliopiston ja Profict Partnersin yhteishanke - Pohjanmaan Elintarvikeyritykset Kasvuun. Hanke on kaksi vuotta kestävä, ja sen on suunniteltu päättyvän vuoden 2020 lopussa. Hankkeen päätavoitteena on kehittää suomalaisten pienten elintarvikeyritysten osaamista brändättyjen, korkean arvonlisän tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä ja markkinoinnissa, sekä auttaa yrityksiä kasvussa ja viennissä.

thumbnail_bwvert_tiina_koivumaki-002.jpg

12.02.2019 0 comments.

Menestyksekkään strategisen kumppanuuden resepti markkinoinnin asiantuntijapalveluissa

Markkinoinnin asiantuntijapalvelut lukeutuvat liike-elämän palveluihin, joilla yritys tavoittelee osaamista ja tietoa, joita siltä itseltään puuttuu. Syitä ulkoistamiselle on lukuisia, mutta tyypillisimmin yritys haluaa keskittyä omaan ydinosaamiseensa ja käyttää ulkopuolisia tahoja muihin liiketoimintansa kannalta merkittäviin toimintoihin.

thumbnail_mikkoluento1.JPG

21.11.2018 0 comments.

Marketing goes... myynnin digitalisaatio

Myynti – samoin kuin markkinointi – on ollut viimeisten vuosien aikana valtavien muutosten kourissa. Suurin syy tähän on digitaalisuus ja sen tuomat uudet tekniset mahdollisuudet. Niin sanottujen kylmien soittojen määrä on vähentynyt, kun sisällöntuotannon merkitys myyntiliidien hankinnassa on kasvanut.

thumbnail_petra.png

06.11.2018 1 comments.

Marketing goes... towards equality and diversity

Why do we need to discuss equality and diversity in energy transitions? My first (ever) blog post is about participating and presenting my research at the Nordic Energy Equality Network (NEEN) Workshop, 25th and 26th of September in Copenhagen. This was the second time Nordic Energy Research organized a Workshop to discuss and envision a network to support gender equality and diversity in the Nordic Energy sector. You can read more about this at the Nordic Energy Research homepage.

thumbnail_markstrat_delegation_finland.jpg

05.06.2018 4 comments.

Opiskelua pelaamalla - yliopistossakin!

Erilaisia pelejä on hyödynnetty opetuksessa ja oppimisessa jo pitkään niiden innostavan ja motivoivan vaikutuksen vuoksi. Pelit voivat olla niin lautapelejä, seurapelejä, roolipelejä kuin vaikkapa yrityselämää simuloivia digitaalisia pelejä. Näitä kaikkia käytämme myös Vaasan yliopiston markkinoinnin opinnoissa. Mutta tarjoavatko erilaiset oppimispelit tai simulaatiot muutakin kuin kivaa vaihtelua opetukseen ja oppimiseen?

thumbnail_laptop-2557572_1920.jpg

27.02.2018 0 comments.

Marketing goes… pro gradut

Aina välillä me markkinoinnin opettajat ja tutkijat törmäämme ajatukseen, että markkinointi on vain luovaa ideointia, jolla ei ole varsinaisesti tekemistä kunnon bisneksen kanssa. Kuinka vanhanaikaista ja väärinymmärrettyä ajattelua se onkaan!

thumbnail_img_2023.jpg

08.02.2018 0 comments.

Marketing goes... Konffa!

Seminaarit ja konferenssit ovat tärkeä osa yliopistossa työskentelevien tutkijoiden ja opettajien työtä. Lähtökohtaisesti tutkimus on kaikessa läsnä, tutkijat ovat erilaisissa projekteissa, osa opettajista tutkii myös ja nekin jotka eivät tutki, usein kehittävät opetustaan tieteelliseen tutkimukseen perustuen.