Kuinka paljon epävarmuutta Sote sietää?

Julkaistu 09.03.2018.

Sote tarvitsee älypahkaa ei tylypahkaa.jpg

Miksi siis kukaan haluaa heikkoa maakuntaa? Miksi kukaan haluaa uudistusta, jonka rahoitus ja rahoituksen vaikutukset ovat epävarmoja? Entä, miksi kukaan haluaa uudistusta, jossa perustyötä tekevät ihmiset on jätetty aivan liian vähälle huomiolle? Mistä sitten kiikastaa? Väitän, että aivan liiasta politiikasta.

Väittäisin olevani kohtuullisen positiivisesti tulevaisuuteen suhtautuva ihminen. Minusta vanha sanonta ”asioilla on tapana järjestyä” on monesti ihan paikkansapitävä. On kuitenkin olemassa raja, jossa emme voi luottaa kyseisen sanonnan mukaiseen todellisuuteen. Sote- ja maakuntauudistuksessa tuo raja ylittyy – ilmassa on liian paljon epävarmuutta.

Positiivista sote-uudistuksessa on se, että valmistelutyön myötä on kertynyt valta määrä hyvää dataa ja muuta informaatiota maamme sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmistä. Lisäksi meillä paljon osaavia ihmisiä sekä maakunnissa että kansallisella tasolla, jotka ovat uurastaneet, jotta uudistus etenisi parhain päin. Samoin uudistuksen monet pyrkimykset palvelujen saatavuuden parantamisesta ja tasavertaisuuden lisäämisestä ovat hienoja tavoitteita. Paljon hyvää on saatu aikaan.

Mistä sitten kiikastaa? Väitän, että aivan liiasta politiikasta. Näin valtavassa uudistuksessa olisi kannattanut jättää politiikka vähemmälle ja unohtaa keskinäinen kilpailu. Olisi kannattanut tehdä homma yhdessä, perustaa uudistus tietoon ja ihmisten osaamiseen. Näin tehden oltaisiin huomattavasti pidemmällä kuin nyt. Nyt olemme tilanteessa, jossa epävarmuustekijät peittävät alleen ne positiiviset asiat, joita uudistuksesta olisi saatavilla. Epävarmuudet kohdentuvat tuttuihin asioihin: maakuntien heikkoon asemaan, rahoituksen epävarmuuteen, terveyserojen säilymiseen, kysymykseen siitä, miten pienet yritykset ja järjestöt pärjäävät palvelujättien rinnalla, todellisen sote-integraation vähäisyyteen ja työntekijöiden asemaan muuttuvassa ympäristössä.

Miksi siis kukaan haluaa heikkoa maakuntaa? Tämä kysymys on jatkuvasti mielessäni. Jos sote-palvelut halutaan leveämmille harteille, niin miksi ne hartiat jätetään heikoiksi. Heikkouden syitä on monia, mutta suurin niistä on keskushallinnon liian tiukka ote. Maakunnilla ei ole paljon mahdollisuuksia itsenäiseen toimintaan tiukan ohjauksen ja täydellisen resurssiriippuvuuden takia. Pelkään, että vahvat toiminnan reunaehdot estävät alueiden omaleimaisen ja asiakkaiden tarpeidenmukaisen keittämisen. Toivotaan, että olen tässä väärässä, tulevaisuus näyttää. Muita maakuntien toimintaa heikentäviä tekijöitä ovat massiivisen koon mukanaan tuoma toimintojen päällekkäisyys ja ei toivottujen hallinnollisten proseduurien yleistyminen. Mikä vielä pahempaa, on se, että maakunnissa saatetaan sortua poliittisiin vääntöihin ja oman edun kalasteluun päätöksenteossa.

Miksi kukaan haluaa uudistusta, jonka rahoitus ja rahoituksen vaikutukset ovat epävarmoja? Rahoituksen jakautuminen maakunnille ja jaettavana olevan rahoituksen vaikutus palveluihin on edelleen arvailujen varassa. Uusia rakenteita luotaessa kuluu valtavasti resursseja sekä työvoimana että puhtaana rahana toiminnan käynnistämiseen. Samalla täytyy kuitenkin pystyä hoitamaan ne tehtävät, joita pelkästään sote-palveluiden ylläpitämiseksi vaaditaan. Erilaisia laskelmia maakuntien budjeteista on esitetty, laskelmat ovat vaihdelleet paljon, ja todellisuudessa eletään suuressa epävarmuudessa. Hämmästyttävää on, miten vähän on keskusteltu siitä, mitä säästövaatimukset ja kulukuri tulee vaikuttamaan potilaiden ja asiakkaiden palveluihin. Suomeksi sanoen, keskustelut siitä ketkä jätetään hoitamatta, mikäli maakunnan rahoitus ontuu, on jäänyt vähiin. Sen sijaan olemme kuulleet, että kaikki hoidetaan ja kaikista huolehditaan.  Epäilen, joten priorisointi ja sen periaatteet pitäisi tehdä nykyistä paljon läpinäkyvämmäksi.

