Vallan ja vastuun suuret siirtymät

Julkaistu 28.02.2017.

Tapion pöytä

Maakuntauudistus on iso mylläkkä suomalaisessa hallintokoneistossa. Kyseisessä uudistuksessa menee uusiksi sekä valtion aluehallinto että kuntahallinto. Esimerkiksi ELY- ja TE- keskukset kootaan maakuntahallinnon piiriin samoin kuin sote-palvelut. Näin ollen maakunnat ovat eräänlaisia imureita, jotka saavat haltuunsa nykyisiä valtionhallinnon ja kuntahallinnon tehtäviä. Kyseessä on selkeä vallan ja vastuun siirtymä. Tämän kaikki tietävät, mutta miten se tapahtuu ja mitä siitä seuraa, on asia, jota voimme vain pohtia.

Suomalainen itsehallinnollinen kunta on ollut keskeinen vallanpitäjä sekä poliittisesti että käytännön palvelujen tasolla. Uudistuksen myötä tilanne muuttuu, kun esiin astuu itsehallinnollinen maakunta, joka saa velvollisuuden hoitaa sille asetetut tehtävät ja oikeutuksen päättää hallinnostaan ja taloudestaan. Tapahtuu suuri vallan ja vastuun uudelleen järjestely, jossa kunta minun mielestäni jää nuolemaan näppejään.

Vallan näkökulmasta tulee olemaan kiinnostavaa seurata, millaiseksi muodostuu kunnanvaltuustojen ja maakuntavaltuustojen käytännön yhteistyö, millaisia poliittisia intressejä muodostuu ja miten valta jakautuu eri päättäjien kesken? Itse epäilen, että sekä valtatyhjiön että liiallisen keskittymisen mahdollisuus on olemassa.

Lisäksi on pakko kysyä, miten ihmeessä maakunta pystyy ottamaan haltuunsa järjestelmäkokonaisuuden ja sen toiminnan sujuvuuden suunnitellulla ja erittäin nopealla aikataululla? Pelkästään sote-kentän pirstaloituminen erilliseksi palvelutuottajien mosaiikiksi, erilaisin toimintatavoin ja toimintaedellytyksin vaatii päättäjiltä todella paljon. On esimerkiksi pystyttävä käsittelemään palvelujen järjestämiseen liittyvät poliittiset ja käytännölliset intressit ja niihin liittyvät ristiriidat. Jokaisen 18 maakunnan käsissä on näin muodoin iso kompleksinen vyyhti, jonka pärvöttämiseen tarvitaan kokonaisuuksien ymmärtämistä ja rohkeutta tehdä asioita toisin.  Tarvitaan ainakin itseohjautuvia toimintamalleja ja johtamismenetelmien uudistamista.

Kaiken kaikkiaan sote-uudistuksessa on paljon kysymysmerkkejä, mutta eniten epäilyttää valinnanvapauden toteutuminen (kirjoitinkin tästä jo edellisessä blogissani) ja sen seuraukset. Maakunnille muodostuu suuri vastuu valinnanvapauden onnistumisesta. Vastuu pitää sisällään alueen ihmisten palvelutarpeiden sekä niiden määrän ja laadun määrittelyn ynnä palvelujen tuottamisen organisoinnin ja resursoinnin. Toisin sanoen, heti vuoden 2019 alusta pitäisi kokonaisuuden rullata niin, että pystytään pitämään huoli maakunnan asukkaiden palvelujen toimivuudesta ja siitä, että ihmiset eivät joudu väliinputoajiksi eikä palvelutuotannossa pääse syntymään ns. kerman kuorintaa.

