Sotessa järjestelmälähtöinen valinnanvapaus on puettu yksilön valinnanvapauden kaapuun

Julkaistu 10.02.2017.

Valinnanvapaus on arvo, jossa korostuu ihmisen asema yksilönä ja vapaana henkilönä. Kun valinnanvapaus tuodaan sosiaali- ja terveysalalle pitäisi keskeisiksi arvoiksi nousta asiakkaiden itsemääräämisoikeus ja oman elämän hallinta. Ne ovat arvoja, jossa ihmisten tietoisuus omista tarpeistaan, halu toimia aktiivisesti omassa asiassaan ja halu vaikuttaa omaan elämäänsä tai terveydentilaansa ohjaavat valintojen tekemistä.

Valinnanvapauteen liittyy myös talous, markkinat ja kilpailu. Yksilön kannalta nämä ovat välineellisiä arvoja. Ne eivät ohjaa, eikä niiden tarvitsekaan ohjata, ihmisten valintojen tekemistä. Ne kuitenkin ohjaavat järjestelmän toimintaa ja muuttuvat päämääriksi, joissa yksilön valinta ei välttämättä olekaan keskeinen asia. Näin on käynyt suomalaisessa sote-uudistuksessa, jossa mm. poliittiset intressit, säästötavoite, yhtiöittämispakko ja julkisen palvelujärjestelmän totaalinen muuttaminen ovat muodostuneet keskeisiksi päämääriksi. Julkisessa keskustelussa väitetään toki muuta pukemalla järjestelmän, rakenteiden ja politiikan päämäärät yksilön valinnanvapauden kaapuun.

Sanotaan, että jokaisella täytyy olla oikeus valita itsensä kannalta paras palveluntuottaja, lääkäri tai asiantuntija. Miten järjestelmälähtöinen valinnanvapaus takaa tämän? Hyvin rajallisesti. Valinnanvapauden lakiluonnoksessa puhutaan asiakkaiden suorasta valinnasta. Ensimmäinen suoran valinnan vaihe on se, että ihmiset listautuvat jonkin sosiaali- ja terveyskeskuksen asiakkaaksi vuodeksi kerrallaan. Sote-keskusten määrän ja samalla valinnanmahdollisuuden ratkaisee poliittinen tahto ja palvelujen tarve, mutta ennen kaikkea maakunnalle osoitetun valtion rahoituksen määrä.

Muita valinnanvapautta tukevia keinoja ovat maksusetelit, asiakassetelit ja henkilökohtainen budjetointi. Kuulostaa hyvältä, mutta maksuseteliin tarvitaan sosiaali- ja terveyskeskuksen ja asiakasseteliin maakunnan liikelaitoksen myöntö. Setelit eivät ole automaattisesti ihmisten käytössä, vaan ne myönnetään palvelutarpeen arvioinnin perusteella. Näin sosiaali- ja terveyskeskuksista ja maakuntien liikelaitoksista tulee portinvartijoita, eikä voi kuin arvailla, miten tasavertaisesti seteleitä tullaan myöntämään eri puolilla suomea. Lisäksi maakuntien liikelaitoksilla on mahdollisuus tarjota asiakkailleen henkilökohtaisen budjetin käyttöä. Henkilökohtainen budjetti tarkoittaa sitä, että asiakkaalle myönnetään tietty rahasumma, tiettyä tarkoitusta varten ja tietyin kriteerein. Valinnanvapaus on siten tässäkin rajoitettua.

Eli perimmäistä on se, että järjestelmä kontrolloi ja ohjaa asiakkaiden valinnanvapautta erittäin vahvasti. En väitä etteikö se olisi järkevää, mutta väitän, että liiallinen ilakointi yksilön valinnanvapaudella on ylimitoitettua. Sote-valinnanvapaus on järjestelmälähtöistä, jonka ylle on vedetty yksilön valintojen perusteluja korostava kaapu.

Kommentit:

Subjektiivinen oikeus ja vapaus

Kirjoittanut Arto Isosaari 11.02.2017 12:21:11

Valinnanvapaus on tärkeää, mutta vielä tärkeämpää on, missä, milloin ja miten vapautta käytetään.

Monesti todellakin yhteiskunta väärinkäyttää vapautta, tai harhaanjohtaa vapaudella, tuottamalla vapaudelta näyttäviä palveluita. Mutta myös yksilöt ovat taipuvaisia käyttämään omaa vapauttaan väärin, varsinkin jos huonoista seurauksista vastuun ottaa yhteiskunta.

Ennaltaehkäisevä kansanterveystyö saattaa sotessa jäädä lapsipuolen asemaan ja mennä sekin pesuveden mukana. Siitä huolimatta vaikka terveys ei monen muun asian tavoin aina omaan tahtoon taivukaan, on perusteltu oikeus ja vapaus kysyä, eikö vapautta tulisi käyttää jo ennen järjestelmän astumista kuvaan?