Miksi kukaan haluaa uudistusta, jossa terveyserot eivät sittenkään kapene? Terveyserojen vähentäminen olisi asia, joka todellisuudessa auttaisi kustannusten hillinnässä. Tässä keskeiseksi tulisi vahva panostaminen terveyden edistämiseen, uudistuksessa se ei toteudu tarpeeksi hyvin. Tässäkin työterveydenhuolto pitävät huolen työssäkäyvästä väestöstä ja valinnanvapautta käyttänevät eniten koulutetut ja hyvin toimeentulevat.

Miksi kukaan haluaa uudistusta, jossa pienet tuottajat saattavat jäädä isojen jalkoihin? Suomalainen sote-järjestelmä lepää monelta osin järjestöjen ja pienten hoivayritysten varassa. Kun suurien terveyspalveluketjujen toiminta lisääntyy runsaasti, on pelkona, että monet hyvin toimivat järjestöt ja pienyritykset jäävät kilpailussa toiseksi. Toki valinnanvapauslainsäädäntö sallii alihankinnan, mutta se, miten ja millaisilla sopimusehdoilla näiden palvelutuotanto pystytään turvaamaan, on auki. Uusi tilanne tulee vaatimaan paljon uutta hallinnollista panostamista järjestöiltä ja pienyrityksiltä, mikä on harmi, koska esimerkiksi järjestöt ovat enemmän työ- kuin hallinto-orientoituneita. Niin pitää ollakin.

Miksi kukaan haluaa uudistusta, jossa tavoiteltu sote-integraatio jää vajaaksi? Uudistuksen sote-integraatiota jää ihan oikeasti vähäiseksi. Tästä on puhuttu paljon monissa yhteyksissä, joten jätän asian vain seuraavan toteamuksen varaan. Yksi uudistuksen tärkeimmistä tavoitteista, ellei rahaa ja politiikkaa lasketa, on ollut juuri sosiaali- ja terveystoimen vahvan yhteenkietoutumisen mahdollistaminen. Tulevissa sote-keskuksissa yhteenkietoutumisesta ei tule vahvaa.

Miksi kukaan haluaa uudistusta, jossa perustyötä tekevät ihmiset on jätetty aivan liian vähälle huomiolle? Huomattavasti enemmän olisi kannattanut kuunnella niitä ihmisiä, jotka tekevät perustyötään sote-organisaatioissa. Siellä on tieto alueen tarpeista ja tulevaisuuden näkymistä. Eikä nyt auta sanoa, että valtavia määriä kuulesmistilaisuuksia on tehty vuosien aikana, niiden varaan en laske, ne eivät todellisuudessa toimi aidon informaation välittäjänä alhaalta ylös.

Huh, näin suurta epävarmuutta ei sote-uudistus taida kestää. Kompleksisuustutkijana olen silti toiveikas, epävarmuudessa voidaan toimia. Näen, että kaikkiin esittämiini kysymyksiin voi löytää monia erilaisia ratkaisuja, alla joitakin niistä.

Annetaan maakunnille lisää itsenäistä toimintavaltaa valinnanvapauslain puitteissa ja kehitetään asukkaiden kannalta oikeudenmukainen rahoitusjärjestelmä. Ynnä laitetaan kapitaatiojärjestelmä vielä uuteen tarkasteluun, jotta monituottajamalli saadaan toimimaan oikeudenmukaisesti. Kapitaatiomallin puntaroinnilla saataisiin myös lisäaikaa muutosten porrastamisen lisäämiseen. Valinnanvapaus voitaisiin toteuttaa turvallisemmin sitten kun uudistuksen toteutus on jo vankemmalla pohjalla. Maakuntien verotusoikeus tarvittaneen myös tulevaisuudessa.

Nopeutetaan läpinäkyvän laatujärjestelmän aikaansaamista, ja tehdään siitä sellainen, että sitä on asiakkaiden ja päättäjien helppo käyttää. Kehitetään sellainen palvelujen ja maakunnan arviointijärjestelmä, jossa asukkailla on iso rooli. Tähän olen esittänyt ns. kuntalaisten huippukokousmallia, jossa deliberaation turvin saadaan aitoa informaatiota maakunnan ja sen palvelujen kehittämisen hyväksi.