Näen, että maakuntien itsehallinnollinen valta joutuu suurelle koetukselle erityisesti siksi, että verotusoikeuden puuttuminen asettaa ne täydellisen resurssiriippuvaisiksi valtiosta. Näin ollen suuri valta koko uudistuvassa järjestelmässä on resursseja allokoivalla valtiolla, vastuu uudistuksen käytännön toteuttamisesta ja palvelujärjestelmän toimivuudesta on sen sijaan maakunnilla. Tämä on hankalaa, sillä yleensä ajatellaan, että valta ja vastuu kulkevat käsi kädessä ja aika lailla yhtäläisinä.

En nyt puhunut maakuntien asukkaiden vallasta tai vastuusta mitään, se on toinen tarina. Voin tässä yhteydessä vain vihjata lainaamalla J.V. Snellmanin hyvin tunnettua sitaattia: ”Kokemuksen luulisi opettaneen, että ihmiset panevat mitä suurinta painoa siihen, että saavat itse järjestää ne yhteiskunnalliset muodot, joihin heidän pitää alistua.”

Kommentit:

Kunnan tulevaisuus

Kirjoittanut Esa Hyyryläinen 01.03.2017 08:44:24

Minua on eniten viime aikoina mietityttänyt kunnan tulevaisuus maakunta- ja sote-uudistusten toteutuessa. Painopiste on useissa asioissa siirtymässä siitä pois, jonka vuoksi kunnan olisi luotava nahkansa uudestaan. Esimerkiksi pieneen budjettiin on kuitenkin aikamoinen opetteleminen, samoin selvästi pienempää henkilöstöön. Perustuslain suoja itsehallinnolle mennee myös pohdittavaksi jos kansalaisten hyvinvoinnin kannalta tärkeimmät asiat eivät enää ole kunnan vastuulla.

Kuntaliiton varatj. Timo Reina kirjoitti kunnan tulevaisuudesta Helsingin Sanomissa 27.2.. Monesta hänen esiinnostamastaan asiasta olen samaa mieltä, mutta en millään nymmärrä miten kunnat ja maakunnat voisivat olla tasavertaisia kun valta selvästi karkaa kunnista maakuntiin? Minkään tasavertaisuusolettaman varaan ei uusi kunta kyllä synny.-EH-

Jaettu huoli

Kirjoittanut Eija Mäkinen 01.03.2017 10:27:08

Jaan Pirkon huolen siitä, miten maakunnat ylipäänsä pystyvät selviämään - ja erityisesti tällä aikataululla. Pelkästään sote ja sen valinnanvapaudesta tällä tavalla toteutettuna aiheutuvat haasteet ovat ennennäkemättömiä. Ja kun tähän pakkaan otetaan vielä muut maakunnille siirtyvät tehtävät, niin melkoisia fakiireita tarvitaan, ettei lopputuloksena ole kaaos. Hyvän hallinnon pelkään joutuvan nyt melkoiseen testiin.

Itsehallinto on toinen kysymys. Esa on oikeassa mielestäni siinä, että itsehallintokin tässä on koetuksella, kunnissa, mutta myös maakunnissa, mihin Pirkko viittaa. Ainakin muutos on suomalaisessa hallintohistoriassa nyt todella suuri.

Eriytymistä tapahtuu

Kirjoittanut Pirkko vartiainen 01.03.2017 13:04:51

Nämä ovat kiinnostavia kysymyksiä kaikki. On kyllä aika selvää, että yhteistyö eri hallinnontasojen kesken vaatii uusia tapoja ja kovaa tahtoa. Itsehallinto maakunnissa tulee olemaan heikompaa, kuin entisissä kunnissa. Kuntien uudistuva rooli muotoutunee vähitellen.

Yhdessä tehdään ja alueilla itse

Kirjoittanut Aleksi Koivisto 02.03.2017 10:45:12

Erittäin hyviä näkökulmia ja nostoja blogissa. Itse suhtaudun sote- ja maakuntauudistukseen hieman optimistisemmin. Kun kunnilta viedään vastuu ja velvollisuus sote-palveluista niin päättäjiltä jää paljon enemmän resursseja keskittyä muuhun. Suurempaa roolia saavat liikunta- ja kulttuuripalvelut, koulutus ja kaavoitus. Poistetaan syrjäytymistä, luodaan yhteisöjä, kehitetään digitalisaatiota ja huolehditaan ympäristöstä ja osallisuudesta.

