Johtoajatus

thumbnail_univaasa_adam-smale7-002.jpg

16.11.2018 0 comments.

Akkreditoinnit – viha-rakkaussuhde?

Kesän kynnyksellä saimme tiedon, että jälleen yhdelle kansainväliselle maisteriohjelmallemme oli myönnetty EPAS -akkreditointi. Strategic Business Development -maisteriohjelma sai akkreditoinnin ensimmäistä kertaa, ja International Business -maisteriohjelmalle myönnettiin uudelleenakkreditointi (laatuleiman myöntää European Foundation for Management Development, EFMD).

thumbnail_univaasa_adam-smale8-002.jpg

16.11.2018 0 comments.

Accreditations: A love-hate relationship?

Just before the summer this year we learned that another of our international Master’s programmes – Strategic Business Development – received EPAS accreditation (awarded by the European Foundation for Management Development, EFMD), and our already accredited International Business Programme got re-accredited.

thumbnail_vesalainen.jpg

26.10.2017 0 comments.

Alustan idea

Yliopisto organisoituu vuoden 2018 alusta neljään akateemiseen yksikköön. Niiden lisäksi tutkimusta suunnataan ja rikastetaan poikkitieteellisesti tutkimusalustojen kautta, joita voisi luonnehtia Ba-tiloiksi. Tunnetun japanilaisen professori Ikujiro Nonakan tiedon luomiseen liittyvissä malleissa Ba:lla tarkoitetaan tiedon luomiselle otollista jaettua tilaa ja aikaa. Tällainen tila voi olla fyysinen, virtuaalinen ja/tai henkinen.

thumbnail_vararehtori_s6a3916.jpg

19.05.2017 0 comments.

Uudistuminen on mahdollisuus, oletko valmis?

Viimeisen viikon aikana olen entisestään vakuuttunut muutoksen tarpeesta kuultuani muun muassa Twitterin, Starbucksin ja airbnb:n ylimmän johdon näkemyksiä kansainvälisessä seminaarissa. Heidän kuvailemansa muuttuva maailma ja erityisesti muutosvauhti ovat päätä huimaavia. Digitaaliset teknologiat, virtuaalitodellisuus, liberaalidemokratian kriisi, keinoäly, robotiikka ja muut maailmaa mullistavat teknologiat luovat uutta todellisuutta jo tänään.

thumbnail_suvi_ronkainen_e1a0978.jpg

25.02.2017 2 comments.

Profiloitumisen dynamiikka ja tarve

Suomalainen yliopistomaailma on muutoksen tilassa. Profiloitumiseen nivotun yliopistojen työnjaon ja tutkimuksellisen suuntautumisen tarpeen tunnistamisen rinnalla kuuluu myös kriittisiä ääniä. Niiden mukaan yliopistolaitos pakotetaan profiloitumiseksi kutsutun varjon alla luopumaan tieteenaloista tilanteessa, jossa tieteellisen toiminnan ymmärtämisen sijaan suunnittelua ohjaavana kriteereinä on monella tavalla puutteellinen kansainväliseen julkaisemiseen kohdistuva vertailu.

thumbnail_lonnroth12.jpg

20.02.2017 2 comments.

Uuden alun kynnyksellä

Uuden vuoden alussa moni meistä katsoo tulevaan ja miettii, mitä tuleva vuosi mahtaa tuoda tullessaan. Vuosi 2017 on Vaasan yliopistossa suurten muutosten vuosi, ja ilmassa on myös haikeutta, sillä alkanut vuosi muuttaa monen filosofisen tiedekunnan opettajan ja tutkijan arkea – ammatillisesti ja henkilökohtaisesti. Vaasan yliopiston kielten tutkimuksen ja tutkintokoulutuksen siirtyminen Jyväskylään liikkeenluovutuksena on yksi Vaasan yliopiston historian suurimmista muutoksista, kun...

thumbnail_vesalainen3.jpg

13.01.2017 5 comments.

Strategia: Vaasan yliopiston rakenteesta ja profiilin kirkastamisesta

Yliopistossamme käynnissä oleva mittava strateginen uudistuminen koostuu kolmesta toisiinsa kietoutuvasta kokonaisuudesta. Nämä ovat tutkimuksen keskeisen sisällön hahmottaminen ja siihen liittyvä vahvuuksien määrittely (profiloituminen), rakenteen uudistaminen sekä resurssien uudelleenallokointi. Seuraavassa ajatuksia siitä, minkälaiset rakenteelliset ratkaisut saattaisivat olla toimivia.

thumbnail_vararehtori_s6a3916.jpg

10.01.2017 0 comments.

Strategy: External environment and trends as a context for the University of Vaasa strategy renewal

As the Year 2017 now kicks off, university strategy process and renewal will continue in full speed. It means that the more concrete strategic agenda, renewal measures, structural arrangements and resource allocations are getting shape.