Sote-integraation vahvistamiseen pitäisi löytää kannustimia, joiden varassa pystytään luomaan aitoja moniosaajien tiimejä. Paljon voidaan tehdä, vaikka lainsäädännössä ei siihen velvoitetta olisikaan, tällöin vastuu jää asiantuntijoille. Näiden moniosaajatiimien toimintaa kannattaisi kehittää itseohjautuvuuden ja mahdollistavan johtamisen suuntaan. Uusien rakenteiden ja uusien toimintamallien kehittämisen saumakohdassa tähän olisi nyt hyvä tilaisuus.

Turvataan työntekijöiden muutostilanne kaikissa oloissa. Tämä vaati avointa informaatiota siitä, mitä tulee tapahtumaan, kun työnantaja vaihtuu ja millaisilla ehdoilla työtä jatketaan. Erityisen paljon tämä askarruttanee, koska on esitetty monia erilaisia lukuja siitä millainen määrä sote-ammattilaisista tulee siirtymään yksityisen sektorin palvelukseen. Lisäksi spekuloidaan siitä pystytäänkö kaikki nykyiset työntekijät palkkaamaan ja miten tehtävien täytöt tulevat tapahtumaan. Kaikki nämä asiat pitäisi selvittää selkeästi ja nopeasti.

Sote-uudistus on nyt tilassa, jossa se joutuu sietämään aivan liikaa epävarmuutta. Epävarmuutta ei voida koskaan poistaa kokonaan, mutta vähentää sitä kyllä voidaan.

Kommentit:

Ratkaisut

Kirjoittanut Katja Repo 10.03.2018 09:38:05

Kiitos hyvistä näkökulmista ja konkreettisista ratkaisuista. Laatu ja sen läpinäkyvyys on jäänyt tosi vähälle huomiolle.

Ratkaisut

Kirjoittanut Katja Repo 10.03.2018 09:39:20

Kiitos hyvistä näkökulmista ja konkreettisista ratkaisuista. Laatu ja sen läpinäkyvyys on jäänyt tosi vähälle huomiolle.

Loistava kiteytys!

Kirjoittanut Arto Isosaari 12.03.2018 10:12:05

Kirjoitus tarjoaa nasevasti keskipitkän oppimäärän sote-uudistuksen kompleksisuuteen ja läpikäy niitä olennaisia syitä, miksi soten suhteen ollaan epäluuloisia. Päättäville tahoille kirjoitus tarjoilee avuliaasti hyviä vinkkejä asiakkaiden kannalta keskeisten kysymysten käsittelyyn ja myös tapaan tiedottaa niistä. Poliittisesti realistisempaa lienee kuitenkin, että valinnanvapauden autuutta hokien rampataan edestakaisin palvelusetelit silmillä ja maakuntamallijumissa tempoillen.

Satavuotiaan Suomen tummaan kipupisteeseen sijoittuva Suomen hauskin mies -elokuva saa ensi-iltansa nyt perjantaina. Milloin, millaisena, keiden voimin ja millaisin näyttelijälahjoin mahdetaan esittää kivulias, nykyajasta kertova, Suomen vakavin sote?

Eteenpäin pitäisi päästä

Kirjoittanut Pirkko Vartiainen 12.03.2018 10:36:06

Kiitos Katja ja Arto kommenteista. Olen tosiaan yrittänyt kääntää positiivisuuskytkimen päälle, koska jotenkin ajattelen, että eteenpäin täytyy aina mennä. Helppoa ei positiivisuuden esiin nostaminen sotessa aina ole.

Tuossa kirjoituksessa olisi pitänyt käsitellä digitalosaation ja teknologian mahdollisuuksia, joiden uskon kyllä aikanaan paljon auttavan myös valinnanvapauden suhteen. Oli vain pakko pistää poikki, kun tuli turhan pitkä blogi muutenkin.

Eli, uskon kyllä, että paljon pystytään ratkaisemaan digiajan myötä, en kuitenkaan missään nimessä toivo, että sotepalvelut menettäisivät liiaksi "ihmisen myötäolon".

Kommentoi:

Tämä on Captcha-kuva (http://en.wikipedia.org/wiki/Captcha). Sen näyttämiseen tarvitaan graafinen selain.
Tämä on Captcha. Sinun täytyy syöttää kuvassa näkyvät merkit ottaen isot ja pienet kirjaimet huomioon.
*Pakollinen kenttä

Takaisin

Päivitetty 09.03.2018 - Verkkotoimitus
Login