Mielestäni sote-uudistuksessa rahoituksesta ja arvioinnista jää liian kova valta valtiolle, erityisesti STM:n mahdollisesti tulevaan ohjausyksikköön. Valinnanvapaus sote-uudistuksessa kyllä pelottaa minua. Ehkä se ei kitke hyvinvointieroja vaan on ylimäärästä mukavaa eliitille. 20% osuus suomalaisista aiheuttaa sen 80% sote-kulut, sillä mielenterveysongelmat, pitkäaikaissairaudet, työttömyys ja päihdeongelmat kasaantuvat ja periytyvät. Tähän tulee puuttua. Tämä edellä on jatkettava, vaikka se ei mediaa kiinnosta.

Uusi maakuntahallinto toimii innovaatioiden alustajana, brändääjänä ja uuden sukupolven aluekehittäjänä. Uudistus onneksi valmistellaan alueilla ja yhdessä.

Valtiosta

Kirjoittanut Esa Hyyryläinen 02.03.2017 12:53:12

Kuule Aleksi, valtion tahtoa käyttävät meillä kyllä aika tavalla samat poliitikot, joita on suurin joukoin tyrkyllä kunta- ja varmaan myös maakuntavaaleissa. Äläpä siksi siirrä valtiota jonnekin maakunnan ulkopuolelle ongelmaksi, josta näiden samojen tyyppien johdolla maakunnassa muka päästäisiin eroon. -EH-

Demokratia koetukselle

Kirjoittanut Aleksi Koivisto 03.03.2017 10:33:30

Tässä sote-uudistuksessa ja tulevan maakuntahallinnon valvonta- ja ohjausvaltaa käyttää paljon VM ja STM. Ministeriöiden välinen valtataistelu on näkynyt sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa. Sitä tehdään paljon juuri ylimmillä virkamiestasoilla.

Nyt maakuntia on 18, mutta selkeitä tavoitteita on niitä vähentää tietyillä puolueilla.

Ministereiden ja poliittisten avustajien määrän vähentäminen on ollut suuri virhe. Kansan valtaan valitsemilla puolueilla ja kansanedustajilla ei mielestäni riittävän kovaa otetta ministeriöistä. Se näkyy tässä uudistuksen valmistelussa.

1050 sivua on sote- ja maakuntauudistuksessa tekstiä. Moniko päättäjä on sen lukenut?

Kompleksista on

Kirjoittanut Pirkko Vartiainen 03.03.2017 13:35:02

Eli, kompleksisesta ja pirullisesta ilmiöstä on kyse näissä uudistuksissa. Osaltaan meidän poliittis - hallinnollinen järjestelmämme käsittelee näitä kysymyksiä varsin traditionaalisin ottein. Sitten, kun uudistusten todellinen toimeenpano alkaa toivoisin kovasti kansalaisten väkevämpää mukaan ottamista esim. maakuntajärjestelmän sote-toiminnassa. Tulen ottamaan kantaa jossakin tulevassa blogissani ehkä tähän. Asiaa sivuava Kevan ja VY:n yhteistyönä toteutettu Podcastini ilmeisty tänään osoitteessa https://www.youtube.com/watch?v=vqQ69YYXwWw&t=210s

Kommentoi:

Tämä on Captcha-kuva (http://en.wikipedia.org/wiki/Captcha). Sen näyttämiseen tarvitaan graafinen selain.
Tämä on Captcha. Sinun täytyy syöttää kuvassa näkyvät merkit ottaen isot ja pienet kirjaimet huomioon.
*Pakollinen kenttä

Takaisin

Päivitetty 27.03.2017 - Verkkotoimitus
Login