Kun yhteiskunta aina juoksee vastaan ottamaan "koppia", näky ja viesti menevät tajuntaan kotikatsomoissa. Ei ainoastaan terveydenhuoltokentällä, eikä vain epävarmoille vanhemmille suomalaisperheissä, vaan ulkomaita myöten. Itsemääräämisoikeutta ja vapautta hakevat turvapaikanhakijatkin ehditään laitostaa ennen kuin ehtivät oppia kissaa sanomaan. Vaikuttaakin siltä, että kun itsemääräämisoikeutta ja vapautta korostetaan, nämä ovat juuri ne arvot, jotka ensimmäisinä menetetään.

Välineellisten arvojen, tai välineiden, merkityksestä olen siis hieman eri mieltä. Paitsi että Marshall McLuhanin kuuluisan sanonnan mukaan "väline on viesti", sillä voidaan myös ohjata. Jopa vaikuttaa arvomaailmaan. Auton ohjauslaitteetkin ovat periaatteessa vain välineitä, mutta niillä kuitenkin ratkaistaan päädytäänkö ojaan tai allikkoon vai ei. Tällä seikalla kokemuksiin yhdistettynä on usein pysyvääkin vaikutusta käyttäytymiseen.

Tasojen kadottaminen

Kirjoittanut Suvi Ronkainen 12.02.2017 10:06:50

Kiitos Pirkko oivasta tekstistäsi. Se konkretisoi sote-uudistuksen - tämänhetkisen ehdotuksen - sisältämän rakenteen ja sote-uudistukseen liittyävän, uudistusta eteenpäin argumentoivan - retoriikan välisen hurjan eron. SOTE-uudistuksesta keskusteltaessa unohtuu, ettei kyse ole yksinkertaisista tuotteista, joiden tuottamis-, valinta-, ansainta- ja käyttölogiikkaa voi ajatella kuin mitä tahansa liiketoiminnallista elementtiä. Kyse on hyvinvointivaltiollisen sopimuksen ytimestä mutta myös yksityisen ja julkisen talouden kohtaamisalustasta tavalla, jossa erilaiset intressit sekä vastuut täytyisi nähdä. Mitä siis 'valitsen' kun valitsen.

Rakenteet ovat helpompia kuin yksilökohtaiset nyanssit

Kirjoittanut Pirkko Vartiainen 12.02.2017 18:15:18

Juuri niin, jos pidämme kiinni julkisesta hyvinvointipalvelusta, joka takaa ihmisille heidän tarvitsemansa palvelut täytyy pohtia niitä pieniäkin yksityiskohtia, jotka auttavat tarpeiden täyttämistä. Valinnanvapaus on siten tosi kompleksinen kokonaisuus, jossa on tosi paljon pohtimista.

#valinnanvapaus #sotessa

Kirjoittanut Hanna Vähänen 02.03.2017 08:55:39

Niin kuin Pirkko mainitsitkin, että valinnanvapaus on kompleksinen asia, ja sote-uudistus on tuomassa arkielämäämme paljon uusia ulottuvuuksia ja vastuuta tämän valinnanvapauden kautta. Itseäni kiinnostaa kovasti ajatus siitä, miten sosiaalisen median erilaiset kanavat tulevat mahdollisesti ohjaamaan ihmisten valintoja ja kuljettavat niitä tiettyyn (ehkäpä haluttuunkin) suuntaan ns. piilovaikuttimien avulla. Ajan henki tällä hetkellä on postata erilaisiin medioihin kuvia, videoita ja statuksia seuraajiemme luettavaksi. Useinhan luemme toveriemme Facebook-sivuilta, kuinka huonoa palvelua he ovat milloin missäkin saaneet. Luemme kanssaihmisen paatosta siitä, miten esim. lääkäri ei osannut kohdella meitä tasa-arvoisesti eikä kuunnellut todellisia tarpeitamme. Olemme helposti ilmaisemassa mielipiteemme palvelun huonoudesta tai toimimattomuudesta. Onko tässä kohtaa sosiaalinen media karhun palvelus valinnanvapaudelle ja ohjaudummeko huomaamattamme toisaalle palveluihin, sillä joku tuttavamme nyt vain sattui sopivasti puskaradiossa puhumaan huonoa toisesta palvelusta? Tulevatko nämä ”suositukset” vaikuttamaan nykyistä voimakkaammin valintoihimme esim. terveyspalveluita etsiessämme. Totuushan kuitenkin on, että jokainen asiakaspalvelutapahtuma on ainutkertainen ja henkilösidonnainen, joten suoria johtopäätöksiä ei yksilön kannattane tehdä muutamista kokemuksista. Syntyyköhän sote-uudistuksen myötä erilaisia tapoja käyttää kansalaisen tasolla sosiaalista mediaa POSITIIVISELLA tavalla hyödyksi valinnanvapaus ohjaavana tekijänä?

Kommentoi:

Tämä on Captcha-kuva (http://en.wikipedia.org/wiki/Captcha). Sen näyttämiseen tarvitaan graafinen selain.
Tämä on Captcha. Sinun täytyy syöttää kuvassa näkyvät merkit ottaen isot ja pienet kirjaimet huomioon.
*Pakollinen kenttä

Takaisin

Päivitetty 10.02.2017 - Verkkotoimitus
Login